Podcomp – mångfalden ger framgång

Hur behåller man företagets framgångsrika kultur när gruppen blir allt större? Podcomp är ett expansivt och jämställt företag som har ökat från fem anställda 2014 till drygt 60 anställda 2020. Och ökningen fortsätter. Frågor om ledarskap, medarbetarskap och inkluderande kultur var centrala när de valde att delta i Kompetensresan.

Peter Lundmark, vd Podcomp och Therese Berggren, Produktionsledare Podcomp.

Podcomp tillverkar poddar, det vill säga prefabricerade badrum. Ägare är grundarna Peter Lundmark och Mikael Söderberg, tillsammans med Lindbäcks. Företaget ligger i framkant tekniskt och leder utvecklingen genom att skapa maskiner och lösningar för sina behov och genom att ta tillvara personalens kreativitet och kompetens i den utvecklingen. Mikael Söderberg som är produktionschef menar att det är absolut avgörande för deras framtid att de lyckas vara en attraktiv arbetsgivare. Det var också drivkraften i arbetet med IUC Norr i Kompetensresan.

– Att vi är jämställda och tar tillvara medarbetarnas erfarenhet och kunskap är viktiga faktorer för att de trivs hos oss. Det ser vi tydligt på resultatet från insatser i det här projektet.

I Podcomps fabrik i Öjebyn tillverkas kompletta badrum och även badrumsgolv med integrerad golvbrunn. Allt är tillverkat av fiberkomposit och anpassat till industriellt bostadsbyggande. Golven och badrummen är ångtäta, de är betydligt lättare än traditionellt våtrumsmaterial och har längre livslängd.

– Vi firade med personalen för några veckor sedan när vi levererat 5 000 poddar. Det är också tillfredsställande att notera att det inte finns ett enda vattenläckage rapporterat från våra badrum, så vi har anledning att även fira god kvalitet, säger Peter Lundmark, vd.

– Nu har vi under ett par veckor tillverkat 10 badrumspoddar per dag och det blir normaltakt efter nyår. Vi behöver öka produktionen långsiktigt. Redan med den expansion som befintliga kunder har aviserat så behöver vi växa.

Att uppmuntra, fira och involvera personalen i mål och tillväxt är viktigt i det ledarskap som Podcomp vill slå vakt om och som också var fokus i deras samarbete med IUC Norr.

Ägardialog är en trygghet

I Kompetensresan har Podcomp fördjupat arbetet med företagets kärna, med hur de interna värderingarna och ryktet som arbetsgivare ska vårdas och utvecklas när företaget växer snabbt. En ägardialog gjordes inledningsvis för att klargöra målet med ägandet och företagets utveckling framåt.

– Det var viktigt att vi fick diskutera igenom det ordentligt, att se och respektera varandras olikheter men ändå nå samsyn kring mål och prioriteringar i företaget. Det ger en trygghet i vägval och beslut, säger Peter Lundmark.

Podcomps värdegrund ”Vi bryr oss om” är väl implementerad och används som en kompass i den dagliga verksamheten. För att sprida och ytterligare fördjupa förståelse genomfördes en workshop med alla medarbetare kring frågan ”Vad innebär värdegrunden för mig?”. Det var individens eget bidrag och medarbetarskap som stod i centrum för dialogen.

Medarbetarnas röst

Nästa steg i Kompetensresan blev att titta närmare på personalens uppfattning om sin arbetsgivare. Vilka faktorer bidrar till trivsel? Företagsledningen ville veta vad de ska se till att behålla och utveckla när arbetsgruppen växer. I grupper om fem fick alla lämna sin syn och bilden var mycket samstämmig. Det som de flesta lyfte fram som viktigast var jämställdhet, delaktighet, uppskattning och ett lyssnande ledarskap. Även andra fördelar var viktiga, som arbetstider, lön, rotation mellan arbetsstationer, att kunna tvätta arbetskläder på jobbet, att ha gemensamma fikaraster och träningspass mm.

– Det var en bra återkoppling till oss och värdefullt att veta hur vi ska prioritera. Utmaningen blir att utveckla formerna för till exempel delaktighet och personlig uppskattning när vi blir ännu fler, säger Peter Lundmark.

Olikhet gynnar utveckling

Peter och Mikael berättar att det tidigt fanns en insikt i företaget om att innovationskraft och ständiga förbättringar fungerar bättre i en grupp med mångfald. Det har de medvetet byggt upp under åren.

Redan från början har Podcomp också haft både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön högt upp på agendan och de har utvecklat en stark värdegrund.

– Vi har medvetet anställt både kvinnor och män samt blandade åldrar, och designat arbetsstationer som alla ska klara av.

– Vi har skapat en jämställd arbetsplats, och försöker att verkligen involvera medarbetarna i företagets utveckling, säger Mikael Söderberg.

