Business Model Innovation and Internalization of Process Industry SMEs

Projektets huvudsakliga mål är att förbättra konkurrenskraften hos SMEer, var kunder finns inom process/gruv/energi/olja/gasindustrier, genom att stödja dem i att hitta behov/möjligheter, utveckla nya affärsmodeller, bygga europeiska partnerskap, söka EU-finansiering för projektförslag och utveckla SMEers produkter, tjänster och andra erbjudanden.

Insatsområde:
Europeiskt territoriellt samarbete /Nord/2 Entreprenörskap/

Projektpartners:
Norut – Northern research institute
FPN – Forskningsparken i Narvik
IUC Norr AB
University of Oulu
Nihak
Nivalan Teollisuuskylä
Lapin AMK – Lapland university of applied sciences
Luleå tekniska universitet

EU-stöd:
873191 EUR

IR-midler: 
0 NOK

Totalbudget:
1,343,321 EUR och 3,362,530 NOK

Projekttid:
1 sept 2016 – 31 aug 2019

Vill du veta mer?

Hör av dig till Anders om du vill veta mer om projektet Business Model Innovation.