Bli medlem eller delägare

Vi är ett regionalt utvecklingsbolag för industrin i norra Sverige. Vi arbetar nära företag och individer för att flytta fram positionerna och bli mer konkurrenskraftiga. Som medlem eller ägare i IUC Norr får du tillgång till en mängd erbjudanden som syftar till att utveckla och stärka ditt företag och dina medarbetare.

Här kan du läsa mer om medlemserbjudandet och bli medlem

Du är även med och påverkar regionens industriella utveckling och vilka frågor som lyfts. Vi är en industrinära aktör med tydlig koppling till finansiärer och politik och arbetar för att öka konkurrenskraften i industrin lokalt, regionalt och nationellt. IUC Norr är en del av det nationella IUC-nätverket.

Vi är en stolt inspiratör som påverkar beslut. Vi har förmågan att hitta lösningar i nuet och rusta för det som väntar.

Vi genomför regelbundna behovsanalyser hos våra medlemsföretag för att stötta och stärka er position. Ni får sedan en skriftlig återkoppling. Resultaten från behovsanalyserna används även i utformningen av nya projekt och satsningar för att möta de behov som framkommer. Här har du som medlemsföretag en chans att påverka. Satsningarna genomförs mestadels inom ramen för projekt i samarbete med industrin, offentliga parter och akademin.

Vi driver nätverk, arrangerar workshopar, event och utbildningar där alla våra medlemsföretag är välkomna. Vi skapar sammanhang där våra delade behov och gemensamma krafter är det som ger nya möjligheter. För att möta medlemsföretagens behov och önskemål har vi tagit fram aktuella förmåner. Dessa förmåner kan komma att ändras utifrån medlemsföretagens önskemål.

Vi ägs av industrin

Vi ägs av cirka 120 delägarföretag runt om i Norrbotten och Västerbotten och har inget eget vinstintresse, företagens behov är våra utmaningar.

IUC Norr har inte utdelning till ägarna utan all vinst återinvesteras i verksamheten. Verksamheten finansieras till största delen av offentliga medel, bland annat från Region Norrbotten, Region Västerbotten och kommunerna i Norrbotten och Västerbotten samt EU:s strukturfonder. Men även nationell finansiering genom uppdrag från exempelvis Tillväxtverket och Vinnova.

 

Kvinnlig och manlig arbetare i industrimiljö.

Att vara del i något större – ett nationellt nätverk

IUC Sverige är en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri. Med 19 regionala bolag är de den företagsnärmsta aktören mot industriella små och medelstora företag (SMF). IUC Sverige ägs av 11 regionala självständiga IUC-bolag varav IUC Norr AB är ett, och har 8 nationella partners. Huvudinriktningen är att genomföra utvecklingsprojekt för industrin tillsammans med framför allt små och medelstora företag.

Genom det nationella nätverket har vi på IUC Norr AB tillgång till metoder och hjälpmedel som utvecklats tillsammans av IUC-bolagen. Dessutom använder nationella myndigheter och regeringen IUC-nätverket som en resurs för insatser som är av nationell vikt, och där de enskilda IUC-bolagen kan verka i sin region med nationella uppdrag.

Läs mer om IUC Sverige

Abelko Innovation AB

Abelko Innovation AB

Abisko Utveckling AB

Abisko Utveckling AB

ABM Arkitektkontor AB

ABM Arkitektkontor AB

Alent Dynamic AB

Alent Dynamic AB

Anva Components AB

Anva Components AB

APC Composite AB

APC Composite AB

Arkitekthuset Monarken AB

Arkitekthuset Monarken AB

Artic Nova AB

Artic Nova AB

ASC – Arctic Steel Circle ek. för.

ASC – Arctic Steel Circle ek. för.

