Kompetensresan (avslutat projekt)

Många företag tvingas tacka nej till order eller lämna regionen på grund av svårigheter med kompetensförsörjning. Att attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens är en överlevnadsfråga, inte minst i industrisektorn. I projektet Kompetensresan får en grupp utvalda företag kunskap, coachning och kontakter för att hantera utmaningen med kompetensförsörjning och kunna utvecklas med hållbar tillväxt i regionen.

Deltagarna upprättar handlingsplaner där lämpliga delar av projektets seminarieserie ingår. De erbjuds dessutom en mängd olika insatser och stöd för sitt fortsatta strategiskt arbete. Där ingår bland annat coachning inom till exempel HR-strategi, varumärkesarbete, marknadsstrategier, inkluderande arbetskultur och ledarskap. De coachas av en affärsutvecklare, gör marknadsstrategier samt får möjlighet att medverka på nya arenor för rekrytering. Företagen erbjuds en genomlysning av sina marknadsföringskanaler.

Målet är att öka antalet attraktiva arbetsgivare i länet, och att stimulera och säkra framtidens industriella och tekniska kompetens. De företagsinriktade aktiviteterna i projektet ska stärka konkurrenskraften i industri och industrinära företag. De får konkreta verktyg för ett inkluderande förhållningssätt som tillvaratar och utvecklar varje individs unika kompetenser och gynnar hållbar tillväxt. Attraktiviteten som arbetsgivare ökar med kunskap om jämställdhet och normer, genus och lönsamhet, inkluderande förhållningssätt, förändringsarbete och mångfald. Projektet kommer även att verka för att fler ungdomar söker utbildningar som är relevanta för industrin samt för att ytterligare utveckla samverkan mellan Luleå tekniska universitet och företagen.

Den primära målgruppen för projektet är små och medelstora företag i regionens industrisektor, framför allt företag som har förändringsvilja och rekryteringsbehov. Den sekundära målgruppen är styrgruppen, finansiärer och samverkansparter.

IUC Norrs samverkansparter i projektet är Luleå tekniska universitet, Teknikcollege, YH, regionala rekryteringsbolag, konsulter inom varumärke, värdegrund, HR, förändringsarbete, kommuner i form av näringslivsansvariga, regionen i form regional utvecklingsansvarig samt olika företagsfrämjare.


Nyheter


Finansiärer