Produktion 4.0 (avslutat projekt)Logo Europeiska regionala utvecklingsfonden

Industrin och de industrinära tjänsteföretagen genererar mer än en miljon jobb och står för över 70 procent av Sveriges samlade exportvärde. Företagen utvecklas men marknadens behov och digitaliseringens möjligheter utvecklas ofta fortare. Digital produktionsteknik skapar möjligheter till produktion som är mer hållbar, uppkopplad, automatiserad och kunskapsintensiv. Med rätt utveckling är industrin en del av lösningen på många av samhällets utmaningar.

Framför allt i de mindre företagen är det svårt att samtidigt producera och leverera som vanligt och att bedriva strategiskt utvecklingsarbete för att ta nästa steg som digital teknik möjliggör.

IUC Norr och Luleå tekniska universitet har i sin dialog med industrin, Produktionslyftet, ProcessIT med flera, sett behov av en regional satsning på digital strukturomvandling.

Projekt Produktion 4.0 ska stärka konkurrenskraften och stötta den digitala strukturomvandlingen hos tillverkande industriella små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Med ökad insikt, kunskap och förmåga kan de effektivisera sina produktionssystem och öka sin konkurrenskraft.

I projektet Produktion 4.0 ska företagen utveckla strategier för flödeseffektivitet, hållbar produktion och införande av ny digital produktionsteknik. De får hjälp att se effektiviseringsmöjligheterna och de får del av relevant kunskap samt stöd i att testa och genomföra lösningar.

För att göra förändringsarbetet långsiktigt hållbart skapas även en regional kompetensplattform för fortsatt samverkan mellan industriföretag, tjänsteföretag och akademi i en stark och framsynt innovations- och testmiljö. Med gemensam utvecklingsagenda, kreativa kluster samt aktivitet i nationella och internationella program får produktionsutvecklingen den skjuts som behövs för regionens långsiktiga tillväxt och hållbarhet.

Nyheter


Finansiärer

 

Vill du veta mer?

Hör av dig till Andréas och Anders om du vill veta mer om projektet Produktion 4.0.