ExportcampLogo Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektets övergripande mål är att stärka de industriella/produktägande små och medelstora företagens förmåga att expandera och göra hållbara affärer på en internationell marknad.

Projektägare är IUC Norr. En riktad behovsanalys med ett exportfokuserat frågebatteri genomförs med målet att ta fram totalt 20 exportmogna företag.

Projektmålet är att företagen har ökat sin förmåga att ta steget ut på en större marknad och där fungerar som goda exempel på förutsättningar för en ökande andel exporterande företag. Målet ska uppnås bland annat genom att öka både förståelsen och exportmognaden hos företag, marknadsbearbetning med hållbara erbjudande på exportmarknaden samt öka användandet av digitala processer för att i ökad utsträckning bearbeta marknaden på ett hållbart sätt. Deltagande företag erbjuds beprövade metoder för att öka möjligheten att ta nästa steg i sin exportsatsning.

Exportcamp ska öka både företagens förståelse och exportmognaden, samt kompletterat med användandet digitaliseringen och sociala medier som integrerade delar målgruppens marknadsbearbetning och internationalisering.

Projektet förväntar sig att andelen exporterade företag i länet har ökat, att det finns goda exempel på företag som har tagit steget till en större marknad samt att medvetenheten om de affärsmässiga fördelarna med hållbara affärsmodeller och erbjudanden har fått ett tydligt fäste i länet.


Finansiär