Energirenovering – ett nytt affärskoncept för små företag 

Pilotprojekt i sex regioner som ska lära sig mer om energirenovering. Projektet ska ge en ökad samverkan och kunskapsuppbyggnad lokalt och regionalt kring energieffektiv och hållbar renovering. Förutom att bidra till en resurseffektiv bebyggelse avser projketet att stärka och utvidga små och medelstora entreprenörers och leverantörers tjänste- och produktutbud.

Projektet genomförs via LÅGANs sex regionala nätverk som i sin tur samarbetar med lokala aktörer i samband med lokala pilotprojekt. Projektet samordnas med en central grupp under ledning av LÅGAN. LÅGANs styrgrupp fungerar som projektets styr- och referensgrupp.

Projektet finansieras med stöd från Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden och från Energimyndigheten via E2B2. Resultatet från projektet redovisas i slutet av 2021.

EUlogo_v_RGB.jpg

 

Läs mer på www.låganbygg.se