Medlemserbjudande

Som medlem och delägare i IUC Norr får du tillgång till en mängd erbjudanden som syftar till att utveckla och stärka ditt företag och dina medarbetare.

Här kan du läsa mer om medlemserbjudandet

Erbjudande
Delägare
Medlem
Ej ägare/medlem

Personlig kontaktperson inom IUC Norr som lotsar dig rätt och ger stöd som är anpassat efter dina behov. 

Ja Ja Nej

Stöttning att identifiera möjligheter till finansiellt stöd vid utvecklingsarbete.

Ja Ja Nej

Behovsanalys i syfte att stötta och stärka er position och rekommendera vägar och insatser som är rätt i tiden utifrån de behov ni har. Skriftlig återkoppling.

Ja Ja Nej

Tillgång till omvärldsbevakning med fokus på områden som påverkar industri och teknik. 

Ja Ja Nej

Förhandsinformation angående projekt och insatser som vi på IUC Norr driver.

Ja Ja Nej

Rabatt till utbildningsportalen Diploma som ger er tillgång till över 450 digitala utbildningar.

Ja Ja Nej
Möjlighet att delta i ett Industriråd som träffas två gånger per år för att diskutera kommande insatsområden, verksamhetsområden och pågående aktiviteter. Här har du en chans att påverka. Ja Ja Nej

Kompetensförsörjning i ett långsiktigt perspektiv. Till exempel att vara en del i att utveckla arbetet tillsammans med Teknikcollege. 

Ja Ja Nej

Tillgång till stora kontaktnät. IUC Norr samverkar med flera aktörer och kan lotsa dig till rätt kontakt utifrån behov. Exempelvis inom IUC Sverige eller regionalt/nationellt.

Ja Ja Nej
Tillgång till yrkesrelaterade nätverk. Nya yrkesrelaterade bildas utifrån behov och önskemål. Du får 10 % rabatt på avgiften/deltagare. Ja Ja Nej

10 % rabatt på aktiviteter som:

  • Seminarier, workshops och utbildningar
  • Uppdrag som inte ryms inom projekt
Ja Ja Nej

Möjlighet att påverka vilka utvecklingsfrågor som IUC Norr driver för industrin i regionen.

Ja Ja Nej
Du får tillgång till IUC:s kontaktnät av SMF-företag, stora företag, leverantörer, forskningsinstitut, akademi, finansiärer av utvecklingsprojekt, både regionalt och nationellt. Ja Ja Nej
Ett medlems- eller ägarbevis som visar på engagemang och drivkraft för en ansvarsfull och hållbar industriell utveckling av såväl det egna företaget som regionen i stort. Som medlem erbjuds du att synas på iucnorr.se. Ja Ja Nej
Delta på IUC Norrs årsstämma och möjlighet att påverka bolagets inriktning. Ja Nej Nej

 

Bli medlem i IUC Norr

Teckna medlemskap i IUC Norr. Medlemskapet tecknas och faktureras årsvis.

Avgiften baseras på föregående årsbokslut:

0–5 anställda: 3 000 kr/år  
6–15 anställda 6 000 kr/år
16–50 anställda: 12 000 kr/år
50 + anställda: 24 000 kr/år

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om att bli medlem och delägare i IUC Norr.

Ekonomichef

070-587 79 04

Carina Malander

Ekonomichef

Kontaktuppgifter

  • 070-587 79 04

VD

070-326 88 11

Åsa Tjärnberg

VD

Kontaktuppgifter

  • 070-326 88 11