Upphandlingar

En stor del av de insatser vi genomför för industrin är finansierade av offentliga medel. Detta innebär att det finns lagar och regler att förhålla sig till när det gäller att ta in extern expertis till våra uppdrag. Vi måste förhålla oss till lagen om offentlig upphandling.

Lagen om Offentlig Upphandling, Lou

När vi gör upphandlingar inom projekt som är helt eller delvis offentligt finansierade, omfattas upphandlingarna av Lagen om Offentlig Upphandling, Lou. Lou ska säkerställa att inköp av tjänster, som är finansierade av skattemedel, görs effektivt och under konkurrens.


Just nu upphandlar vi:

Energikartläggning

Vi upphandlar just nu energikartläggningar. Skriftligt anbud ska vara IUC Norr tillhanda senast den 24 november 2022.

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget är att stå till vårt förfogande i projektet CEERUS. CEERUS är ett samverkansprojekt mellan IUC Norr AB och Energikontor Norr AB. Projektägare är IUC NORR AB och projektet syftar till att minska energianvändningen hos små och medelstora industriföretag i Norrbotten och Västerbotten samt skapa insikt om systematiskt energiarbete.

Upp till 15 stycken företag kommer att, via projektet, få genomföra en energikartläggning. Inför varje kartläggning kommer deltagande företag att tillsammans med projektet förbereda/samla in underlag. Kartläggningarna sker löpande då företagen rekryteras löpande in till projektet och det kommer att vara något fler företag i Västerbotten än i Norrbotten.

Uppdraget innefattar:

Energikartläggning av upp till 15 stycken industriföretag/industrinära företag inklusive:

  • Platsbesök hos företagen
  • Energikartläggningsrapport med åtgärdslista och en lättläst sammanfattning
  • Genomgång av energikartläggningsraporten för företaget tillsammans med beställaren

Vi arbetar enligt vår värdegrund: modig, respektfull och nyfiken.

Konsulten vi söker är

Vi söker en konsult med erfarenhet energikartläggning hos små och medelstora företag med tonvikt på industri/industrinära företag.

Skriftligt anbud skall vara IUC tillhanda senast 2022-11-24.

 

Vill du veta mer och ta del av upphandlingsunderlaget?

Kontakta Marie Holmgren eller Marie Näslund Jakobsson.

Projektansvarig, projektledare och affärsutvecklare

070-203 13 69

Marie Holmgren

Projektansvarig, projektledare och affärsutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 070-203 13 69

Kommunikationschef

070-527 57 40

Marie Näslund Jakobsson

Kommunikationschef

Kontaktuppgifter

  • 070-527 57 40