Generationsväxling och kultur hos Fermeco

Organisation, ledarskap och medarbetarskap har varit de stora områdena i Fermecos Kompetensresa. Stora förändringar har skett i företaget under projekttiden och utvecklingsprocessen fortsätter.

Cecilia Ek, vd Fermeco.

Fermeco i Piteå konstruerar, tillverkar och monterar stålkonstruktioner till byggnader, de arbetar även med byggnadssmide och licenssvetsning samt tillverkar och monterar hela byggnader av stål och plåt. Verksamheten är en koncern med Fermeco som största bolag och med leverans, montage och fastighetsförvaltning i egna bolag. Fermeco-koncernen har cirka 65 anställda totalt och ser en expansion framför sig.

– Vi har stora uppdrag inne nu så vi ser fram mot en vinter med mycket jobb, och det finns behov av att bli fler medarbetare. Inte minst därför är det viktigt att förändra inifrån och ut för att bygga ett långsiktigt hållbart företag som är en attraktiv arbetsgivare, säger Cecilia Ek, vd.

Traditionsrikt företag

Fermeco startade 1964 med tillverkning av takstolar och lanserade den egenutvecklade lösningen Piteåbalken på 1990-talet. Det är ett familjeföretag med lång historia och när de fick erbjudande om att delta i Kompetensresan hade frågan om generationsväxling varit på tapeten länge utan att riktigt landa i en lösning.

– Skiftet var på gång när vi startade Kompetensresan i maj 2019. Det var bra att få en extern analys med nya ögon på lösningar som vi hade tagit för givna, berättar Cecilia Ek.

Cecilia Ek har arbetat nästan 20 år i företaget. Hon berättar att de hade pratat om generationsväxlingen i flera år.

– Det har hela tiden varit klart att vi vill ta över, däremot har tidpunkten och vilka roller vi ska ha varit oklart. Det har också handlat om en process hos Sören, vår pappa, när han har tyckt att det är lämpligt att lämna över ledningen, säger Cecilia Ek.

– Det var i många år ”självklart” för oss att min bror skulle bli vd efter pappa. Efter analysen och dialogen med IUC Norr fick vi en ny syn på det där. Våra personligheter och vad vi själva hade lust med och fallenhet för ledde fram till beslutet att jag skulle bli vd för koncernen och min bror Erik Öhlund gick in i rollen som vice vd och utvecklingsansvarig. Tillsammans ska vi fortsätta utveckla Fermeco i de rollerna.

Ledarskap och mångfald

Fokus i den fortsatta utvecklingsprocessen i Kompetensresan blev sedan att införa organisationsförändringen, utveckla ledarskapet och att arbeta med kulturen på arbetsplatsen. Det är fortgående processer och Cecilia berättar att de lärt sig mycket om varandra och sina olika sätt att fungera. Det har hjälpt dem i dialogen om strategi och framtid.

– För min del har det blivit tydligare hur mitt sätt att kommunicera påverkar hur ett möte, en situation, utvecklas. Jag försöker tänka på det och till exempel förklara på ett tydligare sätt, säger Cecilia Ek.

– Det har varit mycket bra att få tillgång till experterna i projektet. De är bra bollplank och det känns utvecklande att prata av sig, få självkännedom och goda råd i rollen som ledare.

Fler kvinnor i branschen

Målet att öka mångfalden i arbetsgruppen fanns med från början, och för att åstadkomma det är inte bara rekryteringen utan även kulturen på arbetsplatsen viktig.

– Det är svårt att hitta kvinnor som har utbildning i svetsning men när vi väl lyckas behöver vi ha en inkluderande arbetskultur som gör att de stannar kvar, säger Cecilia Ek.

Cecilia engagerar sig i kontakter med skolor för att uppmuntra flickor att söka svetsutbildning. Hon har också deltagit i Collegebänken som IUC Norr arrangerar tillsammans med Teknikcollege för att skapa nätverk mellan gymnasieelever från teknikprogrammet i Norrbotten och lokala industriföretag.

