Rådkraft (avslutat projekt)

Projekt Rådkraft bygger vidare på metoden från IUC:s projekt MångVäx där åtta företag utvecklat sin kompetens och systematik inom jämställdhet och likabehandling.

Idén med Rådkraft är att öka kontaktytan och nå många fler företag genom att arbeta processinriktat med ett antal företagsfrämjare. Om företagsfrämjarna i sina kärnverksamheter känner sig trygga i att analysera, lotsa och ge råd även inom områdena jämställdhet och likabehandling ökar chansen för systemförändrande effekter i Norrbottens näringsliv.

Finansiär är Region Norrbotten.

I insatsen bildas en inre och en yttre ring med företagsfrämjande organisationer i Norrbotten. Den inre ringen består av tre utvalda företagsfrämjare som genomgår en strukturerad process för att jämställdhets- och mångfaldsintegrera sina kärnverksamheter, bygga kompetens och trygghet i rådgivning för normbreddning. Den yttre ringen består av alla intresserade företagsfrämjare i Norrbotten som erbjuds träffar för erfarenhetsutbyte med organisationerna i den inre ringen. Det ger kompetenshöjning för yttre ringen samtidigt som det ger inre ringens företagsfrämjare tillfälle att träna på coachande samtal om jämställdhet och likabehandling.