Fler datum

Online

Utbildning: Värdeflödesanalys (3 halvdagar)

20/10 kl 08.00 – 12.00, 3/11 kl 08.00 – 12.00, 7/11 kl 08.00 – 12.00

27 okt

Online

Införandeprocess för automation och robotik (4 halvdagar)

22/9 kl. 08.30-12.00, 29/9 kl. 08.30-12.00, 13/10 kl. 08.30-12.00, 27/10 kl. 08.30-12.00

Fler datum

Online

Utbildning: Produktionsplanering och produktionslogistik (4 halvdagar)

Dag 1: 27/10 kl 08.00 – 12.00, Dag 2: 10/11 kl 08.00 – 12.00, Dag 3: 24/11 kl 08.00 – 12.00, Dag 4: 2/12 kl 08.00 – 12.00

Fler datum

Online

Utbildning: Digitala verktyg och visualisering av produktionssystem (3 halvdagar)

Dag 1: 28/10 kl 08.30 – 12.00, Dag 2: 4/11 kl 08.30 – 12.00, Dag 3: 18/11 kl 09.00 – 10.30 

Fler datum

Online

Utbildning: Lean och ledarskap (3 halvdagar)

Dag 1: 11/11 kl 08.00 – 12.00, Dag 2: 25/11 kl 08.00 – 12.00, Dag 3: 8/12 kl 08.00 – 12.00

Fler datum

Online

Utbildning: Maskindirektivet, CE- märkning & riskbedömning (2 halvdagar)

Dag 1: 16/11 kl 08.00 – 12.00, Dag 2: 23/11 kl 08.00 – 12.00

Dag 1 23/9 kl 08.30 – 11.30, Dag 2 6/10 kl 08.30 – 11.30

Utbildning: Kollaborativa robotar (2 halvdagar)

Tisdagen den 7 september, 9-12

Online

Automationsanlys för flexibel kortserieproduktion – Projekt LoHi Swedprod

Webinar Onsdag 25 augusti kl. 9.00 – 11.30 och Torsdag 2 september kl. 9.00 – 11.30

Round Table Talks – Öka din försäljning och export inom gruvindustrin

22/9 kl. 08.30-12.00, 29/9 kl. 08.30-12.00, 13/10 kl. 08.30-12.00, 27/10 kl. 08.30-12.00

Införandeprocess för automation och robotik (4 halvdagar)