Identiteten i fokus för Optimation

Både hur företaget presenteras för kunder och hur det interna klimatet utvecklas har varit ingredienser i den process som Optimation har gått igenom i Kompetensresan. Som specialiserade teknikkonsulter är de ”mjuka värdena” inte högst upp på dagordningen i vanliga fall, men nu fick värdegrunden och marknadspositionen ta plats i dialogen, vilket ledde till insikter och avgörande beslut.

Tomas Eriksson, vd Optimation

Optimation är teknikkonsulter som är specialiserade på produktionsoptimering i processindustri. Optimation ökar de stora fabrikernas konkurrenskraft genom besparingar, ökad produktion, minskad miljöbelastning och förbättrad produktkvalitet. Tomas Eriksson är vd, han säger att det är mjukvaran de arbetar med, och att de har kunskapen och erfarenheten för att sätta sig in i de stora, komplexa system som driver processerna i pappersbruk, mineral- och metallindustrier och kraftvärmeverk. Uppdragen handlar om att förbättra, komplettera och förenkla, i nära samarbete med kunderna.

– Vi har långa och djupa kundrelationer. Inte minst därför var det så viktigt för oss att företagets värdegrund blev än tydligare och ordentligt implementerad. Hur agerar vi mot varandra och i samarbetet med kunderna? Bland annat det har vi arbetat med i Kompetensresan, säger Tomas Eriksson.

Utveckling – inifrån och ut

Ledningsgruppen har tillsammans med IUC Norr gått igenom en utvecklingsprocess med inspiration, dialog och hemuppgifter för att gå igenom kärnan och bli överens om riktningen framåt. Vilka är vi? Vad vill vi? Vart ska Optimation befinna i framtiden?

– Vi mejslade ut och formulerade de värdeord som egentligen har funnits i företaget länge. Det är viktigt att få dem på pränt och kunna använda dem både i rekryteringar och i dagligt arbete, säger Olle Nilsson, marknadschef.

Olle Nilsson har många års erfarenhet från andra industrinära företag, men säger att Optimation är det mest specialiserade, tekniktunga företag han arbetat i.

– Jag ser på utvecklingsprocessen utifrån mitt område, marknad och sälj. Det är inte så lätt att i en och samma människa kombinera högt specialiserad teknisk kompetens med intresse och fallenhet för försäljning och kundaktiviteter. Det får man acceptera, men helheten blir ändå mer säljande om alla medarbetare är medvetna om riktningen i företaget och agerar efter de värderingar som styr, säger Olle Nilsson.

Värdegrunden används nu i rekryteringsprocessen så att alla som intervjuas också får fundera på de ord som genomsyrar Optimation. På samma sätt som redan anställda medarbetare får de ta ställning till vad orden betyder för dem och deras syn på sin egen prestation och sitt sätt att agera.

– En aktivitet i Kompetensresan var att ordna en personaldag där alla fick jobba med värdeorden och relatera dem till sig själv och sin egen vardag. Hur tolkar jag orden? Vad betyder de när jag möter kunder, när jag utför mitt jobb och återkopplar till verksamheten? Och inte minst diskuterade vi även vad orden betyder internt, i möten med kollegor, säger Tomas Eriksson

Jämn tillväxt

Optimation ökar med ungefär två till tre personer per år och har i skrivande stund 26 medarbetare. Att rekrytera rätt kompetens är inte så lätt och särskilt svårt är det att jämna ut den stora skillnaden mellan antalet män och kvinnor. Männen är i stor majoritet, precis som i många andra industrinära företag.

– Det positiva i den bilden är att vi lyckas behålla de kvinnor vi rekryterar, det är gott betyg åt arbetsklimatet och gruppen.

– Vi har också valt att bygga in möjligheten att bli delägare för att öka engagemanget och involvera fler i företagets långsiktiga utveckling. Det gör också att vi har låg personalomsättning vilket vi uppskattar, säger Tomas Eriksson.

