PILAR – Pilotprojekt Automationsutmaningen i Robotlyftet (avslutat)

PILAR ökar företagens möjligheter att strategiskt välja väg i den snabba utvecklingen av automatisering och robotisering. PILAR är ett samarbete mellan IUC Sverige, Robotdalen, SWEREA IVF och Automation Region. Det är en satsning inom Robotlyftet, ett uppdrag från Regeringen till Tillväxtverket.

Pilotprojektet PILAR vidareutvecklar en generell metod för att stärka företagens möjligheter att analysera och välja väg i utvecklingens av automatisering och robotisering.

Den utvecklingsmetod som testas hos ett åttiotal företag i fyra regioner ska öka deras kunskap och förmåga att utvecklas och förnya sig inom tillämpningar av automation robotisering. För de företag som väljer att gå vidare till beslut om automatisering/robotisering leder processen fram till ett skräddarsytt förslag till genomförande och relevant utbildning. Skräddarsydd handledning på distans och på plats hos företagen är en väsentlig del av metoden.

PILAR testar även hur en plattform för samverkan kan utformas mellan projektets parter IUC Sverige, Robotdalen, SWEREA IVF och Automation Region, för att nå industriella små och medelstora företag i hela landet.

Projektets kunskaper, erfarenheter och testade arbetsmodeller kommer att bidra till möjligheterna att snabbt skapa ett expanderat och flerårigt program, för att främja automation och robotisering i små och medelstora företag.