Som certifierat företag är Fermeco beroende av att ha licensierade medarbetare och anställer helst redan utbildade svetsare, men de tar också in personer som har fallenhet och en del erfarenhet. De får då lära i företaget och så småningom få licens.

– Vi har medarbetare här som är jättebra på att lära upp ungdomar och som är intresserade av den uppgiften.

Cecilia Ek ser det som ett långsiktigt arbete att öka andelen kvinnor i branschen, och i sitt företag.

– Målet är tydligt men det har visat sig vara lättare för oss att rekrytera utlandsfödda och öka mångfalden på det sättet, än att rekrytera kvinnor. Vi vill göra båda delarna. Att jobbet är ganska smutsigt kan påverka att få kvinnor söker, men också att det ofta saknas förebilder.

– Men en del av de rekryteringar vi ser framför oss nu är arbeten av en annan karaktär och där har jag goda förhoppningar om att det även ska finnas kvinnor bland de bästa kandidaterna.

Genomgång och fortsättning

Under Kompetensresan har Fermeco tillsammans med IUC Norr gått igenom företagets drivkrafter, vision och mission, analyserat marknad och konkurrens, slipat på verksamhetsbeskrivningen och kärnan i erbjudandet. Arbetet med att implementera värdegrunden och förstärka en inkluderande kultur pågår, och kommer att pågå även efter projekttiden.

– Skämt och kommentarer är inte illa menat men det är hur det uppfattas av andra som avgör, och den diskussionen tar jag när det behövs. Jag är tydlig med var gränserna går, vad som är okej och vad som inte är okej när det kommer till jargong.

– Att skapa en mer inkluderande kultur är positivt för alla, det blir större plats för varje individ att vara sig själv när det finns respekt för olikheter och för allas lika värde, säger Cecilia Ek.

IUC Norr och projektet Kompetensresan

Att attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens är en överlevnadsfråga, inte minst i industrisektorn. Kompetensresan är projektet där en grupp utvalda företag får kunskap, coachning och kontakter för att hantera utmaningen med kompetensförsörjning och kunna utvecklas med hållbar tillväxt i regionen.

Projektet Kompetensresan finansieras av Tillväxtverket och Region Norrbotten. Samverkansparter är Luleå tekniska universitet, Teknikcollege, YH, regionala rekryteringsbolag, konsulter inom varumärke, värdegrund, HR, förändringsarbete, kommuner i form av näringslivsansvariga, regionen i form regional utvecklingsansvarig samt olika företagsfrämjare. IUC Norr är ett regionalt utvecklingsbolag för små och medelstora industriella och industrinära företag i Norrbotten och Västerbotten. Vi arbetar nära företag och individer för att hjälpa dem att utvecklas och flytta fram positionerna till önskvärt läge. Våra insatser bidrar till ökad tillväxt i regionen.

Dela via

Ceerus | Energieffektivisering | Projekt

Stora vinster för företagen i projektet Ceerus 

Projektet Ceerus har hjälpt små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten att minska sin energianvändning. Totalt har 24 företag…

15 oktober, 2023 — Lästid 3 min

Information | Kompetensförsörjning

56 miljoner till kompetensutveckling för grön omställning inom stål- och metallindustrin i Norrbotten och Västerbotten

IUC Norr kommer tillsammans med en rad samverkansparters arbeta med kompetensutveckling hos små och medelstora underleverantörer i stål- och metallindustrins värdekedjor. Projektet är finansierat av Europeiska unionen och…

23 december, 2022 — Lästid 3 min

Kompetensförsörjning | Teknikcollege

Öppet brev: Vår rekrytering av nya medarbetare till 2026 börjar NU

Vår rekrytering av nya medarbetare till 2026 börjar NU. Öppet brev från Norrbottens industriföretag. Vi törs lova att ingen generation…

5 november, 2022 — Lästid 3 min

Anders Hermanson, vd Bnearit.

Kompetensresan | Projekt

Samarbetet gav tillväxt för BnearIT

BnearIT hade nått en position i sin utveckling som krävde mer struktur och strategisk utveckling, både som affärspartner och som…

12 maj, 2021 — Lästid 5 min