Halverad ledtid på Polardörren

Logo Europeiska regionala utvecklingsfonden

”Tack vare Produktion 4.0 fick vi luft under vingarna och kunde vända på en negativ trend”, säger Kurt Hempele, vd på Polardörren i Öjebyn. Kurt Hempele tillträdde som vd 2016 och beskriver att de hade haft några tunga år och insåg behovet av effektivisering när erbjudandet från IUC Norr kom. Det blev den kick som behövdes för att komma igång.

Kurt Hempele, vd och Anna Rönnbäck, Produktionsansvarig.

Ungefär 70 procent av omsättningen i Polardörren kommer från egentillverkade dörrar, trots att de importerade dörrarna under varumärket Nordic Entré är fler till antalet.
– Egentillverkningen av Polardörren är kärnan i vår affär. Vi strävar efter att öka den och därför var det av största vikt att titta närmare på produktionslinan. Vi insåg att vi måste jobba smartare.

– Vi hade för lång leveranstid och tappade affärer. Produktionen i fabrikens olika stationer taktade inte så lagerhållningen blev skev. Ja, det fanns flera brister som vi själva hade sett men visste inte riktigt vart vi skulle börja, säger Kurt Hempele.

I Produktion 4.0 fick de hjälp med att analysera och strukturera förbättringsbehoven. De gick igenom processflöde och fabrikslayout, rutiner och ordning. Kurt Hempele berättar att behovet av bättre planering blev tydligt också för att Polardörren hade tappat några äldre medarbetare och mycket av de dagliga rutinerna satt i huvudet på dem.
– Det var sårbart. När vi rekryterade nya medarbetare var det inte så lätt för dem att komma in i jobbet.

Medarbetarna bidrog starkt

Att få med sig de 12 medarbetarna i fabriken var a och o för att lyckas. Kurt Hempele förklarade syftet med förbättringarna och fick många bra förslag från gruppen. Anna Rönnbäck som tidigare var specialsnickare i produktionen utsågs som projektledare tillsammans med Kurt för att driva förändringsarbetet internt. De fick direkt kvitto på att engagemanget och kreativiteten ökade och det har lett till att många fortfarande vill vara involverade.
– Det hade inte gått så här bra utan deras engagemang. Det kom in många bra synpunkter, till exempel var det fanns onödiga sträckor i fabriken för att hämta material eller verktyg. Det tog vi med oss till projektgruppen och fick hjälp att titta på helheten.

– Vi fick vägledning i att tänka rätt tillsammans med en konsult i projektet. Han fångade upp behoven och förslagen, och kom också med egna lösningar. Tillsammans kunde vi konkretisera var och hur förändring skulle ske, och i vilken ordning, säger Kurt Hempele.

Ordning och reda

Analyserna ledde till ommöbleringar i fabriken. Lister och andra delar placerades så att det blir så lite spring som möjligt under och mellan momenten. Även maskiner har flyttats för att minimera spilltid och besvär. Ett led i processen var också att öka flexibiliteten. Om fler kan arbeta vid olika stationer så är det lättare att hjälpas åt och göra en insats där det behövs bäst varje dag.

– Nu har vi pulsmöten varje morgon och ligger steget före. Tack vare det så kan vi fördela medarbetarna så att de stationer som ska producera mest den dagen också har tillräckligt med folk, säger Kurt Hempele.

– Det är ju ingen idé att göra 100 dörrstommar om vi bara kan lacka 25. Det är viktigt för ledtiden att de sex arbetsstationerna taktar rätt.

Var sak på sin plats, pulsmöten och regelbundna förbättringsmöten är nu rutiner som gör att förbättringsprocessen fått ett eget liv.
– Jag vill verkligen lyfta fram våra medarbetare. De engagerar sig på ett fantastiskt sätt och bidrar med sin kunskap. Det finns alltid saker att förbättra och varje gång vi kommit upp till 20 genomförda förbättringar bjuder företaget på goda mackor, säger Kurt Hempele.

Resultat på nedersta raden

Arbetet har lett till bättre marginal på varje dörr, halverade ledtider, bättre leveranssäkerhet och nöjdare kunder.
– Att vi under projektet har minskat leveransförseningar och nästan inte har några övertidstimmar betyder mycket i pengar räknat, men det leder också till ökad trivsel och mindre stress för alla. Det är bra för arbetsmiljön och gör oss till en attraktivare arbetsgivare, säger Kurt Hempele.

Förbättrat ekonomiskt resultat öppnade möjligheter för nästa steg i processen och Polardörren har investerat i ett nytt affärssystem. Den digitaliseringen och samordningen av många olika processer i företaget är under inkörning just nu.
– Det kommer att ta tid att få alla rutiner att fungera men vi räknar med att även detta ska resultera i kortare ledtid och ökad kundnöjdhet, säger Kurt Hempele.

Polardörren blödde pengar när den här förbättringsprocessen startade, men nu när det har vänt är stämningen god och arbetsglädjen hög, berättar Kurt Hempele.
– Jag vet faktiskt inte om vi hade lyckats komma ut på andra sidan utan de förbättringar som vi genomfört tack vare IUC Norr i det här projektet. Det är fantastiskt bra att de finns och att de driver sådana projekt som vi mindre företag behöver för att utvecklas.

Coronapandemin blev ett avbräck just när Polardörrens högsäsong inleddes våren 2020 men den långsiktigt negativa trenden har definitivt vänt och det finns expansiva planer för affärernas utveckling. När Produktion 4.0 avslutas ser Polardörren konkreta resultat och de har lagt en strategi framåt som grund för tillväxt och ökad konkurrenskraft.

 

IUC Norr och projektet Produktion 4.0

Projekt Produktion 4.0 ska stärka konkurrenskraften och stötta den digitala strukturomvandlingen hos tillverkande industriella små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Med ökad insikt, kunskap och förmåga kan de effektivisera sina produktionssystem och öka sin konkurrenskraft.

IUC Norr är projektägare av projektet Produktion 4.0 och Luleå Tekniska universitet är samverkanspart. Finansiärer är Europeiska socialfonden, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Bodens kommun, Gällivare kommun, Kalix kommun, Luleå kommun, Piteå kommun, Skellefteå kommun och Umeå kommun.

Läs mer om Produktion 4.0

Dela via

Produktion 4.0 | Projekt

NMI Teknik rustar för att växa

NMI Teknik är en mekanisk verkstad i Kalix, med nytänkande problemlösning och modern utrustning som konkurrensfördelar. De bygger ut och planerar…

11 oktober, 2021 — Lästid 5 min

En hög med turkosblå discar, Latitude 64.

Produktion 4.0 | Projekt

En boost i tillväxten hos Latitude 64

Med världen som marknad inom en sport som ökar explosionsartat behövde Latitude 64 i Skellefteå ny näring i det ständiga…

25 januari, 2021 — Lästid 5 min

Ulf Isaksson, vd Spinab.

Produktion 4.0 | Projekt

Bättre flöde – fördubblad omsättning hos Spinab

Kärnan i Spinabs erbjudande är dörrar, fönster och fasader i stål och rostfritt stål – konstruktioner för tuffa förhållanden och…

25 mars, 2021 — Lästid 6 min

Omställningslyftet

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet. Omställningslyftet var…

29 april, 2024 — Lästid 1 min