Attraktiv IndustriregionLogo Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet Attraktiv Industriregion tar sin utgångspunkt i att kompetensförsörjning är en kritisk faktor för utveckling hos industriella små och medelstora företag. I Attraktiv Industriregion kartläggs företagen med riktade behovsanalyser. Aktiviteter är sedan workshops med ämnen inom temat attraktiva arbetsgivare, samt konkreta insatser för stöd i det strategiska arbetet, slutanalyser och uppföljning.

Under senare år har IUC Norr skaffat sig en stor kunskap kring hur industriella SMF kan kombinera affärsutvecklingsarbete med ”mjuka frågor” som värdegrund, jämställdhet och organisationsutveckling. Frågor som är avgörande för att vara attraktiv som arbetsgivare också i framtiden. Attraktiv Industriregion bidrar till att öka företagens kunskap om jämställdhet och normer, genus och lönsamhet, varumärkesstrategi, HR (human resources), rekrytering, förändringsarbete och mångfald. De får även insikt och verktyg för hur värdegrundsarbete och ett inkluderande förhållningssätt ökar deras attraktivitet som arbetsgivare. Företagen som deltar kommer att delas upp i grupper utifrån gemensamma behov.

Bredda målgruppen

Företagen arbetar med sin strategiska kompetensförsörjning liksom med kompetensutveckling av befintliga anställda. Det ökar möjligheterna att förflytta personal till nya positioner och därmed öppna möjligheter att ta in nya medarbetare. Ett mål är att bredda den målgruppen i form av kön, ålder och personer med utländsk bakgrund för att åstadkomma hållbar tillväxt. Företagen får också möjlighet att medverka på nya arenor för rekrytering.

Skapa förutsättningar
Projektets målgrupp är små och medelstora industri- och industrinära företag i Norrbotten och Västerbotten. Projektet ska också skapa förutsättningar för en ökad koordination mellan regionernas utvecklingsansvariga avseende insatser för industri- och industrinära företag. Det innebär att söka samverkan med olika insatser som pågår, främst i områden med gles befolkningsstruktur. Industriråd Norr fångar resultat löpande till en strategisk och långsiktig nivå tillsammans med olika regionala aktörer och säkerställer att ett levande och välfungerande ekosystem för starka, konkurrenskraftiga och attraktiva företag och individer.

Här kan du läsa mer om erbjudandet inom Attraktiv Industriregion!


Nyheter

Stort intresse för digitalt matchmaking-event mellan industriföretag och underhållsingenjörer

Någon ska göra jobbet – boken om hållbar kompetensförsörjning och cirkulär integration


Finansiärer

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten, Region Norrbotten, Kalix kommun, Luleå kommun, Pajala kommun och Piteå kommun.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Åsa om du vill veta mer om projektet Attraktiv Industriregion.