DigiProcess

Projektet DigiProcess mål är att stödja digitaliseringen och utveckling av digitala tjänster och ekosystem för små och medelstora företag som producerar tjänster till processindustrin. DigiProcess fokuserar på att omvandla produktintensiva företag i processindustrins ekosystem av underleverantörer till mer konkurrenskraftiga, digitaliserade tjänsteleverantörer. Drivet för omvandlingen är inte bara ekonomiska fördelar utan också hållbarhetsfördelar.

I norra Sverige, Finland och Norge domineras regionalekonomin av stora industrier inom massa, papper, bio, gruvdrift, stål, olja, gas och fiskodling. Deras behov av serviceproducenter och leverantörer är i stort sett likadana. Digitalisering av deras egna aktiviteter har pågått i årtionden, men har tagit fart de senaste åren. De flesta har startat processen med traditionell automation och ERP-system och fortsatt med övergripande digitala system där en dataplattform möjliggör optimering av många fysiska och organisatoriska processer. Det öppnar möjligheter för tjänsteleverantörer.

Projektet DigiProcess mål är att stödja digitaliseringen och utveckling av digitala tjänster och ekosystem för små och medelstora företag som producerar tjänster till processindustrin. DigiProcess fokuserar därför på att omvandla produktintensiva företag i processindustrins ekosystem av underleverantörer till mer konkurrenskraftiga, digitaliserade tjänsteleverantörer. Drivet för omvandlingen är inte bara ekonomiska fördelar utan också hållbarhetsfördelar.

DigiProcess ska samordna verksamhet kring digital förändring och utvecklar möjligheter för gränsöverskridande samarbete. Vi hjälper de små och medelstora företagen med framgångsrik digitalisering både avseende att prova ny teknik och att utveckla affärsmodellerna. Projektet ska även arbeta med matchmaking för att små och medelstora företag från gränsregioner tillsammans ska kunna hantera större behov i processindustrin.

DigiProcess ska stödja:

  • samarbete mellan SMF och byggande av gemensamma konsortier för leverans av digitala tjänster både i regionen och internationellt.
  • samarbete mellan stora globala leverantörer och regionala SMF.
  • FoU-processer, särskilt när det gäller digitalisering.
  • utveckling av test- och utvecklingsmiljöer inom ramen för processindustrins ekosystem.
  • internationaliseringen av SMF som differentierar sina erbjudanden, vilket skapar ett behov av att bredda det geografiska området och därigenom gränsöverskridande försäljning.

DigiProcess är ett Interregprojekt i samarbete mellan Lapland UAS (Lapin ammattikorkeakoulu Oy) som är projektägare samt IUC Norr, Luleå tekniska universitet, Uleåborgs universitet, NIHAK (Nivala-Haapajärvi Subregion Association), Kemin Digipolis teknikpark samt Northern Research Institute Narvik.