Upphandlingar

En stor del av de insatser vi genomför för industrin är finansierade av offentliga medel. Detta innebär att det finns lagar och regler att förhålla sig till när det gäller att ta in extern expertis till våra uppdrag. Vi måste förhålla oss till lagen om offentlig upphandling.

Lagen om Offentlig Upphandling, Lou

När vi gör upphandlingar inom projekt som är helt eller delvis offentligt finansierade, omfattas upphandlingarna av Lagen om Offentlig Upphandling, Lou. Lou ska säkerställa att inköp av tjänster, som är finansierade av skattemedel, görs effektivt och under konkurrens.