Kompetenslyft Grön Industri

Kompetenslyft stål- och metallindustrin i Norrbotten och Västerbotten

Stål- och metallindustrin ställer om till koldioxidneutralitet och deras leverantörer och samarbetsparter behöver hänga med och bidra till omställningen. Men vad av det vi i dag kan och erbjuder är framtidssäkrat? Vad behöver ändras eller utvecklas? Vad ska vi sluta med och vad ska vi införa för nyheter? Kraven från de stora företagen i stål- och metallindustrin ökar och förändras. Konkurrenskraften i leverantörskedjan beror på förmågan att ställa om och lära nytt.

Projektet Kompetenslyft Grön Industri ska arbeta med insatser som stärker stål- och metallindustrins små och medelstora underleverantörers förmåga och förutsättningar att klara sin kompetensförsörjning – direkt och på sikt. Projektet riktar sig till företag i Norrbotten och Västerbotten.

Vill du komma direkt till en sammanfattning av projektet? Klicka här

Det handlar om att jobba tillsammans med arbetsgivare och anställda i företag som deltar i projektet för att vässa sitt arbetssätt med effektiva metoder och träffsäkra utbildningsinsatser. Det handlar också om att arbeta med utvecklingen av en stark infrastruktur av aktörer som över tid kan möta företagens behov av insatser och stöd med det man inte klarar av på egen hand i sitt kompetensarbete.

Vad erbjuder projektet företag som deltar?

Är ert företag med på omställningsresan? Vill ni komma snabbare upp på banan med rätt kompetens för att säkra långsiktig lönsamhet och hållbar tillväxt? Som deltagare i Kompetenslyft Grön Industri får ni möjlighet att stärka er förmåga att klara de kompetensutmaningar som kan komma i samband med hållbarhetsarbetet!

I projektet får ni tillgång till ett anpassat program där ni med stöd av handfast coaching på ett strukturerat sätt utvecklar ert arbete med kompetensförsörjning – direkt och på sikt. I programmen ingår också kompetenskartläggning, branschvalidering och träffsäkra utbildningsinsatser som matchar behov och krav för en grön omställning. Allt efter företagets behov och målsättningar.

Sveriges vassaste aktörsstruktur

Är din organisation en aktör, offentlig eller privat, som har en verksamhet eller en tjänst som på ett eller annat ska främja och stödja industrins kompetensförsörjning?

Vill ni delta i ett gemensamt utvecklingsarbete i ett strukturpåverkande projekt med målet att tillsammans med andra aktörer bli Sveriges vassaste infrastruktur av aktörer? Som med maxad tillgänglighet, hög kapacitet och träffsäkra insatser gör kompetensförflyttningen till hållbar industri enklare och effektivare för arbetsgivare och anställda i företag som nu ställer om?

Då ska ni ska hänga med i projektets program där vi ska utforska vilka styrkor som finns i det befintliga aktörssystemet och vilka aktörer eller verksamheter som saknas. I en process som har testats i andra regioner kommer vi att undersöka hur en ännu bättre samverkan än den vi har i dag kan utformas och etableras och hur de resurser vi har – var och en och tillsammans – kan användas ännu bättre än idag för att önskade resultat.

Projektets har flera delar

Förutom att arbeta direkt med utvecklingsinsatser tillsammans med deltagande företag och aktörer kommer projektet också att arbeta med det här:

  • Kartlägga och analysera kompetensbehov och tillgång till branschvalidering, utbildning och kompetensutveckling som möter behoven
  • Anpassa och utveckla branschvalidering, kompetensutveckling och utbildningar som saknas för att möta kompetensbehovet hos underleverantörernas medarbetare
  • Skapa tillfälliga eller kontinuerliga mötesplatser och nätverk med olika utformning för projektets målgrupper för att möjliggöra erfarenhetsutbyten och lärande över tid. stål- och metallindustrins underleverantörer underleverantörernas personal
  • Sprida kunskap och inspiration till så många som möjligt av stål- och metallindustrins underleverantörer för att fler än de företag som deltar i projektet ska bli motiverade att förbättra sin kompetensförsörjningsprocess.
  • Samverka med andra verksamheter och projekt runt om i Sverige för att ta vara erfarenheter och kontakter som kan stärka kompetensförsörjningen i stål- och metallindustrins värdekedja i Västerbotten och Norrbotten

Läs mer på projektets webbsida

Finansiärer och projektparter

Projektet är ett samverkansprojekt där industrins arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer tillsammans med de regionala parterna bildar en stark konstellation som ger projektet legitimitet, kompetens och kapacitet att nå de resultat och effekter som förväntas. Samtliga projektparter bidrar aktivt i projektets genomförande med olika insatser.  

Finansiärer/projektparter: EU, Fonden för en rättvis omställning, Boden Businesspark, GS–Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Grafiska företagen, Gjuteriföreningen, Gällivare Näringsliv, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Industriarbetsgivarna i Sverige, Industrifacket Metall, IUC Norr, Livsmedelsföretagen LI, Livsmedels arbetarförbundet, Luleå Business region, Norrlandsgjuteriet, Region Västerbotten, Region Norrbotten, Skellefteå kommun, Sparbanken Nord, Svenska Gjuteriföreningen, Svetskommissionen, Teknikföretagen i Sverige, Teko – Sveriges textil- och modeföretag, Trä- och möbelföretagen, TMF.

Har du frågor om projektet?

Kontakta Marie så berättar hon mer.

Projektansvarig Kompetenslyft Grön Industri

073-664 54 98

Maria Tayolor

Projektansvarig Kompetenslyft Grön Industri

Kontaktuppgifter

  • 073-664 54 98