Medlemserbjudande

Som medlem och delägare i IUC Norr får du tillgång till en mängd erbjudanden som syftar till att utveckla och stärka ditt företag och dina medarbetare.

Läs mer om medlemserbjudandet Teckna medlemskap
Erbjudande
Delägare
Medlem

Personlig kontaktperson inom IUC Norr som lotsar dig rätt anpassat efter dina behov. 

Ja Ja

Stöttning att identifiera möjligheter till finansiellt stöd vid utvecklingsarbete.

Ja Ja

Behovsanalys i syfte att stötta och stärka er position och rekommendera vägar och insatser som är rätt i tiden utifrån de behov ni har. Skriftlig återkoppling.

Ja Ja

Rabatt till utbildningsportalen Diploma som ger er tillgång till över 450 digitala utbildningar.

Ja Ja

Kompetensförsörjning i ett långsiktigt perspektiv. Till exempel att vara en del i att utveckla arbetet tillsammans med Teknikcollege. 

Ja Ja
Tillgång till yrkesrelaterade nätverk. Nya yrkesrelaterade bildas utifrån behov och önskemål. Du får 10 % rabatt på avgiften/deltagare. Ja Ja

10 % rabatt på aktiviteter som:

  • Seminarier, workshops och utbildningar
  • Uppdrag som inte ryms inom projekt
Ja Ja

Möjlighet att besluta vilka utvecklingsfrågor som IUC Norr driver för industrin i regionen.

Ja Nej
IUCs stora och breda kontaktnät. Ja Ja
Ett medlems- eller ägarbevis som visar på engagemang och drivkraft för en ansvarsfull och hållbar industriell utveckling av såväl det egna företaget som regionen i stort. Som medlem erbjuds du att synas på iucnorr.se. Ja Ja
Delta på IUC Norrs årsstämma och möjlighet att påverka bolagets inriktning. Ja Nej

 

Bli medlem i IUC Norr

Teckna medlemskap i IUC Norr. Medlemskapet tecknas och faktureras årsvis.

Avgiften baseras på föregående årsbokslut:

0–5 anställda: 3 000 kr/år  
6–15 anställda 6 000 kr/år
16–50 anställda: 12 000 kr/år
50 + anställda: 24 000 kr/år

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om att bli medlem och delägare i IUC Norr.