Omvärldsbevakning juni 2022: Kolavskiljning, inflation och halvledare

I samverkan med Kairos Future erbjuder vi på IUC Norr omvärldsbevakning och trendspaning. Fokus ligger på trender som påverkar svensk industri.

Vi behöver förstå både på kort och lång sikt. Det krävs att vi förstår våra kunder, konkurrenter och marknader för framgång på kort sikt. Vi behöver förstå vart de ska och vart de kommer vara i framtiden för att kunna skaffa ett försprång. Kan vi förstå trender och framtiden blir det kraftfullt för affären, innovationskraften och varumärket. Vi kan utvecklas och tillsammans bidra till en framtid där våra unga vill och kan fortsätta leva och bo.

Vad händer i omvärlden som kan ha betydelse för dig och ditt företag? Vi har plockat ut trender och ger dig några exempel inom varje trend. Har du önskemål om vilka framtidsspaningar du vill veta mer om? Kontakta 

Tre tydliga trender

  • TREND 1: Kolavskiljning innebär att filtrera ut koldioxid ur avgaser eller direkt ur luften för att motverka klimatkrisen. Tekniken blir alltmer tillgänglig och kan på sikt bli ett krav. Detta innebär möjligheter för företag som kan bli underleverantörer till en växande bransch, men också utmaningar för de företag som behöver se över sina egna koldioxidutsläpp.
  • TREND 2: Inflationen förändrar landskapet för alla branscher, och påverkar industrin som redan har svårt att locka talang och där kompetent och kunnig personal utgör en stor kostnad. Det kan bli aktuellt med nya prioriteringar, en ny situation för lönesättning, fackliga frågor och förändrade ekonomiska beslut.
  • TREND 3: Sensorer, chip, datorer och RFID-taggar är avgörande för att kunna leverera och producera produkter. Efter halvledarkrisen under covid-19 börjar många företag lägga större vikt vid inköp av halvledare. Nu ser man över sina värdekedjor och har större fokus på strategiska inköp snarare än inköp som styrs av kostnad i det korta perspektivet.

Trend 1: Kolavskiljare blir billigare och bättre

I norska Østfold byggs just nu världens första fullskaliga koldioxidfångstverk för avfallsförbränning. På Island invigdes nyligen en geotermisk anläggning för att filtrera koldioxid direkt ur luften – ett koncept som testas i liten skala för att sedan skalas upp. I Montreal testar man att låsa in koldioxid direkt i betong, vilket gör att man kan använda infångad koldioxid som ett substitut för rent vatten.

Pilotprojekt ska sätta standard
Världens första fullskaliga koldioxidfångstverk för avfallsförbränning kommer att byggas vid norska Østfold Energis avfallsförbränningsanläggning. Läs mer>

Koldioxid filtreras direkt ur luften
På Island byggs en geotermisk anläggning för att filtrera koldioxid direkt ur luften. Anläggningen beräknas filtrera bort 4000 ton koldioxid per år, med målet 1 miljon ton per år. Läs mer>

Infångad koldioxid i betong
Det kanadensiska företaget Carbicrete låser in koldioxid direkt i betong. Cementindustrin kan skära ner på vattenanvändningen. Läs mer>

Trend 2: Inflation driver upp lönerna

Tyska metallfacket IG Metall går ut med krav på över 8 % löneökning inom stålindustrin. Svenska industrifack oroar sig för en reallönesänkning på omkring fyra procent under 2022 på grund av hotande inflation. Bilbranschen i USA färgas av stigande priser och svår tillgång till komponenter.

Tyska IG Metall kräver löneökningar
Stigande priser på mat och god tillväxt i företagen i stålindustrin ligger bakom krav på löneökningar från tyska metallfacket. Läs mer>

Inflation kan ge reallönesänkningar
Inflationen höjer lönekraven. Befarade reallönesänkningar gör att Marie Nilsson, IF Metall, pratar om ett osäkert läge. Läs mer>

Bilar i USA fortsatt dyrare
Svår tillgång till komponenter, klimatkrav och behov av innovation ger fortsatt stigande priser inom bilindustrin. Läs mer>

Trend 3: Långsiktig strategi för halvledare

Egna designlösningar har hjälpt Tesla att hantera halvledarkrisen. Forskning på LTH i Lund kan göra EU mer konkurrenskraftigt gentemot asiatiska tillverkare. Amerikanska Intel gör storinvesteringar i europeiska halvledarfabriker för att säkra inhemsk tillgång på sikt.

Tesla kringgår halvledarkrisen
Tesla har kunnat ersätta svåråtkomliga komponenter med substitut eller genom att kringgå dem med designlösningar in-house. Läs mer>

Forskning stärker europeisk halvledarkapacitet
Forskning kring nanoteknik och halvledarteknologi på LTH i Lund stärker den svenska kapaciteten och kan göra EU konkurrenskraftigt gentemot asiatiska tillverkare. Läs mer>

Halvledarkrisen ögonöppnare för USA
Långsiktig investering i europeiska halvledarfabriker tyder på att halvledarkrisen blivit en ögonöppnare för hur viktigt det är att säkra inhemsk tillgång på sikt. Läs mer>

Dela via

Information | Omvärldsbevakning | Tips från IUC Norr

Tre tydliga trender - IUC omvärldsspanar september 2020

I samverkan med Kairos Future erbjuder vi på IUC Norr omvärldsbevakning och trendspaning. Fokus ligger på trender som påverkar svensk…

9 september, 2020 — Lästid 5 min

IUC Norr | Trender

Omvärldsbevakning januari 2023: Kärnkraft, Metaverse och cybersäkerhet i fokus

I samverkan med Kairos Future erbjuder vi på IUC Norr omvärldsbevakning och trendspaning. Fokus ligger på trender som påverkar svensk…

26 januari, 2023 — Lästid 6 min

Omvärldsbevakning | Trender

Omvärldsbevakning oktober 2022: Geotermisk energi, digitala tvillingar och batteriernas betydelse för energiproduktionen

I samverkan med Kairos Future erbjuder vi på IUC Norr omvärldsbevakning och trendspaning. Fokus ligger på trender som påverkar svensk…

12 oktober, 2022 — Lästid 6 min

luftskeppB2

IUC Norr | Omvärldsbevakning | Svensk industri | Trender

Tre tydliga trender – IUC omvärldsspanar november 2021

I samverkan med Kairos Future erbjuder vi på IUC Norr omvärldsbevakning och trendspaning. Fokus ligger på trender som påverkar svensk…

8 november, 2021 — Lästid 5 min