Ceerus (Avslutat)

Ceerus syftar till att minska energianvändningen, kostnader och klimatpåverkan hos små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Projektet erbjuder energikartläggningar, handlingsplaner och bidrar med insikter och kunskap vilket stimulerar övergången till förnybara alternativ.

Potentialen för energieffektivisering är stor hos små och medelstora industriföretag. Många står inför helt nya utmaning och förutsättningar i och med hur omvärlden förändras. Produkter, tjänster och organisationer behöver anpassa sig för att kunna möta nya regelverk och ny efterfrågan hos kunder samt bereda för framtida krav och certifieringar.

Genomförande av handlingsplaner 

Projektet genomför energikartläggningar, utvecklar handlingsplaner och utvecklar insikter och kunskaper hos deltagande företag. Detta för att kunna stötta och främja genomförandet av handlingsplaner och på så sätt underlätta och sätta igång övergången till förnybara alternativ. Projektet bidrar med nya infallsvinklar och kommer att arbeta med företag som kan agera ambassadörer för andra som vill arbeta aktivt med energieffektiviseringsåtgärder.

Projektets syfte och mål – minskad energianvändning 
  • Syftet är att minska företagens energianvändning, kostnader och klimatpåverkan.
  • Deltagande företag ska tillsammans uppnå en total energieffektivisering om 2250 MWh/år.
  • Förväntat resultat är att en stor andel av de deltagande företagen har inlett ett arbete för att minska sin energianvändning och påbörjat övergången till förnybara alternativ.
Ett deltagande kommer att ge er som företag:
  • Nya insikter om ert nuläge gällande energianvändningen
  • Handlingsplan
  • Ökad kunskap kring vilka energieffektiviseringsåtgärder som kan vara aktuella för just ert företag
  • Underlätta övergången till förnybara alternativ
Målgrupp

Små och medelstora industriföretag i Norrbotten och Västerbotten.

Samverkansparter och finansiärer

IUC Norr är projektägare och Energikontor Norr är samverkanspart. Finansiärer är Region Norrbotten, Region Västerbotten och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Här kan du läsa mer om erbjudandet inom projektet


Vill du veta mer om projetet Ceerus?

Kontakta Marie eller Peter för mer information.

Projektledare och Industricoach

072-086 73 46

Peter Jonsson

Projektledare och Industricoach

Kontaktuppgifter

  • 072-086 73 46