Knowledge Transfer Partnerships

Överföring av kunskap mellan universitetet och de små och medelstora företagen skapar hållbar utveckling och tillväxt i regionen. Projektet KTP, Knowledge Transfer Partnerships, blir en kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv.

KTP bygger på en framgångsrik brittisk modell där en nyexaminerad akademiker får ett strategiskt utvecklingsuppdrag i ett företag under cirka ett år. Projektet ska handla om energieffektivisering i små och medelstora företag. Halva lönen betalas av företaget och resten av samhället/projektet. Som stöd finns också en kvalificerad akademisk coach från universitetet och en professionell affärscoach, som i Norrbotten och Västerbotten kommer från IUC Norr.

KTP infördes i Sverige för drygt fem år sedan och hittills har över 50 företag i norra Mellansverige medverkat. Utvärdering från Tillväxtverket genom Kontigo liksom den följeforskning som genomförts visar tydligt på nyttan och potentialen av KTP-modellen. En fråga till 40 företag visade att 80 procent angav att de sannolikt kommer att erbjuda den nyexaminerade fortsatt anställning på företaget efter projekttiden.

Finansiärer och samverkansparter: IUC Norr, Luleå tekniska universitet, Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Mittuniversitet, IUC Z-Group, Högskolan Dalarna, Region Dalarna, IUC Dalarna, Högskolan i Gävle, Region Gävleborg, Nationella regionalfondsprogrammet ERUF, Mälardalens högskola, Södertörns högskola, Högskolan Kristianstad och Länsstyrelsen Skåne.

Exempel på projekt som genomförts av Högskolan i Dalarna:

  • Energieffektivisering: kartläggning, strategier och genomförande.
  • Digitalisering genom affärssystem för bättre logistik och minskad miljöpåverkan.
  • Påskynda framtagandet av nya produkter genom att testa först med hjälp av matematiska modeller (FEM).
  • Framtagande och genomförande av marknadsföringsstrategier för att öka försäljningen av miljövänlig produkt.
  • Automatisering av produktion.
  • Arbeta mer kundorienterat genom digital kommunikation.

Nyheter


Finansiärer

Vill du veta mer?

Hör av dig till Åsa om du vill veta mer om projektet KTP – Knowledge Transfer Partnerships.