Upphandlingar

En stor del av de insatser vi genomför för industrin är finansierade av offentliga medel. Detta innebär att det finns lagar och regler att förhålla sig till när det gäller att ta in extern expertis till våra uppdrag. Vi måste förhålla oss till lagen om offentlig upphandling.

Lagen om Offentlig Upphandling, Lou

När vi gör upphandlingar inom projekt som är helt eller delvis offentligt finansierade, omfattas upphandlingarna av Lagen om Offentlig Upphandling, Lou. Lou ska säkerställa att inköp av tjänster, som är finansierade av skattemedel, görs effektivt och under konkurrens.

Vill du veta mer och ta del av upphandlingsunderlaget?

Kontakta Marie Holmgren eller Marie Näslund Jakobsson.

Projektansvarig, projektledare och affärsutvecklare

070-203 13 69

Marie Holmgren

Projektansvarig, projektledare och affärsutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 070-203 13 69

Kommunikationschef

070-527 57 40

Marie Näslund Jakobsson

Kommunikationschef

Kontaktuppgifter

  • 070-527 57 40