Vi förflyttar företag och individer

IUC Norr arbetar med affärsdriven utveckling av industrin i syfte att öka tillväxten och konkurrensförmågan.

Vi arbetar nära företag och individer för att hjälpa dem att utvecklas och flytta fram positionerna till önskvärt läge. Våra projekt finansieras bland annat av företag, offentliga samarbetsparter och EU:s strukturfonder samt via nationella finansieringsformer.

Människor industri

Attraktiv Industriregion

Strategisk kompetensförsörjning för ökad konkurrenskraft

Projektet Attraktiv Industriregion tar sin utgångspunkt i att kompetensförsörjning är en kritisk faktor för utveckling hos industriella små och medelstora företag. I Attraktiv Industriregion kartläggs företagen med riktade behovsanalyser. Aktiviteter är sedan workshops med ämnen inom temat attraktiva arbetsgivare, samt konkreta insatser för stöd i det strategiska arbetet, slutanalyser och uppföljning.

Läs mer om Attraktiv Industriregion

DARIS

Stöttar införandet av automation och robotisering.

Projektet DARIS syftar till att öka konkurrenskraften och lönsamheten hos tillverkande små och medelstora industriföretag i Norrbotten och Västerbotten genom att stötta företagen i införandet av automation och robotar i sina produktionssystem.

Läs mer om DARIS

Industriell robotsvetsning och robotgrepp.

DigiProcess

Ekosystem inom processindustrin

Projektet DigiProcess mål är att stödja digitaliseringen och utveckling av digitala tjänster och ekosystem för små och medelstora företag som producerar tjänster till processindustrin. DigiProcess fokuserar därför på att omvandla produktintensiva företag i processindustrins ekosystem av underleverantörer till mer konkurrenskraftiga, digitaliserade tjänsteleverantörer.

Läs mer om DigiProcess

Exportcamp

Hållbara affärer på en internationell marknad.

Projektets övergripande mål är att stärka de industriella/produktägande små och medelstora företagens förmåga att expandera och göra hållbara affärer på en internationell marknad.

Läs mer om Exportcamp

Lastning av containers på exportfartyg
Hållbar industri i Norr

Hållbar industri i norr

Omställning till ett hållbart företag.

Hållbar industri i norr är projektet som ska ge industriföretagen ökad kunskap om cirkulära modeller, stärka ledningssystemet hos deltagande företag samt öka och stärka förmågan hos företagsledare att leda omställningen mot ett hållbart företag.

Läs mer om Hållbar industri i norr

Knowledge Transfer Partnerships

Kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv.

KTP bygger på en framgångsrik brittisk modell där en nyexaminerad akademiker får ett strategiskt utvecklingsuppdrag i ett företag under cirka ett år. Projektet ska handla om energieffektivisering i små och medelstora företag. Som stöd finns också en kvalificerad akademisk coach från universitetet och en professionell affärscoach, som i Norrbotten och Västerbotten kommer från IUC Norr.

Läs mer om Knowledge Transfer Partnerships

Kvinnlig och manlig arbetare i industrimiljö.

Kompetenslyft livsmedelsindustrin i norr

Fokus på kompetensförsörjningsbehoven inom livsmedelsindustrin.

Projektet Kompetenslyft livsmedelsindustrin i norr ska pilottesta metoder, modeller och/eller tjänster för hur företag kan arbeta med strategiskt hållbar kompetensförsörjning på ett smidigt och effektivt sätt.

Läs mer om Kompetenslyft livsmedelsindustrin i norr

Robotlyftet

Främjar automation och robotisering i Sveriges små och medelstora industriföretag.

Under perioden 2019 – 2021 kan små och medelstora industriföretag i Sverige ta del av Robotlyftet – ett stöd för utvärdering och utveckling inom automation och robotisering. Robotlyftets organisation täcker hela Sverige. Företag från norr till söder får en egen regional kontakt.

Läs mer om Robotlyftet

Automation och robotik inom industrin.
Ung tjej svetsar.

Teknikcollege

Teknikcollege – en länsövergripande satsning för kompetensförsörjning,

Teknikcollege syftar till att säkra framtidens kompetensförsörjning inom industrin i Norrbotten. Genom att öka de små och medelstora företagens engagemang i Teknikcollege säkerställs att utbildningarna är anpassade till de krav som finns inom industrin idag och i framtiden. Dessutom är förhoppningen att fler unga ska få upp ögonen för de möjligheter som finns inom teknik- och industrisektorn i Norrbotten.

Läs mer om Teknikcollege

Avslutade projekt

Här kan du läsa om tidigare projekt som nu är avslutade men som varit en viktig del i IUC Norrs arbete. MångVäx, Kompetensresan, Produktion 4.0, Lågan, Kompetenslyft Industri och många många fler.

Läs mer om våra avslutade projekt