En fantastisk möjlighet som alla företag borde vara intresserade av

IT-bolaget Mirror, med verksamhet i Kalix och Luleå, behövde hjälp med att ta fram en marknads- och kommunikationsplan till ett av sina fyra affärsområden. Genom projektet KTP matchades företaget ihop med Jenny Björnfot, nyexaminerad student från Civilekonomprogrammet vid Luleå tekniska universitet, som tog sig an uppdraget. Det blev en fullträff – projektet har resulterat i en strategisk plan för fortsatt utveckling och övergår i en tillsvidareanställning!

För Mirror har marknad och sälj alltid varit viktigt men något som ledning och medarbetare jobbat med som en del i sina andra roller.

– Med de planer för tillväxt som vi har nu stod det snabbt klart att vi behöver personer som kan jobba med de frågorna dedikerat. Vi valde att testa en ung person med färsk och relevant utbildning och ge henne väldigt fritt spelrum, berättar Martin Spegel, marknads-
ansvarig på Mirror. Trots att Mirror är ett ganska litet bolag så är verksamheten bred, och valet föll därför på att fokusera på utvecklingen av egna produkter inom molntjänster.

– Det gjorde vi för att det är vår start-up inom konsultbolaget som behöver mest fokus. Det som Jenny gjort för att skapa en röd tråd i marknadsarbetet för produkterna är i sig väldigt värdefullt, och nu finns det möjlighet att gå vidare med att göra motsvarande plan för hela verksamheten, säger Martin.

Starkt koncept

Med KTP-konceptet tillförs coachning både från akademi och näringsliv som stöd och de ekonomiska insatserna sänks, då hälften av lönen betalas av universitetet, genom KTP, och hälften
av företaget.

– Det var inte en förutsättning för vår del, men givetvis innebär det en viss trygghet i beslutet att låta Jenny visa vad hon går för. Hon har bekräftat vissa bitar som vi trott och tyckt, men även utmanat valda sanningar. Vi har fullt förtroende för hennes kompetens och förmåga. På kort tid har hon kunnat ”kroka i”
vad vi redan gjort och identifiera vägen
framåt, säger Martin.

Att KTP-projektledaren dessutom har ett ramverk av coacher som stöttning ger projektet extra styrka, vilket både Jenny och Martin bekräftar. Affärscoachen Kristiina Starck Enman, projektchef vid IUC Norr och den akademiska coachen Wiebke Reim, biträdande universitetslektor i Entreprenörskap och Innovation vid Luleå tekniska universitet har funnits där för Jenny, något hon beskriver som både hjälpsamt och inspirerande.

– Det har känts väldigt tryggt att ha två coacher som har stöttat mig genom hela projektet. Jag har kunnat bolla många tankar, idéer och problem med dem, säger Jenny Björnfot.

Övergår i tillsvidareanställning

Efter en tid kom erbjudandet övergå till en tjänst som tillsvidareanställd på Mirror, vilket Jenny tackat ja till och fortsätter nu att växla upp marknads-
arbetet för hela företaget i nya rollen som marknadsansvarig.

– Det känns otroligt kul! En möjlighet som antagligen inte hade uppenbarat sig om det inte vore för KTP. Min upplevelse
är att många företag, särskilt inom marknadsföringsbranschen, har väldigt strikta krav gällande arbetslivserfarenhet, vilket gjorde det väldigt svårt för mig som nyexaminerad att ta mig in på arbetsmarknaden. Därför är jag väldigt tacksam över den här möjligheten, säger Jenny.

– Vi är glada över att Jenny valt att fortsätta det fina jobb hon gjort, det känns lovande! säger Martin.

”En perfekt start”

Möjligheten att attrahera färsk kunskap och arbetskraft från Luleå tekniska universitet är något som Martin vill rekommendera fler företag att dra nytta av.

– Det är en fantastisk möjlighet som alla företag borde vara intresserade av. Speciellt inom områden där man känn-er att man inte har så mycket kompetens och erfarenhet sedan tidigare.

Jenny beskriver KTP som en utmärkt brygga mellan studier och arbetsliv.

– Det har inneburit en jättefin möjlighet för mig som nyexaminerad. Det är väldigt utmanande då man bär ett stort ansvar, men samtidigt otroligt lärorikt. En perfekt start på min karriär!

Dela via

Peter Nilsson och Stefan Nordmark på Smart Recycling.

IUC erbjudande | KTP

Smart Recycling tar in ny kompetens för att ta nästa steg

Smart Recyclings affärsidé kretsar kring att effektivisera återvinningsbranschen och öka konkurrenskraften hos de transportföretag som sköter tömningen av återvinningscontainrar. Med…

21 maj, 2021 — Lästid 5 min

Anders Hermanson, vd Bnearit.

Kompetensresan | Projekt

Samarbetet gav tillväxt för BnearIT

BnearIT hade nått en position i sin utveckling som krävde mer struktur och strategisk utveckling, både som affärspartner och som…

12 maj, 2021 — Lästid 5 min

KTP | Luleå tekniska universitet | Våra erbjudanden

KTP – Kunskapsväxling mellan akademi och industri

Välkommen på ett digitalt informationsmöte där IUC Norr, Luleå tekniska universitet och Martin Spegel, marknadschef på Mirror berättar om sina…

16 november, 2021 — Lästid 1 min

Information | IUC Norr

Nya styrelsemedlemmar hos IUC Norr

IUC Norrs styrelse är en viktig resurs i arbetet med att följa upp samt sätta mål och strategier för verksamheten…

16 oktober, 2023 — Lästid 3 min