Vi förflyttar företag och individer

IUC Norr arbetar med affärsdriven utveckling av industrin i syfte att öka tillväxten och konkurrensförmågan.

Vi arbetar nära företag och individer för att hjälpa dem att utvecklas och flytta fram positionerna till önskvärt läge. Våra projekt finansieras bland annat av företag, offentliga samarbetsparter och EU:s strukturfonder samt via nationella finansieringsformer.

Kompetenslyft Grön Industri

Validering, kompetensutveckling och omställning.

Projektet Kompetenslyft Grön Industri ska arbeta med små och medelstora företag som snabbt vill ha hjälp med validering och utbildningsinsatser som matchar kompetenskraven i den gröna omställningen.

Läs mer om Kompetenslyft Grön Industri

Ceerus

Minskad energianvändning, kostnad och klimatpåverkan.

Ceerus syftar till att minska energianvändningen, kostnader och klimatpåverkan hos små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Projektet erbjuder energikartläggningar, handlingsplaner och bidrar med insikter och kunskap vilket stimulerar övergången till förnybara alternativ.

Läs mer om Ceerus

Hållbar industri i Norr

Hållbar industri i norr

Omställning till ett hållbart företag.

Hållbar industri i norr är projektet som ska ge industriföretagen ökad kunskap om cirkulära modeller, stärka ledningssystemet hos deltagande företag samt öka och stärka förmågan hos företagsledare att leda omställningen mot ett hållbart företag.

Läs mer om Hållbar industri i norr

Kompetenslyft livsmedelsindustrin i norr

Fokus på kompetensförsörjningsbehoven inom livsmedelsindustrin.

Projektet Kompetenslyft livsmedelsindustrin i norr ska pilottesta metoder, modeller och/eller tjänster för hur företag kan arbeta med strategiskt hållbar kompetensförsörjning på ett smidigt och effektivt sätt.

Läs mer om Kompetenslyft livsmedelsindustrin i norr

Lågan

LÅGAN (program för byggnader med mycket LÅG energiANvändning) är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Boverket, Sveriges Byggindustrier, Västa Götalandsregionen, Formas, byggherrar, entreprenörer och konsulter med syfte att öka byggtakten av lågenergibyggnader.

Läs mer om Lågan

Teknikcollege

Teknikcollege – en länsövergripande satsning för kompetensförsörjning,

Teknikcollege syftar till att säkra framtidens kompetensförsörjning inom industrin i Norrbotten. Genom att öka de små och medelstora företagens engagemang i Teknikcollege säkerställs att utbildningarna är anpassade till de krav som finns inom industrin idag och i framtiden. Dessutom är förhoppningen att fler unga ska få upp ögonen för de möjligheter som finns inom teknik- och industrisektorn i Norrbotten.

Läs mer om Teknikcollege

Avslutade projekt

Här kan du läsa om tidigare projekt som nu är avslutade men som varit en viktig del i IUC Norrs arbete. Robotlyftet, MångVäx, Kompetensresan, Produktion 4.0, Lågan, Kompetenslyft Industri och många många fler.

Läs mer om våra avslutade projekt