DARISLogo Europeiska regionala utvecklingsfonden

DARIS är projektet som ska stötta införandet av automation och robotisering.

Projektet DARIS syftar till att öka konkurrenskraften och lönsamheten hos tillverkande små och medelstora industriföretag i Norrbotten och Västerbotten genom att stötta företagen i införandet av automation och robotar i sina produktionssystem.

Projektets övergripande mål är att bidra till att skapa förutsättningar för regionens industri att öka takten i utvecklingen av automatisering och robotisering och därigenom öka möjligheten för fler SMF att växa på internationella marknader.

Huvudaktiviteterna inom DARIS omfattar:

  • Genomförande av automationsförstudier i tillverkande industriella små och medelstora industriföretag i Norrbotten och Västerbotten för att säkra investering och införande av automation och robotisering hos företagen.
  • Aktiviteter för att öka kunskap om införande av automation och robotisering hos tillverkande industriella små och medelstora industriföretag i norra Sverige genom att paketera och erbjuda behovsstyrda utbildningar inom Automation/Robotisering till befintligt anställda inom industrin.
  • Ta initiativet och etablera en regional utvecklingsmiljö inom Automation och Robotisering i norra Sverige som långsiktigt kan stötta industrins införande av automation/robotisering.

Finansiärer