Robotlyftet

Under perioden 2019 – 2021 kan små och medelstora industriföretag i Sverige ta del av Robotlyftet – ett stöd för utvärdering och utveckling inom automation och robotisering. Robotlyftets organisation täcker hela Sverige. Företag från norr till söder får en egen regional kontakt.

Robotlyftet ger ditt företag

  • Kunskapsmöte om automation – Seminarier och workshops runt om i landet ger er en överblick över möjligheterna med automation och robotisering
  • Automation Expo – Regional mässa med fokus på automation och robotisering med syfte att skapa en mötesplats för företag som har behov av automationslösningar och företag som kan implementera lösningar
  • Förutsättningsstudie – En produktionscoach besöker kostnadsfritt ert företag för att tillsammans med er och i samråd med extern automationsexpert göra en kartläggning och analys av er nuvarande produktionsprocess och affärsmodell. Kartläggningen ligger till grund för en ansökan om en Automationscheck.
  • Stöttning när ni ansöker och använder en Automationscheck
  • Automationscheck – ansök om upp till 150 000 kr för att utveckla tillverkningen i ert företag mot högre grad av automatisering eller robotisering
  • Utbildning i beställarkompetens – för att skapa samsyn och säkerställa att ert företag implementerar rätt automationslösning med rätt kravställning

Är du intresserad av att delta i Robotlyftet? Klicka här för intresseanmälan!


Nyheter


Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Andréas om du vill veta mer om projektet Robotlyftet.

Process- och verksamhetsutvecklare

070-300 55 47

Andréas Kostenniemi

Process- och verksamhetsutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 070-300 55 47