Kickstart Hållbarhet

Kickstart Hållbarhet erbjuder företag praktiska exempel, relevant expertis, metoder och verktyg för att identifiera drivkrafter för hållbarhetsarbetet. Kickstart Hållbarhet är en aktivitet inom Omställningslyftet.

Det finns ingen fråga som är mer relevant och aktuell än hållbarhet. Det handlar om vårt klimat och vår framtid. Det handlar om hur vi agerar och producerar, våra affärsmodeller, transporter och material, kommunikation och inte minst anpassning till nya villkor och förhållanden. För det enskilda företaget kan det vara en stor och komplex fråga som är svår att omsätta i praktik och handling.

Praktiska exempel och identifiera drivkrafter

Kickstart Hållbarhet har fokus på konkret hållbarhet och erbjuder en inspirerande, konkret process för att skapa insikt och starta framtidssäkringen av er verksamhet. Genom praktiska exempel, relevant expertis, workshops, metod och systematik ges deltagande företag verktyg för att framtidssäkra sina verksamheter och att identifiera viktiga drivkrafter för hållbarhets-arbetet. Med hållbarhet som en del av affären skapas både konkurrensfördelar och ökad lönsamhet. Grunden är en tydlig målsättning, engagemang från ledning och medarbetare och ett systematiskt arbete.

Upplägg:

Man träffas i en grupp om max 8 företag med två eller fler deltagare per företag. Processen är en konkret och engagerad resa som sträcker sig över tre tillfällen.

  • Träff 1 är heldag i grupp med föreläsningar, workshops och diskussioner.
  • Träff 2 är individuell per företag med fokus på specifika frågeställningar för respektive företag.
  • Träff 3 är halvdag i grupp. Förberedelser innan och uppgifterna mellan träffarna ger stöd i framdriften. Hållbarhetsexperter, erfarna affärsutvecklare och processledare kommer att ge er ny kunskap och vägledning.
Datum:
Ett deltagande i Kickstart Hållbarhet ger företagen:
  • inspiration och omvärldskunskap kring hållbarhet och klimatanpassning
  • ökad förståelse för hur hållbar affärsutveckling ger konkurrensfördelar och ökad lönsamhet.
  • påbörjad eller fortsatt hållbarhetsprocess för företaget.
  • verktyg för att systematiskt initiera och följa upp hållbarhetsprojekt i den egna verksamheten.

I Kickstart Hållbarhet kommer ni att möta såväl hållbarhetsexperter som erfarna affärsutvecklare och processledare som kommer att ge er ny kunskap och vägledning.

Kickstart Hållbarhet erbjuder en inspirerande och samtidigt konkret process för att starta framtidssäkringen av er verksamhet.

Med fokus på konkret hållbarhet riktad till industrin

Länk till film Kickstart Hållbarhet

Axess Logistics om sin medverkan i Kickstart Hållbarhet (film)

Vill du veta mer om Omställningslyftet och Kickstart Hållbarhet?

Kontakta Peter Jonsson för mer information.

Projektledare och Industricoach

072-086 73 46

Peter Jonsson

Projektledare och Industricoach

Kontaktuppgifter

  • 072-086 73 46