Teknikcollege

Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. I Norrbotten finns Teknikcollege i Boden, Kalix, Luleå och Piteå.

Kommuner, utbildningsanordnare och industriföretag samarbetar tillsammans för att öka utbildningars status och kvalitet. Företagen engagerar sig i utbildningarnas innehåll och medverkar till att de studerande utbildas med moderna och relevanta maskiner och annan utrustning. Industrirådet driver konceptet tillsammans med certifierade regioner.

Säkerställer strategisk kompetensförsörjning

Teknikcollege säkerställer strategisk kompetensförsörjning på regional nivå och samarbeten mellan kommun, utbildningsanordnare och arbetsliv som är avgörande för industrins fortsatta utveckling. Att ha kvalificerade utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå som utvecklas i takt med industrin är den stora anledningen till att Teknikcollege behövs.

Teknikcollege rymmer företagsnära utbildningar där grunden är en kvalitetssäkrad samverkan mellan skola och näringsliv.

Sedan 2006 har Teknikcollege stått för en historisk förändring inom det svenska utbildningsväsendet. Konceptet är framgångsrikt, inte bara inom industribranschen där det verkar, utan även andra branscher så som t. ex. motorbranschen, vård- och omsorg och besöksnäring. Dessa branscher har inspirerats och efterliknat Teknikcollege för att säkra sina framtida kompetensbehov.

Varför ska ni engagera er?

Inom Teknikcollege är det företagens framtida behov av kompetens som styr. Genom att påverka utbildningarna kan ert företag kvalitetssäkra er framtida arbetskraft. Att engagera sig i utbildningsfrågor innebär också att få välja den bästa kompetensen först. Inom Teknikcollege skapar ni nämligen en direktkontakt med nästa generations medarbetare och sparar både tid och pengar för ert företag. Ett samarbete med Teknikcollege innebär att ni når ut till cirka 150 utbildningsanordnare runt om i landet.

Ni erbjuds en samverkansplattform som möjliggör arbetet med kompetensförsörjning inom svensk industri för att säkerställa tillväxt och konkurrenskraft på både lång och kort sikt. Det är ett samarbete som gynnar alla parter. Bakom Teknikcollege står Industrirådet som består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn.

Delta på era egna villkor

Ett engagemang inom Teknikcollege kan se ut på olika sätt beroende på företagets storlek och vilka resurser som finns. Eftersom det går att delta i både stort och smått kan alla medverka. Ett företag kan samverka med utbildningsanordnare genom att ta emot studiebesök, hålla föreläsningar eller förse de studerande med problem och övningar från verkligheten. Företag kan också delta genom representation i regional eller lokal styrgrupp eller genom att erbjuda praktikplatser och sommarjobb. Kontakta oss så guidar vi er på vägen till ett samarbete som passar er.

Teknikcollege Norrbotten drivs i samarbete med IUC Norr och finansieras av: Region Norrbotten, Sparbanken Nord, Billerud Korsnäs, Gestamp, SCA, Svalson, LN Industrimontage, Scania, Smurfit kappa, SSAB, Byggföretagen Medlem, Norrbottens Byggmästareförening, Duroc Rail, Nordmec, Maskinkomponenter, NMI-Teknik och Hitachi.


Vill du veta mer eller engagera dig inom Teknikcollege?

Hör av dig till Anna om du vill veta mer om Teknikcollege Norrbotten.

Regional processledare Teknikcollege

070-33 11 810

Anna Behm

Regional processledare Teknikcollege

Kontaktuppgifter

  • 070-33 11 810

Kompetensförsörjning | Teknikcollege

Öppet brev: Vår rekrytering av nya medarbetare till 2026 börjar NU

Vår rekrytering av nya medarbetare till 2026 börjar NU. Öppet brev från Norrbottens industriföretag. Vi törs lova att ingen generation…

5 november, 2022 — Lästid 3 min

IUC Norr | Medarbetare | Teknikcollege

Vi försöker öka intresset för teknik och industri från förskola till högskola

Vi fick en pratstund med Linda Rönnbäck som arbetar på IUC Norr. Linda berättar om hur hon bidrar till att…

28 september, 2021 — Lästid 3 min

Kompetensförsörjning | Kompetensresan | Projekt | Teknikcollege | Utbildning

Collegebänken skapar nätverk mellan elever och industriföretag

IUC Norr arrangerade tillsammans med Teknikcollege Collegebänken. Syftet är att säkra en del av kompetensförsörjningen och locka fler ungdomar till…

15 september, 2020 — Lästid 2 min