Vilja Kunna Växa (avlutat projekt)Logo Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet Vilja Kunna Växa ska främja idéer och skapa samverkan mellan företag. Ett betydande antal företag ska signifikant öka sin affärsmässiga förmåga och komma en god väg på sin tillväxtresa.

Övre Norrlands industriella och industrinära företag är till stor del mikroföretag eller stora internationellt verkande företag, men antalet medelstora industriföretag är däremot litet. Bristen på medelstora företag i ekosystemet kring de stora bas- och processindustrierna hämmar regionens industriella utveckling eftersom det är de starka medelstora aktörerna som kan medverka till innovation och nya produkter som är attraktiva på en internationell marknad. Regionen behöver fler produktföretag, och bas- och processindustrin behöver konkurrenskraftiga leverantörer som kan bidra till effektivare underhåll, teknisk utveckling och effektivisering.

IUC Norr når en stor mängd företag via företagsanalyser, samt via event som t.ex. Industridagar. Det behövs dock kompletterande sätt att identifiera affärsidéer och tillväxtföretag. Genom att sammanföra företag inom olika Utvecklingsgrupper breddar och fördjupar IUC Norr interaktionen med företagen, och företag kan gemensamt kreera nya idéer.

Utvecklingsgrupperna i projektet Vilja Kunna Växa gör att mindre proaktiva företag inspireras av mer mogna, kundfokuserade och expansionsvilliga företag. Det individuella företagsstödet bidrar till proaktiv affärsskapande förmåga i respektive företag.

Projektet ökar viljan att växa samt ökar kunskapen om hur man skapar tillväxt kostnadseffektivt. Verksamheten i Utvecklingsgrupperna utarbetas i nära samarbete med de deltagande företagen. Aktiviteterna syftar till att:

  • Öka viljan att växa via ögonöppnande exempel och inspirerande omvärldsbetraktelser.
  • Skapa nya affärsmöjligheter via innovation med kund.
  • Öka kundvärdet och därmed tillväxtmöjligheterna via samverkan mellan företag.
  • Skapa en grundläggande kunskap inom olika tillväxtskapande områden.

Nyheter

Nätverk inom underhåll i norra Sverige


Finansiärer