Jämställdhet och inkludering integreras redan i rekryteringsprocessen. Människor som omfattar värderingen ”Vi bryr oss om” prioriteras, trots att de inte har rätt utbildning.

– Jobbet kan vi lära dem, det är viktigare att de har positiva värderingar och kompletterar gruppen, säger Mikael Söderberg.

Att de lyckas med ambitionen framkom tydligt i de personalintervjuer som genomfördes som en aktivitet i Kompetensresan. En samstämmig personalgrupp framhöll blandningen av kön och åldrar som en viktig faktor till att de trivs och talar gott om sin arbetsgivare. Åsa Lindström som är HR-ansvarig berättar att de aldrig har annonserat efter personal, de har skaffat sig gott rykte och får så många spontanansökningar att det räcker som urval.

– Just nu är problemet nästan det motsatta jämfört med många andra industriföretag. Vi får mest ansökningar från kvinnor och blir glada när vi även hittar brev från män.

Rättvisa och samarbete

Podcomp har en transparent och lika lönesättning med en trappa för löneökning som är lika för alla. De tror inte på individuell lönesättning. Personalen ger ett kvitto på att det är rätt väg att gå. I intervjuerna i Kompetensresan säger många att det är skönt att slippa konkurrensen och misstänksamheten som följer med individuell lönesättning. Just samarbetet och hur man hjälper varandra framhålls som viktiga faktorer för trivseln.

– Vi vill lägga en grund för rättvisa mellan medarbetarna och bidra till samarbete istället för splittring. En rak lönetrappa är ett sätt, säger Peter Lundmark.

Projekt motiverar

Att delta i utvecklingsprojekt har blivit ett sätt för Podcomp att värna om företagets kultur även när det snurrar på och går fort. I olika projekt som initierats av IUC Norr har de tagit sig tid till strategiskt arbete och egen utveckling.

– Vi uppskattar att handlingsplanen i projekten skräddarsys för våra behov. För oss har det här blivit ett sätt att tvingas prioritera områden som annars lätt kan hamna vid sidan av i en stressig vardag, säger Peter Lundmark.

Behovsanalysen och handlingsplanen som togs fram inledningsvis i Kompetensresan var grund för uppföljningar under processens gång för att hålla ihop aktiviteterna. Det som vid projektets slut behöver utvecklas vidare är konkreta metoder för hur det framgångsrika ledarskapet och kulturarbetet ska implementeras i praktiken när arbetsgruppen växer.

IUC Norr och projektet Kompetensresan

Att attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens är en överlevnadsfråga, inte minst i industrisektorn. Kompetensresan är projektet där en grupp utvalda företag får kunskap, coachning och kontakter för att hantera utmaningen med kompetensförsörjning och kunna utvecklas med hållbar tillväxt i regionen.

Projektet Kompetensresan finansieras av Tillväxtverket och Region Norrbotten. Samverkansparter är Luleå tekniska universitet, Teknikcollege, YH, regionala rekryteringsbolag, konsulter inom varumärke, värdegrund, HR, förändringsarbete, kommuner i form av näringslivsansvariga, regionen i form regional utvecklingsansvarig samt olika företagsfrämjare. IUC Norr är ett regionalt utvecklingsbolag för små och medelstora industriella och industrinära företag i Norrbotten och Västerbotten. Vi arbetar nära företag och individer för att hjälpa dem att utvecklas och flytta fram positionerna till önskvärt läge. Våra insatser bidrar till ökad tillväxt i regionen.

Dela via

Ceerus | Energieffektivisering | Projekt

Stora vinster för företagen i projektet Ceerus 

Projektet Ceerus har hjälpt små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten att minska sin energianvändning. Totalt har 24 företag…

15 oktober, 2023 — Lästid 3 min

Bild på TROMBs logotyp monterad på vägg.

Kompetensförsörjning | Kompetensresan | Projekt

Tromb utvecklar för att växa

Tromb arbetar med digital affärsutveckling och har många av sina kunder inom industri, telekom och offentlig sektor. Trombs uppdrag är…

15 april, 2021 — Lästid 3 min

Anders Hermanson, vd Bnearit.

Kompetensresan | Projekt

Samarbetet gav tillväxt för BnearIT

BnearIT hade nått en position i sin utveckling som krävde mer struktur och strategisk utveckling, både som affärspartner och som…

12 maj, 2021 — Lästid 5 min

Information | Kompetensförsörjning

56 miljoner till kompetensutveckling för grön omställning inom stål- och metallindustrin i Norrbotten och Västerbotten

IUC Norr kommer tillsammans med en rad samverkansparters arbeta med kompetensutveckling hos små och medelstora underleverantörer i stål- och metallindustrins värdekedjor. Projektet är finansierat av Europeiska unionen och…

23 december, 2022 — Lästid 3 min