Smart och effektivt på Frekab

Logo Europeiska regionala utvecklingsfonden

Utvecklingsprocessen i Produktion 4.0 gjorde att Frekab i Bjurholm var bättre rustade när corona-pandemin slog till. Både materialtillgång och orderingång drabbades, och då var det bra att omorganisation med flexibla produktionsenheter redan hade genomförts.

Patrik Bergholm, vd, Niklas Bergholm, Produktionsledare ochKerstin Hamberg-Bergholm, ekonomichef.

Patrik Bergholm, vd, Niklas Bergholm, Produktionsledare ochKerstin Hamberg-Bergholm, ekonomichef.

Frekab legotillverkar kablage i huvudsak till svenska kunder med egen tillverkning, men även för viss export. Kunderna finns inom industri, fordon, telecom, elektronik, belysning mm. Före corona-pandemin hade Frekab 20 anställda, nu har de 14. Men de ser ljust på framtiden, under hösten har beställningar och förfrågningar ökat markant.
– Vi ser både anställningar, utbildningar och maskininvesteringar framför oss nu när det har vänt, säger Kerstin Hamberg-Bergholm som är ekonomichef.

I en så konkurrensutsatt bransch som Frekabs gäller det att ligga långt framme inom automatisering och robotisering. I Produktionslyftets startprogram arbetade de med automationsfrågor och det blev sedan en naturlig övergång för att fortsätta med IUC Norr och deras konsulter i Produktion 4.0.
– Fokus för oss var organisation och arbetssätt. Vi började med att införa daglig styrning istället för måndagsmöten. Det händer så mycket och därför är det viktigt att dagligen gå igenom och hela tiden ligga steget före, säger produktionsledare Niklas Bergholm.

Medarbetarna spelade Lean-spelet för att lära sig mer och nå en samsyn i vad det betyder på Frekab att jobba smartare. Utvalda artiklar i tillverkningsprocessen metodstuderades för att lägga grund för nya och smartare sätt att organisera arbetet.
– Metodstudierna och medarbetarnas input la grunden för de nya produktionsgrupperna som vi bildade, säger Niklas Bergholm.

Gemensamt ansvar i grupper

Från att var och en hade ansvar för ”sin” kund gjorde man nu mindre produktionsgrupper som hjälps åt. Det var en stor förändring som medförde omfattande kunskapsöverföring och nya rutiner, och omorganisationen utsattes för omedelbar och ofrivillig stresstest under våren 2020.
– Det var tufft jobb men det ledde till att vi var mycket mer robusta och flexibla när corona-pandemin slog till och vi gick över till korttidsarbete. När medarbetare arbetade två dagar per vecka kunde någon annan i gruppen ta vid. Fler kunde göra fler moment, det var mycket bra och gjorde oss starkare i den här krisen, säger Patrik Bergholm, vd.

Medarbetarna har hela tiden varit delaktiga i utvecklingsprocessen i Produktion 4.0. Deras kunskap och förslag har fått genomslag och arbetsgrupperna är flexibla så att de kan omorganiseras på det mest effektiva sättet inför nya beställningar.
– Vi utgår från hur varje jobb kan brytas ner i olika moment, arbetsprocessen kan skilja sig åt ganska mycket mellan artiklar, säger Niklas Bergholm.

Var sak på sin plats

När den nya organisationen hade sjösatts var det dags att fokusera på ordning och reda. Med hjälp av metoden 5S gick de igenom skalboxar, maskiner och bord för att bestämma hur verktyg och material ska sorteras och förvaras.
– Nu finns det tydliga instruktionsbilder som visar hur man alltid ska lämna sin station så att nästa person kan ta vid utan att behöva leta något eller börja städa, säger Kerstin Hamberg-Bergholm.

De fem S:en står för: sortera, systematisera, städa, standardisera och skapa vana. Att ha var sak på rätt plats sparar tid och minskar stress.
– Vi följer upp kontinuerligt och ska hjälpas åt att behålla den ordning som bestämdes, säger Kerstin Hamberg-Bergholm.

Pandemin påverkade starkt

Sedan pandemin kom har företagsledningen haft fullt upp med att hantera dess konsekvenser. Den säljturné som planerats ställdes in och korttidsarbete infördes. Under hösten har dock läget ljusnat och nu ser Frekab framåt med tillförsikt.
– Det kan gynna oss att många nu ser över sina leverantörskedjor för att göra dem mer robusta. Vi satsar på Sverige, och bara här i norr finns det många potentiella kunder som vi skulle kunna hjälpa, säger Patrik Bergholm.

Patrik beskriver hur billigare komponenter från utlandet kan bli dyra när kedjor bryts. Det är också många med honom som spår att både kvalitet och korta, säkra leveranstider uppvärderas nu efter krisen.
– Att byta leverantör är ofta komplicerat, men vi tror att i framtiden kommer fler att välja lokala alternativ för att bli mindre sårbara.

Vägen framåt

Den fortsatta utvecklingen är utstakad när Produktion 4.0 avslutas. Dels handlar det om att de nya rutinerna ska sätta sig och vidareutvecklas, men också om att befintlig maskinpark ska användas så rationellt som möjligt och att rätt investeringar görs.
– Vi ska vara snabba att besluta om och testa nyheter. Vi ska fortsätta automatisera och robotisera där det går. Och så behöver vi anställa och utbilda för att göra det bästa av investeringarna och processutvecklingen, säger Kerstin Hamberg-Bergholm.

Frekab går gärna in i nya utvecklingsprojekt framöver när effekterna av Produktion 4.0 är fullt implementerade.
– Det är bra att få nya ögon på det man gör. Det är också värdefullt att IUC Norr verkligen förstår vår verksamhet och ”klickar” med oss, säger Patrik Bergholm.

IUC Norr och projektet Produktion 4.0

Projekt Produktion 4.0 ska stärka konkurrenskraften och stötta den digitala strukturomvandlingen hos tillverkande industriella små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Med ökad insikt, kunskap och förmåga kan de effektivisera sina produktionssystem och öka sin konkurrenskraft.

IUC Norr är projektägare av projektet Produktion 4.0 och Luleå Tekniska universitet är samverkanspart. Finansiärer är Europeiska socialfonden, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Bodens kommun, Gällivare kommun, Kalix kommun, Luleå kommun, Piteå kommun, Skellefteå kommun och Umeå kommun.

Läs mer om Produktion 4.0

Dela via

Ceerus | Energieffektivisering | Projekt

Stora vinster för företagen i projektet Ceerus 

Projektet Ceerus har hjälpt små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten att minska sin energianvändning. Totalt har 24 företag…

15 oktober, 2023 — Lästid 3 min

Projekt | Robotisering | Robotlyftet

Fler robotar i industrin

Trenden med minskade robotinvesteringar i Sverige har brutits, det visar den senaste statistiken från IFR, International Federation of Robots. Efter…

8 oktober, 2020 — Lästid 2 min

Produktion 4.0 | Projekt

NMI Teknik rustar för att växa

NMI Teknik är en mekanisk verkstad i Kalix, med nytänkande problemlösning och modern utrustning som konkurrensfördelar. De bygger ut och planerar…

11 oktober, 2021 — Lästid 5 min

Automation | Projekt | Robotisering | Robotlyftet

100 miljoner till satsning på ökad automation

IUC har fått ett nytt treårigt uppdrag av Tillväxtverket inom regeringens initiativ Smart Industri/Robotlyftet. IUC Norr är en av 8…

13 juni, 2019 — Lästid 3 min