DARISLogo Europeiska regionala utvecklingsfonden

DARIS är projektet som ska stötta införandet av automation och robotisering.

Projektet DARIS syftar till att öka konkurrenskraften och lönsamheten hos tillverkande små och medelstora industriföretag i Norrbotten och Västerbotten genom att stötta företagen i införandet av automation och robotar i sina produktionssystem.

Projektets övergripande mål är att bidra till att skapa förutsättningar för regionens industri att öka takten i utvecklingen av automatisering och robotisering och därigenom öka möjligheten för fler SMF att växa på internationella marknader.

Huvudaktiviteterna inom DARIS omfattar:

  • Genomförande av automationsförstudier i tillverkande industriella små och medelstora industriföretag i Norrbotten och Västerbotten för att säkra investering och införande av automation och robotisering hos företagen.
  • Aktiviteter för att öka kunskap om införande av automation och robotisering hos tillverkande industriella små och medelstora industriföretag i norra Sverige genom att paketera och erbjuda behovsstyrda utbildningar inom Automation/Robotisering till befintligt anställda inom industrin.
  • Ta initiativet och etablera en regional utvecklingsmiljö inom Automation och Robotisering i norra Sverige som långsiktigt kan stötta industrins införande av automation/robotisering.

Vill du läsa mer om utbildningserbjudanden inom automation och robotisering?


Finansiärer

Vill du veta mer?

Hör av dig till Andréas om du vill veta mer om projektet DARIS.

Process- och verksamhetsutvecklare

070-300 55 47

Andréas Kostenniemi

Process- och verksamhetsutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 070-300 55 47
Fler datum

Online

Utbildning: Produktionsplanering och produktionslogistik (4 halvdagar)

Dag 1: 27/10 kl 08.00 – 12.00, Dag 2: 10/11 kl 08.00 – 12.00, Dag 3: 24/11 kl 08.00 – 12.00, Dag 4: 2/12 kl 08.00 – 12.00

Fler datum

Online

Utbildning: Digitala verktyg och visualisering av produktionssystem (3 halvdagar)

Dag 1: 28/10 kl 08.30 – 12.00, Dag 2: 4/11 kl 08.30 – 12.00, Dag 3: 18/11 kl 09.00 – 10.30 

27 okt

Online

Införandeprocess för automation och robotik (4 halvdagar)

22/9 kl. 08.30-12.00, 29/9 kl. 08.30-12.00, 13/10 kl. 08.30-12.00, 27/10 kl. 08.30-12.00

Online

Utbildning: Kollaborativa robotar (2 halvdagar)

Dag 1 23/9 kl 08.30 – 11.30, Dag 2 6/10 kl 08.30 – 11.30

Fler datum

Online

Utbildning: Värdeflödesanalys (3 halvdagar)

20/10 kl 08.00 – 12.00, 3/11 kl 08.00 – 12.00, 7/11 kl 08.00 – 12.00

Fler datum

Online

Utbildning: Lean och ledarskap (3 halvdagar)

Dag 1: 11/11 kl 08.00 – 12.00, Dag 2: 25/11 kl 08.00 – 12.00, Dag 3: 8/12 kl 08.00 – 12.00

Fler datum

Online

Utbildning: Maskindirektivet, CE- märkning & riskbedömning (2 halvdagar)

Dag 1: 16/11 kl 08.00 – 12.00, Dag 2: 23/11 kl 08.00 – 12.00