Teknikcollege

Teknikcollege Norrbotten har fått bidrag från Tillväxtverket för fortsatt utveckling av sitt arbete. Skolverket har bidragit med pengar för utveckling av regionalt digitaliserat APL-system och Teknikcollege Sverige har beviljats pengar från ESF för projektet Status kvalitet & matchning.

Teknikcollege – en länsövergripande satsning för kompetensförsörjning, syftar till att säkra framtidens kompetensförsörjning inom industrin i Norrbotten. Genom att öka de små och medelstora företagens engagemang i Teknikcollege säkerställs att utbildningarna är anpassade till de krav som finns inom industrin idag och i framtiden. Dessutom är förhoppningen att fler unga ska få upp ögonen för de möjligheter som finns inom teknik- och industrisektorn i Norrbotten.

Ett av projektmålen är att andelen sökande till Teknikcollege Norrbotten ska öka med 25 procent. Även andelen kvinnliga studenter på programmen ska öka med 25 procent (jämfört med 2012).

Aktiviteterna i projektet utgår från de behov som finns i de små och medelstora företagen samordnat med de stora företagens behov. Aktiviteterna initieras gentemot projektets primära målgrupper:

  • Små och medelstora industriföretag.
  • Studerande och lärare på Teknikcollegeprogrammen.
  • Övriga målgrupper är studerande, lärare samt studie- och yrkesvägledare på grundskolan.

Finansiärer

Tillväxtverket, Region Norrbotten, Luleå kommun, Piteå kommun och Kalix kommun.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Linda om du vill veta mer om Teknikcollege Norrbotten.

Regional processledare Teknikcollege

070-673 04 24

Linda Rönnbäck

Regional processledare Teknikcollege

Kontaktuppgifter

  • 070-673 04 24