Tre tydliga trender - IUC omvärldsspanar

I samverkan med Kairos Future erbjuder vi på IUC Norr omvärldsbevakning och trendspaning. Fokus ligger på trender som påverkar svensk industri.

Vi behöver förstå både på kort och lång sikt. Det krävs att vi förstår våra kunder, konkurrenter och marknader för framgång på kort sikt. Vi behöver förstå vart de ska och vart de kommer vara i framtiden för att kunna skaffa ett försprång. Kan vi förstå trender och framtiden blir det kraftfullt för affären, innovationskraften och varumärket. Vi kan utvecklas och tillsammans bidra till en framtid där våra unga vill och kan fortsätta leva och bo.

Vad händer i omvärlden som kan ha betydelse för dig och ditt företag? Vi har plockat ut trender och ger dig några exempel inom varje trend. Trender som vi tror är bestående, trots rådande Coronapandemi. Har du önskemål om vilka framtidspaningar du vill veta mer om? Kontakta 

Tre tydliga trender

  • TREND 1: Distansarbete ökar inom industrin. Att flytta anställda utanför företagslokalerna innebär ett nytt sätt att organisera företaget.
  • TREND 2: Investeringar i infrastruktur innebär en möjlighet för industrin, men också en utmaning eftersom kritisk infrastruktur blir allt viktigare för att hålla sig konkurrenskraftig.
  • TREND 3: Begreppet resiliens blir extra aktuellt när kriser pressar våra system. Tillverkningsindustrin behöver ställa om för att bli mindre sårbar.

Trend 1: Distansarbete – vilka är utmaningarna?

I spåren av Covid-19 har distansarbete accelererats och mer och mer arbete inom IT – och därmed inom industrin – sker på distans. Att flytta anställda utanför företagslokalerna innebär ett nytt sätt att organisera företaget. Många roller är dock fortfarande knutna till fabriker eller maskiner. Hur hanterar man dessa utmaningar?

EFFEKTIV TILLVERKNING PÅ DISTAN

Mediaföretaget Forbes ger exempel på hur tillverkande företag kan kombinera personal på plats, och personal på distans. Några nyckelord: Fjärrövervakning, tillgänglighet, noggrannhet.
Klicka här för att läsa mer!

SCANIA – FÖRTROENDE OCH SNABBHET

Scanias vd ser Covid-19-krisen som en drivkraft att ställa om, med bland annat ökat distansarbete: ”Scania bygger sitt ledarskap på delegerat ansvar. Vi ger folk förtroendet att köra sin egen verksamhet.”
Klicka här för att läsa mer!

TWITTER STICKER UT – DISTANSARBETE FÖR ALLA?

Twitter har utropat att deras anställda får jobba hemifrån för alltid. Det blir mer möjligt att rekrytera oberoende av geografi. En fördel för arbetsgivare, men kanske en nackdel för arbetstagare när fler kan tävla om jobben.
Klicka här för att läsa mer!

Trend 2: Infrastruktur på agendan

Stora investeringar krävs i nästan all form av infrastruktur. Detta innebär en möjlighet för många former av industri och tillverkning, men också en utmaning eftersom kritisk infrastruktur blir allt viktigare för att hålla sig konkurrenskraftig. European Investment Bank (EIB) uppskattar att nästan 700 miljarder euro behöver investeras årligen i Europa i transport, energi, avfallshantering, telecom, med mera.

NATIONELL PLAN FÖR TUNG INVESTERING

Historisk satsning. Regeringen investerar 700 miljarder kronor i järnvägar och transporter under perioden 2018-2029. Projekten innebär stora krav på produktion av bland annat stål.
Klicka här för att läsa mer!

DIGITAL INFRASTRUKTUR AVGÖRANDE

5G och snabbare digital infrastruktur kan vara avgörande för brittisk tillverkningsindustri. Man riskerar att missa en hel procents tillväxt mellan 2020 och 2030 om 5G inte är på plats.
Klicka här för att läsa mer!

SMARTA ELNÄTVERK FÖR SÄKERHET OCH SKYDD

SPEAR-programmet, med pengar från Horizon 2020, är ett forskningsprogram kring hur smarta elnätverk kan stärka säkerhet och skydda kritisk infrastruktur från cyberattacker och sabotage.
Klicka här för att läsa mer!

Trend 3: Från hållbarhet till resiliens

Begreppet resiliens har blivit extra aktuellt nu när kriser pressar våra system. Tillverkningsindustrin behöver ställa om för att bli mindre sårbar. Det kan på sikt innebära en rörelse bort från just-in-time till fördel för säkerhetssystem som gör det lättare att hantera faror och risker.

MARKET DIRECTOR RESILIENCE HOS RAMBOLL

Ramboll utsåg 2019 en Market Director Resilience, med uppdrag att skydda viktiga samhällsfunktioner från oförutsedda händelser och ansvara för trygg tillgång till vatten, elektricitet, med mera.
Klicka här för att läsa mer!

MCKINSEY: FÖRETAG MED OMVÄRLDSKOLL KLARAR KRISEN BÄST

McKinsey slår fast att yttre omständigheter som påverkar en affärsverksamhet alltid är svåra att bedöma. Företag som har koll på omvärlden och som kan fatta rätt strategiska beslut är också de som klarar sig bäst i kristider.
Klicka här för att läsa mer!

”SPONGE CITIES” I KINA ÅTERANVÄNDER VATTEN

Sydkorea blev först i världen med ett avancerat 5G-nätverk under Prototyp för resilient tänkande: Hunan-provinsen i Kina har byggt så kallade ”sponge cities” som kan återanvända och absorbera regnvatten. Man både förhindrar översvämningar, och säkrar tillgången till vatten.
Klicka här för att läsa mer!

Dela via

Två kvinnor framför en digital ritning på en stor skärm.

Kompetensförsörjning | Tips från IUC Norr | Utbildning

Möjlighet till kostnadsfri kompetensutveckling för svensk industri

På kompetens.nu hittar du ett urval av högaktuella, relevanta och kvalitetssäkrade utbildningar som utgår från näringslivets behov. När din intresseansökan…

3 december, 2020 — Lästid 2 min

Omvärldsbevakning | Trender

Omvärldsbevakning juni 2022: Kolavskiljning, inflation och halvledare

I samverkan med Kairos Future erbjuder vi på IUC Norr omvärldsbevakning och trendspaning. Fokus ligger på trender som påverkar svensk…

30 juni, 2022 — Lästid 4 min

Omvärldsbevakning | Trender

Omvärldsbevakning oktober 2022: Geotermisk energi, digitala tvillingar och batteriernas betydelse för energiproduktionen

I samverkan med Kairos Future erbjuder vi på IUC Norr omvärldsbevakning och trendspaning. Fokus ligger på trender som påverkar svensk…

12 oktober, 2022 — Lästid 6 min

Omvärldsbevakning | Svensk industri

Tre tydliga trender – IUC omvärldsspanar oktober 2021

I samverkan med Kairos Future erbjuder vi på IUC Norr omvärldsbevakning och trendspaning. Fokus ligger på trender som påverkar svensk…

19 oktober, 2021 — Lästid 4 min