Tydlighet på marknaden

Ett annat spår i utvecklingsprocessen inom ramen för Kompetensresan var att titta närmare på varumärket och analysera hur det framstår från kundens perspektiv. Hur tydligt är det egentligen vad Optimation erbjuder och står för?

– Vi har gått igenom organisationen på djupet och är i stort sett överens nu om hur vi går vidare genom att samla våra tidigare två varumärken i ett gemensamt och bara kommunicera Optimation, inget annat företagsnamn, säger Tomas Eriksson.

Olle Nilsson lägger till att de nu inleder en rebranding med ny webbplats och övrig marknadsföring utifrån det arbete de gjort i Kompetensresan.

– Att bli tydligare och att på ett bättre sätt kommunicera kärnan i Optimation kommer att gynna både affärerna och vår attraktionskraft som arbetsgivare, säger Olle Nilsson.

I den grupp som varit drivande i utvecklingsprocessen ingår förutom Tomas Eriksson och Olle Nilsson även Lars Lindkvist som är vd för ett dotterbolag och Peter Lingman som är teknikansvarig och styrelseordförande.

– Det har varit bra att vi tack vare det här IUC Norr-projektet tagit oss tid, och att vi via IUC fått ledning och inspiration för att gå igenom sådana här grundläggande saker. Vi har behövt den där lilla piskan som det innebär att hemuppgifterna ska redovisas och att tid för reflektion och analys bokas in i kalendern, säger Tomas Eriksson.

– Nu vet vi vad nästa steg är för att fortsätta implementeringen av resultatet.

IUC Norr och projektet Kompetensresan

Att attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens är en överlevnadsfråga, inte minst i industrisektorn. Kompetensresan är projektet där en grupp utvalda företag får kunskap, coachning och kontakter för att hantera utmaningen med kompetensförsörjning och kunna utvecklas med hållbar tillväxt i regionen.

Projektet Kompetensresan finansieras av Tillväxtverket och Region Norrbotten. Samverkansparter är Luleå tekniska universitet, Teknikcollege, YH, regionala rekryteringsbolag, konsulter inom varumärke, värdegrund, HR, förändringsarbete, kommuner i form av näringslivsansvariga, regionen i form regional utvecklingsansvarig samt olika företagsfrämjare. IUC Norr är ett regionalt utvecklingsbolag för små och medelstora industriella och industrinära företag i Norrbotten och Västerbotten. Vi arbetar nära företag och individer för att hjälpa dem att utvecklas och flytta fram positionerna till önskvärt läge. Våra insatser bidrar till ökad tillväxt i regionen.

Dela via

Produktion 4.0 | Projekt

NMI Teknik rustar för att växa

NMI Teknik är en mekanisk verkstad i Kalix, med nytänkande problemlösning och modern utrustning som konkurrensfördelar. De bygger ut och planerar…

11 oktober, 2021 — Lästid 5 min

Bild på TROMBs logotyp monterad på vägg.

Kompetensförsörjning | Kompetensresan | Projekt

Tromb utvecklar för att växa

Tromb arbetar med digital affärsutveckling och har många av sina kunder inom industri, telekom och offentlig sektor. Trombs uppdrag är…

15 april, 2021 — Lästid 3 min

Kompetensförsörjning | Kompetensresan | Projekt

Podcomp – mångfalden ger framgång

Hur behåller man företagets framgångsrika kultur när gruppen blir allt större? Podcomp är ett expansivt och jämställt företag som har…

7 oktober, 2020 — Lästid 7 min

Kompetensförsörjning | Teknikcollege

Öppet brev: Vår rekrytering av nya medarbetare till 2026 börjar NU

Vår rekrytering av nya medarbetare till 2026 börjar NU. Öppet brev från Norrbottens industriföretag. Vi törs lova att ingen generation…

5 november, 2022 — Lästid 3 min