Projektet ”Kompetenslyft livsmedelsindustrin i norr” fokuserar på metodutveckling inom kompetensförsörjning för livsmedelsindustrin. Ett begränsat antal deltagare kommer att få vara delaktiga i hur metoden ska utformas samt att de kommer få pilottesta och utforska metoden för vidare utveckling i syfte att säkerställa att den motsvarar det de vill ha för att kunna arbeta strategisk och systematisk med sin kompetensförsörjning.

Ny typ av kompetens behövs
Generellt är andelen som har relevant utbildning låg inom livsmedelsindustrin och ny typ av kompetens behövs när produktionen utvecklas med ny teknik, robotisering, automatisering och digitalisering. Kompetens som finns inom övrig industri och därmed ökar konkurrensen om de som har relevant utbildning och erfarenhet. En annan viktig faktor är att företag inom livsmedelsindustrin ofta har begränsat med tid att lägga på annat än det som har med produktionen att göra vilket skapar behov av effektiva och resultatgivande insatser.

Nya arbetssätt och lösningar

Projektet Kompetenslyft livsmedelsindustrin i norr ska ta fram och utveckla en relevant och kvalitetssäkrad metod inom strategisk kompetensförsörjning tillsammans med företag i livsmedelsindustrin i Norrbotten och Västerbotten. Ett begränsat antal deltagare kommer att få vara delaktiga i hur metoden ska utformas samt att de kommer att få pilottesta och utforska metoden för vidare utveckling i syfte att säkerställa att den motsvarar det de vill ha för att kunna arbeta strategisk och systematisk med sin kompetensförsörjning. Projektorganisationerna ska få höjd kompetens inom metodutveckling och projektet ska resultera i en färdigutvecklad metod. Detta ska skapa förutsättningar för att söka medel för ett större projekt med en bredare implementering av metoden hos målgruppen för att de ska kunna arbeta på ett annorlunda sätt med nya lösningar inom strategisk kompetensförsörjning.

Målgruppen är en modifierad definition för SMF: Företag i livsmedelsindustrin i Norrbotten och Västerbotten med 1 – 99 anställda med SNI-koder 10, 11 och 12.


Finansiärer

Projektet genomförs i samarbete med Hushållningssällskapet och finansieras av Tillväxtverket.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Marlene om du vill veta mer om projektet Kompetenslyft livsmedelsindustrin i norr.

Projektledare och affärsutvecklare

073-821 63 91

Marlene Hagenrud

Projektledare och affärsutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 073-821 63 91