Hållbar industri i norr (avslutat)
Logo Europeiska regionala utvecklingsfonden

Hållbar industri i norr är projektet som ska ge industriföretagen ökad kunskap om cirkulära modeller, stärka ledningssystemet hos deltagande företag samt öka och stärka förmågan hos företagsledare att leda omställningen mot ett hållbart företag.

Öka kunskap om hållbara och cirkulära modeller

Med hjälp av företrädare från stora och mindre bolag, forskare, experter och innovationsledare ska projektet öka kunskap och förutsättningar för deltagande företag att ställa om till hållbara och cirkulära modeller inom industrin. Genom en ökad interaktion mellan små och medelstora företag och regionens basindustri skapas ett aktivt nätverk med hållbarhet som gemensam nämnare. Hur kan vi möta upp kunder och beställares krav inför kommande investeringar? Hur kan vi skapa en ökad attraktionskraft hos potentiella och befintlig medarbetare? Hur kan vi bidra till och vara en del av regionens gröna omställning?

Beskrivning av projektet

Projektmålet är att öka kunskap om hållbarhet och cirkulära modeller, stärka ledningssystemet hos deltagande företag samt stärka förmågan hos företagsledare att leda omställningen till ett hållbart företag. Med hjälp av företrädare från stora och mindre bolag, ledande forskare, experter, och innovationsledare ska projektet öka kunskap och förutsättningar för målgruppen att ställa om till hållbara och cirkulära modeller inom industrin. Projektet kan vara en möjlighet att bygga relationer och skapa mellanregionala ekosystem inom hållbarhet.

Insatser kommer att ske individuellt med respektive företag och företagsledare utifrån behov. Ni som företag får kunskap och verktyg för att leda omställningen med målet hållbar och verklig förändring.

Sammanfattningsvis ska projektet skapa förutsättningar för norra Sveriges industri att öka takten i grön omställning och utvecklingen av hållbara företag som kan konkurrera på en nationell och global marknad.

Projektets målgrupp

Projektets primära målgrupp är små och medelstora företag inom industri eller industrinära bolag i Norrbotten och Västerbotten. Projektets sekundära målgrupp är näringslivet i stort och kommunerna i Norrbotten och Västerbotten.

Förväntat resultat

Projektets förväntade resultat och nytta är att den primära målgruppen ska nå ökad insikt, kunskap och förbättrade förutsättningar för omställning genom att deltagande företag vid projektets avslut ska ha genomfört en förflyttning i hållbarhetstrappan, dvs ha stärkt styrning och ledning på hållbarhetsområdet och ökat kunskap om hållbara och cirkulära modeller, vilket bl.a. innebär en ökad förståelse för det enskilda företagets roll och betydelse för att nå de globala hållbarhetsmålen.

Vill du delta i projektet Hållbar industri i Norr? Anmäl ditt intresse här

Här kan du läsa mer om erbjudandet Hållbar industri i Norr


Samverkansparter

IUC Norr är projektägare. Gällivare Näringsliv och Västerbottens Handelskammare är samverkansparter.

Finansiärer

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten, Region Norrbotten, Gällivare Näringsliv, Bodens kommun, Skellefteå kommun, H2 Green Steel, Hybrit, LKAB, Boliden Rönnskär och Västerbottens handelskammare.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Emina om du vill veta mer om projektet Hållbar industri i Norr.

Affärsutvecklare

070-274 55 43

Emina Kovacevic

Affärsutvecklare

Kontaktuppgifter

  • 070-274 55 43