Bättre flöde – fördubblad omsättning hos Spinab

Logo Europeiska regionala utvecklingsfonden

Kärnan i Spinabs erbjudande är dörrar, fönster och fasader i stål och rostfritt stål – konstruktioner för tuffa förhållanden och hög säkerhet. Målet var att förbättra och modernisera produktionen för att fortsätta växa. Ulf Isaksson, vd och en av Spinabs grundare, säger att deltagande i utvecklingsprojektet Produktion 4.0 blev ett effektivt sätt att utvecklas.

Rickard Bergström, Produktion/planering och Ulf Isaksson, vd Spinab. Foto: Tomas Bergman

Rickard Bergström, Produktion/planering och Ulf Isaksson, vd Spinab. Foto: Tomas Bergman

– Att få hjälp av en kunnig utomstående person som både tänker nytt och avsätter tid för analys har varit värdefullt. Det är svårt att hinna jobba fokuserat med det strategiska arbetet i vardagen.

Växer med intressanta utmaningar

Spinab i Öjebyn har 20 anställda och har fördubblat omsättningen det senaste räkenskapsåret, något som de till stor del tillskriver förändringarna under projekttiden. Företaget växer inom sitt kärnerbjudande men också genom att utöka med fler lösningar. Ulf Isaksson berättar att kunderna har lärt sig vad Spinab är vassa på och utmanar dem med andra förfrågningar.

– Det har blivit så med åren. De känner till vår kompetens inom metall och frågar om vi kan tillverka andra saker, till exempel innertak. Vi är duktiga på att ta fram skräddarsydda lösningar.

Spinab lade upp tydliga tillväxtplaner redan vid starten för sex år sedan. Sedan dess har verksamheten utvecklats och gått in i nästa fas. Rickard Bergström är sedan ett och ett halvt år anställd som produktions- och planeringsansvarig.

– Vi har fortsatt expansionen och utökat lokalerna, men layouten har inte riktigt hängt med. Vi behövde göra ett omtag

– Rickard hade erfarenhet av att delta i Produktionslyftet och jag har jobbat med IUC Norr i andra sammanhang med goda erfarenheter så det föll sig naturligt att tacka ja till erbjudandet om Produktion 4.0, säger Ulf Isaksson.

Starta på ett vitt papper

När IUC Norr hade gjort den första analysen var man överens om att offert- och produktionsflöde samt layout var huvudfokus i utvecklingsprocessen. Den snabba tillväxten innebar bland annat att arbetsstationernas placering i förhållande till varandra inte var riktigt genomtänkt.

– När vi studerade processen och ritade helheten på papper såg vi att det fanns många korsande flöden där det krävdes extra steg för att hämta saker och mycket tid för att vänta på något eller någon. Det fanns mycket att åtgärda, säger Rickard Bergström.

Efter många turer spikades en layout som ska fungera både för dagens produktion och en planerad expansion.

– Vi hade en större plan att ta hänsyn till när vi ändrade layouten, med planerade investeringar i maskinparken som måste passa in i det nya flödet, säger Ulf Isaksson.

Flöde utan stopp

Under en intensiv vecka stod produktionen still medan arbetsstationer flyttades och den nya layouten tog form. Utrustning flyttades och arbetsmoment delades upp på fler stationer, bland annat för att göra det lättare för nyanställda att lära sig jobbet. Genom att se till helheten och ändra flödet fick Spinab goda resultat.

– Nu har vi ett effektivare flöde i produktionen. Färre moment per station gör det inte bara enklare att lära sig jobbet utan även lättare att ha koll på vilka grejer man har, säger Ulf.

– En annan viktig rutinförändring är att se till att ha allt ingående material på plats innan ett nytt moment påbörjas. Sammantaget har förbättringarna lett till att vi producerar fler partier på samma tid, säger Rickard.

Omflyttningen ledde till följdförändringar och en del investeringar, bland annat behövdes en ny travers och truck och nya installationer.