Berggren & Bergman AB

Berggren & Bergman AB

BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs

Bondersby Träförädlings AB

Bondersby Träförädlings AB

Borö-Pannan AB

Borö-Pannan AB

Bothnia Invest AB

Bothnia Invest AB

Br Lundholms Snickeri AB

Br Lundholms Snickeri AB

Bulten Hallstahammar AB

Bulten Hallstahammar AB

Coldbay Innovation AB

Coldbay Innovation AB

ComaCon AB

ComaCon AB

Coromatic Piteå AB

Coromatic Piteå AB

Cvk Vibration & Noise AB Damill AB

Cvk Vibration & Noise AB Damill AB

DataPolarna i Skellefteå AB

DataPolarna i Skellefteå AB

Derome Byggvaror & Träteknik AB

Derome Byggvaror & Träteknik AB

E Johanssons Timmerhus

E Johanssons Timmerhus

Electrotech Kalix AB

Electrotech Kalix AB

Englundshus AB

Englundshus AB

EPN Solutions AB

EPN Solutions AB

Essge Systemteknik AB

Essge Systemteknik AB

Fält Communications AB

Fält Communications AB

Fermeco AB

Fermeco AB

Finsnickeri AB

Finsnickeri AB

Fjällbonäs Trävaru AB

Fjällbonäs Trävaru AB

Folke Henriksson

Folke Henriksson

Gefa System AB

Gefa System AB

Gema Industrigummi Ab

Gema Industrigummi Ab

Grafix inredning AB

Grafix inredning AB

GS – Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch

GS – Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch

Gunnar Karlsen Sverige AB

Gunnar Karlsen Sverige AB

Haparanda stad

Haparanda stad

Haraholmens Industrimekaniska AB

Haraholmens Industrimekaniska AB

Hedins Hjulgrävmaskiner AB

Hedins Hjulgrävmaskiner AB

Hushållningssällskapet i Norrbotten

Hushållningssällskapet i Norrbotten

HW4IT AB

HW4IT AB

Hydraulikmontage i Luleå AB

Hydraulikmontage i Luleå AB

Indu mont AB

Indu mont AB

Inission Pajala AB

Inission Pajala AB

Inredningshuset i Luleå AB

Inredningshuset i Luleå AB

InTime Invest AB

InTime Invest AB

Jämtösågen

Jämtösågen

Jokkmokks kommun

Jokkmokks kommun

JTM Invest AB

JTM Invest AB

JTM Produkt AB

JTM Produkt AB

Kablia AB

Kablia AB

Kalix kommun

Kalix kommun

Kalix Teknik AB

Kalix Teknik AB

Kmu Tech AB

Kmu Tech AB

KN Företagsutveckling

KN Företagsutveckling

Krekula & Lauri Såg AB

Krekula & Lauri Såg AB

Lek & Fritidsprodukter i Haparanda AB

Lek & Fritidsprodukter i Haparanda AB

Lindbäcks Bygg AB

Lindbäcks Bygg AB

Lindvalls Snickerier AB

Lindvalls Snickerier AB

Liviöjärvi Gungstolsfabrik HB

Liviöjärvi Gungstolsfabrik HB

LKAB Mekaniska AB

LKAB Mekaniska AB

LSAB Sverige AB

LSAB Sverige AB

Lundbergs Trä AB

Lundbergs Trä AB

Lundqvist Trävaru AB

Lundqvist Trävaru AB

Mähler & Söner AB

Mähler & Söner AB

Maskintjänst AB

Maskintjänst AB

MBV Systems AB

MBV Systems AB

Mekinor Metall AB

Mekinor Metall AB

Mirror Partner Utveckling AB

Mirror Partner Utveckling AB

New SGT AB

New SGT AB

NM Design

NM Design

Nova Industri AB

Nova Industri AB

Nybergs Mekaniska Verkstad AB

Nybergs Mekaniska Verkstad AB

Odal Haarala

Odal Haarala

Optimation AB

Optimation AB

Överkalix Utvecklings AB

Överkalix Utvecklings AB

Övertorneå kommun

Övertorneå kommun

Pajala kommun

Pajala kommun

Piteå kommun

Piteå kommun

Podcomp.se

Podcomp.se

Polar Wood Marketing AB

Polar Wood Marketing AB

Polardörren AB

Polardörren AB

Polarfönster AB

Polarfönster AB

Process Control Center i Luleå AB

Process Control Center i Luleå AB

Protron Elektronik AB

Protron Elektronik AB

Relitor AB

Relitor AB

Rönnbäcks Flygservice

Rönnbäcks Flygservice

Rubico AB
S&B Nord AB

S&B Nord AB

Satmission AB

Satmission AB

SCA Munksund AB

SCA Munksund AB

Setra Trävaror AB

Setra Trävaror AB

SKF Sverige AB

SKF Sverige AB

Släp- och Lastbilspåbyggnader i Övertorneå AB

Släp- och Lastbilspåbyggnader i Övertorneå AB

Smurfit Kappa Kraftliner Piteå

Smurfit Kappa Kraftliner Piteå

Space Interior Sverige AB

Space Interior Sverige AB

SSC Skellefteå Snickericentral ek. för.

SSC Skellefteå Snickericentral ek. för.

Staffan Bergqvist

Staffan Bergqvist

Svalson AB

Svalson AB

Svenska Poolfabriken i Luleå AB

Svenska Poolfabriken i Luleå AB

Systemair AB

Systemair AB

Terminalengruppen

Terminalengruppen

Tirsén & Aili Arkitekter AB

Tirsén & Aili Arkitekter AB

Träbyggarna i Kalix HB

Träbyggarna i Kalix HB

TRI Invent AB

TRI Invent AB

Wallsténs i Piteå AB

Wallsténs i Piteå AB

Well-Head Safety Systems AB

Well-Head Safety Systems AB

XL-Bygg Stenvalls AB

XL-Bygg Stenvalls AB