Digital Industri i Norr

Projektet Digital Industri i Norr (Digital Business Process Transformation and Implementation) ska erbjuda stöd att öka den digitala kompetensen och göra företagens arbetsmetoder mer tids- och kostnadseffektiva.

Företag inom tillverkningsindustrin har idag en utmaning med att nå de förväntade effekterna av de digitala hjälpmedel som finns, många gånger som ett resultat av inköp av dyra digitala system för att effektivisera olika processer utan ordentlig förståelse för hur implementering av systemen i verksamheten ska genomföras.

Projektet Digital Business Process Transformation and Implementation fokuserar på små och medelstora industriföretag i Norrbotten och Västerbotten där man med ett praktiskt arbetssätt ska stötta företagen där de står idag och samtidigt även ge inspiration och insikt för framtida visioner och utveckling inom den digitala världen.

Det övergripande målet är att samtliga deltagande företag ska utveckla sin långsiktiga förmåga att tillgodogöra sig konkurrensfördelar med hjälp av digitala hjälpmedel och verktyg.

Stöd för att tillgodogöra sig digitaliseringens fördelar
Företag inom tillverkningsindustrin ska erbjudas stöd för att tillgodogöra sig digitaliseringens fördelar genom implementering av ny men även en säker effekthemtagning av befintliga digitala lösningar och verktyg. Då företag befinner sig på olika nivåer vad gäller sin digitaliseringsresa är innehållet anpassat till både generellt insiktsskapande stöd samt flexibelt anpassat stöd utifrån var deltagarna individuellt står i dagsläget.

Vad projektet erbjuder:

  • Insiktsskapande aktiviteter
    En Serie av insiktsskapande aktiviteter kopplade till digital affärstransformation för ökad förståelse och uppmuntran till nya affärs- och organisationsmodeller. Ett urval av deltagare kommer även att erbjudas utökade insatser för vidareutveckling av sina affärsmodeller.
  • Workshopsserie för digital affärsmodellstransformation
    En workshopserie med Insikt och inspiration, digital affärsutveckling och risker, utmana nuvarande affärsmodeller, framtida affärsmodell, digitalisering av affären, digital transformation och erfarenhetsträff.
  • Digitalisering för ökad produktivitet och effektivitet
    Ett urval av deltagare ges stöd vid analys, utveckling av mål och handlingsplan samt implementering av digitala lösningar för ökad produktivitet och effektivitet i sina processer för att stärka sin digital position internt och externt.
Målgrupp

Små och medelstora industriföretag i Norrbotten och Västerbotten.

Projektägare och finansiärer

IUC Norr är projektägare. Finansiärer är Region Norrbotten, Skellefteå kommun, Piteå kommun och Europeiska regionala utvecklingsfonden.


 

Vill du veta mer om Digital Business Process Transformation and Implementation, kontakta David.

Projektledare och affärsutvecklare

070-353 52 39

David Crispin

Projektledare och affärsutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 070-353 52 39