INDIGO (avslutat projekt)

Utvecklingsprogrammet INDIGO är en unik möjlighet för dig som har ett litet eller medelstort industri- eller teknikföretag, och som vill bredda dina kunskaper inom digitalisering. Som deltagare får du hjälp att identifiera och genomföra de smartaste insatserna i just ditt företag.

Digitalisering är en av de största drivkrafterna för industri- och teknikbolagens utveckling och framgång. Fördjupad kunskap inom digitaliseringens möjligheter och förmåga att utnyttja digital teknik skapar ökad konkurrenskraft och nya affärsmöjligheter.

Vilka är ditt företags framgångsfaktorer, utmaningar och konkurrensmöjligheter i detta teknikskifte? Hur påverkas ni? Digitalisering skapar nya modeller och förändrar vårt sätt att producera. Förändringen går fort, så det gäller att hänga med!

Digitalisering kan påverka allt i ett företags verksamhet och inom många områden.

Exempelvis:

  • Administration och affärssystem
  • Produktion, automation och robotisering (effektivisering)
  • Marknadsföring och nya marknadsföringskanaler
  • Utvecklade modeller för nya affärsmöjligheter
  • Ökad kundnöjdhet och stärkta kundrelationer
  • Produktutveckling och prototyper
  • Infrastruktur, fiber och bredband

Genomförande: Upplägget vad gäller start samt när träffarna genomförs bestäms i samråd mellan företag och coach. l coachning ute på ditt företag kommer ni att få hjälp med att definiera era behov och möjligheter och lägger grunden för hur du skapar en strategi kring ditt företags digitaliseringsresa.

Programstart: Löpande i överenskommelse med respektive företag

Målgrupp: Små och medelstora industri- och teknikföretag i Norrbotten och Västerbotten.

Kostnad: 10 000 SEK (ex moms) för 5-6 träffar med coach samt ett redovisningstillfälle.

Läs mer om INDIGO här


Indigo är ett utvecklingsprogram för att möta digitalisering. I Västerbotten genomförs programmet av Adopticum, och i Norrbotten av IUC Norr.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Kristiina om du vill veta mer om projektet INDIGO.