Tre tydliga trender – IUC omvärldsspanar november 2021

I samverkan med Kairos Future erbjuder vi på IUC Norr omvärldsbevakning och trendspaning. Fokus ligger på trender som påverkar svensk industri.

Vi behöver förstå både på kort och lång sikt. Det krävs att vi förstår våra kunder, konkurrenter och marknader för framgång på kort sikt. Vi behöver förstå vart de ska och vart de kommer vara i framtiden för att kunna skaffa ett försprång. Kan vi förstå trender och framtiden blir det kraftfullt för affären, innovationskraften och varumärket. Vi kan utvecklas och tillsammans bidra till en framtid där våra unga vill och kan fortsätta leva och bo.

Vad händer i omvärlden som kan ha betydelse för dig och ditt företag? Vi har plockat ut trender och ger dig några exempel inom varje trend. Har du önskemål om vilka framtidsspaningar du vill veta mer om? Kontakta 

Tre tydliga trender

  • TREND 1: Teknik + människa räddar kvar kompetensen. Industrin vill behålla erfarna medarbetare men måste då minska den fysiska belastningen i en ofta tung och slitsam bransch. Det ska vara attraktivt att arbeta kvar och överföra kunskap till yngre medarbetare. Här behövs tekniska lösningar för ergonomi och allmänt välmående. Exoskelett kan vara en lösning som kombinerar människans och maskinens bästa egenskaper.
  • TREND 2: Energibrist försvårar för industrin. Övergången till fossilfri energi är nödvändig för mänsklighetens fortsatta överlevnad, men detta har sina utmaningar. Energinätet måste hålla en viss miniminivå och vi behöver pålitliga energikällor som säkrar nivån även när solen inte skiner eller vinden inte blåser. Energibrist i industrin driver på diskussionen om framtida lösningar.
  • TREND 3: Genombrott för nya infrastrukturer? Infrastrukturen i västvärlden står inför en revolution. Elektrifiering av transporter innebär storsatsningar på nya former av infrastruktur. Det krävs nya lösningar som inte är bundna till den gamla fossilbaserade logiken. Industriföretag behöva anpassa sig till alltmer specialiserade transportsystem och värdekedjor som är flexibla och samtidigt energieffektiva.

Trend 1: Teknik + människa räddar kvar kompetensen

Teknik + människa räddar kvar kompetens

ULS Robotics har utvecklat ett exoskelett som kan användas för att på ett säkert sätt bära tunga material och skydda kroppen vid besvärliga lyft. I Sverige har Hilti och biomekanikföretaget Ottobock utrustat målare med exoskelett för att underlätta bland annat arbete med tak. Kunskapsöverföring behöver säkras när äldre medarbetare slutar.

ULS Robotics exoskelett ska skydda kroppen
Exoskelett ger ökad säkerhet och gör det möjligt att förflytta last till trånga platser där en gaffeltruck eller liknande inte ryms. ULS Robotics utvecklar den bärbara utrustningen som ska underlätta arbetet.
Klicka här för att läsa mer!

Hiltis exoskelett för arbete i tak
Hilti är först ut på den svenska byggmarknaden med ett exoskelett som avlastar vid arbete uppåt, som tak. Det är en sele med en helt mekanisk lösning som flyttar belastning från axlar och armar till de starkare benen och höfterna.
Klicka här för att läsa mer!

Risk att kompetens försvinner
En studie i Connecticut i USA visar att erfarenhet försvinner från tillverkningsindustrin när äldre går i pension. Nytt initiativ, med deltid och flexibla scheman, ska säkra kunskapsöverföringen.
Klicka här för att läsa mer!

Trend 2: Energibrist försvårar för industrin

Brittiska fabriker möter utmaningen att höga priser på naturgas och avvecklad kolkraft leder till höga energipriser. I Sverige väntar brödbolaget Pågen med att expandera i Malmö på grund av bristande energitillgångar. Delade meningar om kärnkraft – Frankrike överväger nya reaktorer, Tyskland har fokus på andra lösningar.

Kraftledning

Höjda priser och produktionsstopp

Höga priser på naturgas och avvecklad kolkraft leder till höga energipriser, i vissa fall mer än fyrdubblade, för brittiska fabriker. Fabrikerna svarar med höjda produktpriser. Återkommande produktionsstopp är att vänta.
Klicka här för att läsa mer!

Pågen och Lindab avvaktar

Pågen skjuter upp expansion i Malmö och Lindab väljer bort södra Sverige för nyinvesteringar. Man vill inte satsa utan att ha garanti för elförsörjningen.
Klicka här för att läsa mer!

Är kärnkraften ”grön”?

I EU råder splittring om kärnkraft ska räknas som ”grön” eller ej, när det gäller frågan att säkra basbehovet av energi. Frankrike och Tyskland går olika vägar.
Klicka här för att läsa mer!

Trend 3: Genombrott för nya infrastrukturer?

Elektriska lastbilar laddar batterierna under körning, på elektriska motorvägar med ellinjer ovanför vägen. Luftskeppen är tillbaka – de är tysta, kräver inte flygbränsle och kan lyfta enorma mängder gods till svårtillgängliga platser. Laxodlingar på Färöarna installerar gigantiska undervattenskablar för att förse skeppen med energi när de står still.

luftskeppB2

Elektriska motorvägar i tyska Lübeck

Elektriska motorvägar rullas ut, med ellinjer ovanför ungefär som för spårvagnar. Elektriska lastbilar laddar medan de körs och behöver inga enorma batterier.
Klicka här för att läsa mer!

Godstransporter med luftskepp

Med 80 – 90 % mindre utsläpp jämfört med flygplan testas gammeldags luftskepp för transport av både gods och människor. Luftskeppskryssningar är på gång.
Klicka här för att läsa mer!

Undervattenskablar förser skepp med energi

Laxodlingar på Färöarna installerar gigantiska undervattenskablar för att förse skeppen med energi när de står still. Minskade utsläpp och effektivare energianvändning.
Klicka här för att läsa mer!

Dela via

IUC Norr | Kompetenslyft grön industri | Utbildning

Grundläggande utbildning i hållbarhet

Vad innebär en grön omställning för den som arbetar inom stål- och metallindustrins värdekedjor? Projektet Kompetenslyft Grön Industri har under…

28 januari, 2024 — Lästid 1 min

Omställningslyftet | Rapport | Svensk industri

200 omställningsintervjuer med industriella SMF

Intervjuer med 200 små och medelstora industriföretag över hela landet ger inblick i industrins utmaningar och möjligheter. Nätverket IUC Sverige…

20 februari, 2023 — Lästid 1 min

Omvärldsbevakning | Trender

Omvärldsbevakning oktober 2022: Geotermisk energi, digitala tvillingar och batteriernas betydelse för energiproduktionen

I samverkan med Kairos Future erbjuder vi på IUC Norr omvärldsbevakning och trendspaning. Fokus ligger på trender som påverkar svensk…

12 oktober, 2022 — Lästid 6 min

Omvärldsbevakning | Svensk industri

Tre tydliga trender – IUC omvärldsspanar oktober 2021

I samverkan med Kairos Future erbjuder vi på IUC Norr omvärldsbevakning och trendspaning. Fokus ligger på trender som påverkar svensk…

19 oktober, 2021 — Lästid 4 min