– Det mesta hade vi koll på men det är svårt att tänka på allt i en så här stor omflyttning. Hela flytten kostade oss omkring en och en halv kronor, säger Ulf.

Daglig styrning

Samtidigt som produktionsflödena analyserades införde Spinab daglig styrning, en åtgärd som kommer att vara viktig under lång tid.

– Daglig styrning är nästan den viktigaste förändringen. Vi får kontroll på både kvalitet och säkerhet när vi går igenom resultat från föregående dag och plan för den kommande. Det gör att alla är på tå och parerar så att vi når slutmålet för varje jobb. Vi minimerar det oväntade, säger Rickard Bergström.

– Ja, det blir färre turer med frågor till kontoret också, alla vet vad som är prioriterat och vad som ska hända, säger Ulf Isaksson.

Fördubblad omsättning

Spinab är mer än nöjda med det arbete som investerats i Produktion 4.0 och den hjälp de fått. Omsättningen fördubblades till 43 miljoner kronor och vinstmarginalen ökade betydligt under det räkenskapsår som omflyttningen i fabriken genomfördes.

– Vi fick åtta månader med det förbättrade produktionsflödet och något längre tid med daglig styrning. Vi anställde inte fler och vi hade extremt lite övertid, ändå fördubblade vi omsättningen. Det måste man ju säga är ett bra resultat, säger Ulf.

Även innevarande räkenskapsår ser bra ut, och Spinab fortsätter utvecklingsresan. Investering i ny kapmaskin, NC-maskin och diverse kringutrustning planeras under andra kvartalet 2021 och då kommer flödet att ses över igen för att få optimal utdelning av investeringen.

– Vi har startat ett säljbolag med inriktning på produkter som skyddar mot sprängning och inbrott, och det genererar produktion till Spinab.

– Den plan jag hade när vi startade bolaget är uppfylld, nu siktar vi mot kommande period. Den hjälp vi fått av IUC Norr är viktig för att bädda inför framtiden, säger Ulf Isaksson.

 

IUC Norr och projektet Produktion 4.0

Projekt Produktion 4.0 ska stärka konkurrenskraften och stötta den digitala strukturomvandlingen hos tillverkande industriella små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Med ökad insikt, kunskap och förmåga kan de effektivisera sina produktionssystem och öka sin konkurrenskraft.

IUC Norr är projektägare av projektet Produktion 4.0 och Luleå Tekniska universitet är samverkanspart. Finansiärer är Europeiska socialfonden, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Bodens kommun, Gällivare kommun, Kalix kommun, Luleå kommun, Piteå kommun, Skellefteå kommun och Umeå kommun.

Läs mer om Produktion 4.0

Dela via

Produktion 4.0 | Projekt

NMI Teknik rustar för att växa

NMI Teknik är en mekanisk verkstad i Kalix, med nytänkande problemlösning och modern utrustning som konkurrensfördelar. De bygger ut och planerar…

11 oktober, 2021 — Lästid 5 min

IUC erbjudande | IUC Norr | KTP | Luleå tekniska universitet | Projekt

En fantastisk möjlighet som alla företag borde vara intresserade av

IT-bolaget Mirror, med verksamhet i Kalix och Luleå, behövde hjälp med att ta fram en marknads- och kommunikationsplan till ett…

1 juni, 2022 — Lästid 5 min

Anders Hermanson, vd Bnearit.

Kompetensresan | Projekt

Samarbetet gav tillväxt för BnearIT

BnearIT hade nått en position i sin utveckling som krävde mer struktur och strategisk utveckling, både som affärspartner och som…

12 maj, 2021 — Lästid 5 min

Ceerus | Energieffektivisering | Projekt

Stora vinster för företagen i projektet Ceerus 

Projektet Ceerus har hjälpt små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten att minska sin energianvändning. Totalt har 24 företag…

15 oktober, 2023 — Lästid 3 min