Rehabilitering, Utbildning, Mångfald och Språk (RUMS) (avslutat projekt)

En stor utmaning i Norrbotten har länge varit bristen på människor – det märks dels i balansen mellan födda/döda samt in- och utflyttning men framför allt i den demografiska fördelningen med allt fler gamla och allt färre i arbetsför ålder. Det leder till svårighet att rekrytera rätt kompetens men också till svårighet att rekrytera människor över huvud taget.

Metodprojektet RUMS syfte är att hitta fungerande metoder för industriföretagen att finna kompetenta människor som annars kan hindras att komma in på arbetsmarknaden, bland annat på grund utav språkbrist eller saknad av en specifik utbildning. Projektet har fyra huvudområden och de är Rehabilitering, Utbildning, Mångfald och Språk (RUMS).

Fokus i RUMS är att titta närmare på hur matchning sker, och skulle kunna ske, och projektet har särskilt valt ut gruppen utlandsfödda. Projektet tittar på det från två håll: från systemets och från industriföretagens håll.Vi intervjuar företag om deras erfarenheter och behov. Vi gör även intervjuer med företag och myndigheter i ”systemet”.