Kompetenslyft Industri (avslutat projekt)

Kompetenslyft industri är ett projekt där vi arbetar med strategisk kompetensförsörjning. I projekt får de anställda möjlighet till skräddarsydda och anpassade utbildningsinsatser. Arbetet börjar med en nulägesanalys där era kompetensbehov synliggörs. Det kan handla om insatser för att ta affärer på nya marknader, eller med nya produkter. Det finns kanske medarbetare som med hjälp av kompetensutveckling kan förberedas för en ny roll i företaget.

För att klara den allt hårdare konkurrensen om duktiga medarbetare behövs långsiktiga och genomtänkta planer. I detta ingår såväl strategier och metoder, samt en fungerade kompetensöverföring från äldre, erfarna medarbetare till den yngre generationen. Allt detta kan vara något vi kan hjälpa till med.


Kompetenslyft Industri drivs av IUC Norr. Finansiärer är Europeiska socialfonden, Region Norrbotten, Luleå kommun, Piteå kommun, Kalix kommun samt de deltagande företagen.