Pegin XL (avslutat projekt)

Projektet drivs av IUC Norr tillsammans med Business Sweden. Pegin XL ska identifiera internationellt gångbara produkter och lösningar hos industriella små och medelstora företag, institut och akademi. Deltagande företag får hjälp med att skapa tillväxt och bli redo att expandera, förberedas för utflykt och hjälp att få fäste på främmande mark. Företagens utgångspunkt vidgas gällande expansion och insatser för att skapa exportförsäljning initieras

Syftet är att etablera ett arbetssätt som efter projekttiden blir en nationell arbetsmodell.

Projektet finansieras huvudsakligen av Europeiska regionala utvecklingsfonden och medfinansieras av Business Sweden, Region Norrbotten, Luleå kommun och Länsstyrelsen Norrbotten.

Se filmer från några av deltagande företag i Pegin XL: