Kompetenslyft livsmedelsindustrin i norr

Projektet Kompetenslyft livsmedelsindustrin i norr fokuserar på metodutveckling inom kompetensförsörjning för livsmedelsindustrin.

Ny typ av kompetens behövs
Generellt är andelen som har relevant utbildning låg inom livsmedelsindustrin och ny typ av kompetens behövs när produktionen utvecklas med ny teknik, robotisering, automatisering och digitalisering. I konkurrensen om kompetens i den gröna industriomställningen kan personer med relevanta utbildningar för livsmedelsindustrin välja att arbete i annan bransch.

Nya arbetssätt och lösningar
Projektet Kompetenslyft livsmedelsindustrin i norr ska ta fram och utveckla en relevant och kvalitetssäkrad metod inom strategisk kompetensförsörjning tillsammans med små och medelstora företag i livsmedelsindustrin i Norrbotten och Västerbotten. Ett begränsat antal deltagare kommer att få vara delaktiga i hur metoden ska utformas samt att de kommer att få pilottesta och utforska metoden för vidare utveckling i syfte att säkerställa att den motsvarar det de vill ha för att kunna arbeta strategisk och systematisk med sin kompetensförsörjning. Projektorganisationerna ska få höjd kompetens inom metodutveckling.

Målgruppen är en modifierad definition för SMF: Företag i livsmedelsindustrin i Norrbotten och Västerbotten med 1 – 99 anställda med SNI-koder 10, 11 och 12.

Här kan du läsa mer om Kompetenslyft livsmedelsindustrin i norr


Finansiärer

Projektet genomförs i samarbete med Hushållningssällskapet och finansieras av Tillväxtverket.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Marlene om du vill veta mer om projektet Kompetenslyft livsmedelsindustrin i norr.

Projektledare och Industricoach

073-821 63 91

Marlene Hagenrud

Projektledare och Industricoach

Kontaktuppgifter

  • 073-821 63 91