Som medarbetare hos IUC Norr blir du en del av en grupp med olika kompetenser som har erfarenhet och bakgrund som matchar företagens behov. Tillsammans är vi modiga och vågar utmana oss själva och vår omgivning. Vi tror på tror på ständig utveckling. Vill du vara med och öka konkurrenskraften industrin tillsammans med oss på IUC Norr?

Vi jobbar både internt och externt med ett starkt fokus på hållbarhet.  När du söker ett jobb hos oss på IUC Norr är det viktigt att du vill utvecklas i frågor som mångfald, jämställdhet och inkludering för att kunna delta i vårt utvecklingsarbete och dela vår värdegrund.

Öppen ansökan

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med människor som vill vara med och öka konkurrenskraften i industrin tillsammans med oss. Vi välkomnar all kontakt och och intresseanmälan i dessa frågor till . Skicka oss det du tycker är relevant för en beskrivning av dig själv och berätta varför IUC Norr intresserar dig.

Lediga tjänster:

Affärsutvecklare i skellefteå

Verksamhetens mål

IUC Norr är ett regionalt utvecklingsbolag för små och medelstora industriella och industrinära företag i Norrbotten och Västerbotten. Vi arbetar nära företag och individer för att hjälpa dem att utvecklas och flytta fram positionerna till önskvärt läge. Våra insatser bidrar till ökad tillväxt i regionen. IUC Norr är en del i nätverket IUC Sverige.

IUC Norr AB verkar utifrån att:

 • Driva företagsgemensamma tillväxtprojekt och samarbetsnätverk utifrån konkreta affärsmöjligheter
 • Vara bollplank och stöd till våra entreprenörer genom att vara resursmäklare och tillföra företagen såväl kompetens som kapital tillsammans med alla ”aktörer i innovationssystemet”
 • Driva samverkansprojekt med basindustrinära, andra kundföretag, universitetet och institut för att bygga tillit som lyfter entreprenörerna

Vi anser det viktigt att ha mod att arbeta nära företagen och att IUC Norrs värderingar blir tydliga i processen. Du behöver vara modig och våga utmana dig själv och din omgivning. Vi tror på ständig utveckling och därmed bidrar till din egen och företagens förflyttning. Det anses viktigt att du kan åta dig dessa för ett så ärligt intryck av IUC Norr som möjligt. Vi är övertygade att mångfald berikar och ser därför gärna både kvinnor och män med olika bakgrund som sökande.

En affärsutvecklares roll gentemot IUC Norr är:
 1. Affärsutveckling
 2. Individuell coaching
 3. Processledning
Befattningshavares mål

En affärsutvecklare hos IUC Norr ansvarar för att leda kunden framåt i ett projekt. Detta sker genom att planera för de resurser som krävs för att kunna leverera stöd och utveckling som efterfrågas av uppdragsgivare. Affärsutvecklaren ansvarar över att följa budgeten, leverera enligt uppsatta mål i projekt, ser till att tidsplaner hålls. Du kommer att arbeta med både processledning, individuell coaching och affärsutveckling vilket innebär stor förmåga att se helheten och alltid ha affären i fokus hos företagen. Har resultatansvar för gruppens gemensamma arbete och ansvarar för rapportering till styrgrupp/projektledning.

Som en del av IUC Norr kommer du att samverka brett med företag, finansiärer och andra organisationer för att tillsammans skapa engagemang för industrin. Du kommer vara delaktig i projekt inom kompetensförsörjning, affärsutveckling och produktion. Genom strategisk företagsanalys och fastställa nuläge, attraktionskraft och förutsättningar, upprätta handlingsplaner tillsammans med företagens ägare/ledning. I dina arbetsuppgifter ingår det att få saker att hända.

Arbetsuppgifter och aktiviteter som ingår i befattningen

Arbetet kommer huvudsakligen innebära:

 • Affärsutveckling i form av att identifiera behov hos företagen och arbeta mot ökad attraktionskraft.
 • Att ha kontakt med företagen och genomföra individuell coaching.
 • Processledning där du ser helheten och alltid har affären i fokus.
 • Resursplanering för deltagande i projektet/processen.

IUC Norr är en liten och föränderlig organisation vilket innebär en stor variation i arbetsuppgifterna och ingen dag är den andra lik. Samtidigt har du en stor möjlighet att påverka och forma verksamheten tillsammans med kollegorna inom IUC, företagen i regionen och styrelse.

Arbetsuppgifternas relativa vikt

Olika arbetsuppgifter kommer vara olika viktiga i olika faser av projektet/processen, men alla moment är nödvändiga för dess genomförande.

Utbildning

Gymnasial utbildning, högre utbildning är meriterande.

Erfarenhet

Tidigare ledarerfarenhet, från samordning av arbetsgrupp eller koordinering av arbetsuppgifter. Erfarenhet av att aktivt deltagit i en förändringsprocess såsom en organisationsförändring/utveckling. Erfarenhet av hållbarhet och/eller digitalisering och/eller produktionseffektivisering. Vi ser gärna tidigare erfarenhet av att ha arbetat med affärsutveckling. Att arbeta med jämställdhet och mångfald för ökad jämlikhet oberoende av kön, ålder och etnicitet är en självklarhet för oss. Vi ser även det viktigt att kunna påvisa tidigare arbete med normkritiskt perspektiv.

Kunskap

Eftersom all dokumentation och tidsregistrering sker digitalt är det viktigt att den sökande har:

 • Goda kunskaper i att hantera Office-paket
 • Goda kunskaper om processledning
 • Goda kunskaper om individuell coaching
Kompetens
 • Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp.
 • Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet.
 • Uthållighet. Förblir motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser. Arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda.
 • Ekonomisk medvetenhet. Förstår och tillämpar affärsmässiga principer. Fokuserar på kostnader, intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv.
 • Är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
 • Självgående. Tar ansvar för sin arbetsuppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.
Placeringsort

Skellefteå.

Sista ansökningsdag

20 november 2021

Vill du veta mer?

Hör av er till oss så hjälper vi dig vidare.

VD

070-326 88 11

Åsa Tjärnberg

VD

Kontaktuppgifter

 • 070-326 88 11

Projektchef och affärsutvecklare

070-201 64 21

Kristiina Starck Enman

Projektchef och affärsutvecklare

Kontaktuppgifter

 • 070-201 64 21