Tre tydliga trender – IUC omvärldsspanar oktober 2021

I samverkan med Kairos Future erbjuder vi på IUC Norr omvärldsbevakning och trendspaning. Fokus ligger på trender som påverkar svensk industri.

Vi behöver förstå både på kort och lång sikt. Det krävs att vi förstår våra kunder, konkurrenter och marknader för framgång på kort sikt. Vi behöver förstå vart de ska och vart de kommer vara i framtiden för att kunna skaffa ett försprång. Kan vi förstå trender och framtiden blir det kraftfullt för affären, innovationskraften och varumärket. Vi kan utvecklas och tillsammans bidra till en framtid där våra unga vill och kan fortsätta leva och bo.

Vad händer i omvärlden som kan ha betydelse för dig och ditt företag? Vi har plockat ut trender och ger dig några exempel inom varje trend. Har du önskemål om vilka framtidsspaningar du vill veta mer om? Kontakta 

Tre tydliga trender

  • TREND 1: Automatisering av jordbruket, med ökad digitalisering och ökat intresse för prediktivt underhåll, innebär möjligheter för industriföretag att erbjuda olika lösningar.
  • TREND 2: Arbetet mot en mer hållbar tillverkning och mindre förbrukning av olja innebär bland annat ökad användning av biobaserade råvaror och material.
  • TREND 3: Stålproduktion är viktig för tung industri men är också mycket energikrävande. Allt fler ståltillverkare arbetar för att minska eller kompensera för sina utsläpp och Sverige ligger i framkant.

Trend 1: Automatisering av jordbruket

Med satelliter för jordbruksövervakning kan man indexera tillväxt och skräddarsy gödselbehov. SLU utvecklar beslutsstödsystem som kan säkra ett mer hållbart jordbruk. Företaget John Deere visar eldrivna traktorer, sammankopplade med vajrar.

SATELLITER ÖVERVAKAR STORA LANDAREALER

EOS Data Analytics skjuter upp satelliter som ger jordbruket underlag för samma form av prediktivt underhåll som idag sker inom industrin. Man kan övervaka stora landarealer med specifika väderprognoser som gör det möjligt att skräddarsy gödselbehov.
Klicka här för att läsa mer!

BESLUTSSTÖDSYSTEM MED INTERAKTIVA KARTOR

SLU utvecklar beslutsstödsystem, bland annat interaktiva kartor över lerhalten i åkermarken. Dessa gör det möjligt att finjustera såmaskiner baserat på jordkvalitet – ett steg på vägen för att säkra livsmedelsförsörjningen på ett hållbart sätt.
Klicka här för att läsa mer!

SAMMANKOPPLADE ELDRIVNA TRAKTORER

John Deere utvecklar en ny serie traktorer i en ”autonomous grid connected agricultural swarm”. Traktorerna är eldrivna och sammankopplade med tunga elkablar, vilket innebär att batterier inte behöver finnas ombord. ”Svärmen” har en central eldistributör, med de andra traktorerna kopplade via vajrar.
Klicka här för att läsa mer!

Trend 2: En mer biobaserad tillverkningsindustri

I Sverige finns råvaror och kunskap för att utveckla cirkulära möjligheter för textilfibrer – BioInnovation arbetar med nytt utvecklingsprojekt. AFTERLIFE-projektet studerar en process för återvinning av fast material i avloppsvatten. Kan man utvinna flygbränsle av matavfall? Forskning pågår.

UTVECKLINGSPROJEKT KRING BIOBASERADE TEXTILIER

Efterfrågan på biobaserade textila material kommer att öka. BioInnovations utvecklingsprojekt ska bland annat studera kemisk och mekanisk återvinning, innovativa fiberblandningar och garnspinningstekniker.
Klicka här för att läsa mer!

PROJEKT SKA FILTRERA AVFALLSVATTEN OCH UTVINNA BIOPOLYMER

EU-projektet AFTERLIFE studerar teknik för att rena avloppsvatten och återvinna fast material som rensas ur vattnet. Processen kan leda till nya värdekedjor för reningsverken.
Klicka här för att läsa mer!

FLYTBRÄNSLE UTVUNNET UR MATAVFALL SNART KOMMERSIELLT

Ny forskning om biobränsle. USA:s National Renewable Energy Laboratory har utvecklat ett sätt att utvinna flygbränsle ur matavfall. Avtal med Southwestern Airlines är på gång.
Klicka här för att läsa mer!

Trend 3: Mot klimatvänligare stål

Fossilfritt stål tillverkat med väte – Sverige går i spetsen och hoppas skala upp projektet till större industriell tillverkning. Höga energikostnader gör att Kina planerar att minska sin ståltillverkning. I Nederländerna studerar man teknik för att lagra koldioxod under Nordsjön.

FOSSILFRITT STÅR, VOLVO FÖRSTA KUNDEN 

Sverige blir först med att ta fram fossilfritt stål, tillverkat med väte. SSAB hoppas på större industriell tillverkning redan 2026. Det finns redan en första kund, nämligen Volvo.
Klicka här för att läsa mer!

KINA SKÄR NER ÖVERPRODUKTION AV STÅL
Höga energikostnader och krav på mindre utsläpp gör att Kina skär ner på sin överproduktion av stål. Man planerar också att återvinna mer stål- och järnskrot.
KOLDIOXID I GASREVERVOARER UNDER NORDSJÖN 
Tata Steel i Nederländerna planerar att fånga upp koldioxidutsläpp från sin ståltillverkning och pumpa in avgaserna i gasreservoarer under Nordsjön.

Dela via

luftskeppB2

IUC Norr | Omvärldsbevakning | Svensk industri | Trender

Tre tydliga trender – IUC omvärldsspanar november 2021

I samverkan med Kairos Future erbjuder vi på IUC Norr omvärldsbevakning och trendspaning. Fokus ligger på trender som påverkar svensk…

8 november, 2021 — Lästid 5 min

Omställningslyftet | Rapport | Svensk industri

200 omställningsintervjuer med industriella SMF

Intervjuer med 200 små och medelstora industriföretag över hela landet ger inblick i industrins utmaningar och möjligheter. Nätverket IUC Sverige…

20 februari, 2023 — Lästid 1 min

Robotlyftet | Svensk industri

Samhällsekonomiska effekter av det nationella programmet Robotlyftet

På uppdrag av IUC Sverige har det utförts beräkningar av hur effekterna på samhällsekonomin för programmet ROBOTLYFTET fördelats. Den samhällsekonomiska…

3 januari, 2022 — Lästid 2 min

Pressmeddelande | Samverkan

Nytt samarbete mellan IUC Norr, Luleå tekniska universitet och Energikontor Norr främjar cirkulär ekonomi i Norrbotten och Västerbotten

IUC Norr, Luleå tekniska universitet och Energikontor Norr inleder ett samarbete genom projektet Close the Loop för att främja cirkulär…

27 juni, 2024 — Lästid 2 min