Exportresan

Exportresan stödjer exportmogna företag att kunna och våga ta steget ut i världen. Tillsammans med Exportsamverkan och spetskonsulter är Exportresan ett riktat projekt med givande aktiviteter för utveckling av nästa steg i företagens hållbara exportsatsning.

Projektägare är IUC Norr och projektet drivs i samverkan med Almi Nord. En riktad behovsanalys med ett exportfokuserat frågebatteri genomförs av IUC Norr och Almi Nord, med målet att ta fram totalt åtta exportmogna företag, varav fyra industriella och industrinära och fyra från det breda segmentet.

Tillsammans med Almi Nords verktyg för att visualisera och simulera företagets exportaffär och IUC Norrs affärsdrivande arbetssätt, nätverk och insatser, ska vi stödja exportmogna företag från nuläge till ett önskat läge. Projektet erbjuder deltagande företag beprövade metoder för att öka möjligheten att ta nästa steg i sin exportsatsning. Hållbar coachning skapar möjligheter för värdeskapande och innovativa produkter, tjänster, metoder och affärsidéer hos företagen. Deltagarna får kompetenshöjning, erfarenhetsutbyte, individuell coachning/facilitering samt branschspecifika events och nätverksträffar med matchmaking i fokus.

Målet är att några av företagen ska ta konkreta steg för direkt export. De deltagande företagen ska även berätta om sin exportresa och därmed inspirera andra företag som är exportmognad att ta sitt nästa steg.

Exportresan sker i samverkan med Almi Nord och finansieras av Tillväxtverket och RegionNorrbotten.