Vi förflyttar företag och individer

IUC Norr arbetar med affärsdriven utveckling av industrin i syfte att öka tillväxten och konkurrensförmågan.

Vi arbetar nära företag och individer för att hjälpa dem att utvecklas och flytta fram positionerna till önskvärt läge. Våra projekt finansieras bland annat av företag, offentliga samarbetsparter och EU:s strukturfonder samt via nationella finansieringsformer.

Kompetenslyft Grön Industri

Validering, kompetensutveckling och omställning.

Projektet Kompetenslyft Grön Industri ska arbeta med små och medelstora företag inom stål- och metallindustrins värdekedja (i Norrbotten och Västerbotten) som vill ha hjälp med validering och utbildningsinsatser som matchar kompetenskraven i den gröna omställningen.

Läs mer om Kompetenslyft Grön Industri

Digital industri i Norr

Konkurrensfördelar genom ökad digital kompetens

Projektet Digital Industri i Norr (Digital Business Process Transformation and Implementation) ska erbjuda stöd att öka den digitala kompetensen och göra företagens arbetsmetoder mer tids- och kostnadseffektiva. Projektet ska stötta företagen där de står idag och samtidigt även ge inspiration och insikt för framtida visioner och utveckling inom den digitala världen.

Läs mer om Digital Industri i Norr

Distance LAB

Målet med det internationella projektet Distance LAB är att utveckla företagens kompetens inom distansarbete. Projektet ska utrusta företag och offentliga organisationer i Östersjöregionen med verktyg och metoder för mer effektiva interaktioner på distans.

Läs mer här

Green transition north

För en hållbar framtid i norra Sverige

Green Transition North är en stor satsning på kunskapsutveckling och kompetensförsörjning inom den gröna industriella omställningen i norra Sverige med syfta att främja samarbetet mellan det lokala och regionala näringslivet.

Läs mer om Green Transition North

Lågan

LÅGAN är ett samarbete mellan Byggföretagen, Energimyndigheten, Boverket, SBUF, byggentreprenörer, byggherrar och konsulter. LÅGAN stöttar regionala nätverk inom byggande av lågenergibyggnader. LÅGAN skapar gemensamma projekt och studier för att utveckla och driva byggande och renovering av lågenergibyggnader framåt.

Läs mer om LÅGAN

Ung tjej svetsar.

Teknikcollege

Teknikcollege – en länsövergripande satsning för kompetensförsörjning,

Teknikcollege syftar till att säkra framtidens kompetensförsörjning inom industrin i Norrbotten. Genom att öka de små och medelstora företagens engagemang i Teknikcollege säkerställs att utbildningarna är anpassade till de krav som finns inom industrin idag och i framtiden. Dessutom är förhoppningen att fler unga ska få upp ögonen för de möjligheter som finns inom teknik- och industrisektorn i Norrbotten.

Läs mer om Teknikcollege

Avslutade projekt

Här kan du läsa om tidigare projekt som nu är avslutade men som varit en viktig del i IUC Norrs arbete. Robotlyftet, MångVäx, Kompetensresan, Produktion 4.0, Lågan, Kompetenslyft Industri och många många fler.

Läs mer om våra avslutade projekt