56 miljoner till kompetensutveckling för grön omställning inom stål- och metallindustrin i Norrbotten och Västerbotten

IUC Norr kommer tillsammans med en rad samverkansparters arbeta med kompetensutveckling hos små och medelstora underleverantörer i stål- och metallindustrins värdekedjor. Projektet är finansierat av Europeiska unionen och är en del av den nationella utlysningen inom ramen för Fonden för rättvis omställning.

Projektet tar sikte på att arbeta med insatser som leder till att företagen aktivt bidrar till en koldioxidneutral industri genom stärkt förmåga och förbättrade förutsättningar för en strukturerad kompetensförsörjning.

– Satsningen ska bidra till att deltagande företag hittar bra vägar framåt för att kunna klara nya kompetenskrav som den gröna omställningen innebär och som dessutom är anpassade till de enskilda industriföretagens olika förutsättningar, säger Åsa Tjärnberg, vd IUC Norr.

Den beviljade finansieringen innebär ett omfattande samarbete mellan IUC Norr som projektägare och industrins parter i Svensk industrivalidering. Samverkanspartners är Boden Business Park, Sparbanken Nord, Gällivare Näringsliv, Luleå Business Region, Skellefteå kommun, Norrlandsgjuteriet, Region Västerbotten och Region Norrbotten. Projekt bedrivs i nära samarbete med Boliden, Kaunis Iron, LKAB och SSAB

Strukturerat arbete med kompetensförsörjning

Företagen ska få en ökad förståelse för de globala målen inom Agenda 2030. Projektet har som mål att företagen ska arbeta strukturerat och fortlöpande med sin kompetensförsörjning, använda branschvalidering som verktyg samt säkerställa resurseffektiva utbildningsmöjligheter som matchar kompetensbehov och möter krav för en grön omställning. Befintliga metoder och modeller ska vidareutvecklas för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en hållbar tillväxt. En del av arbetet kommer innebära att utveckla och stärka de regionala strukturerna med aktörer som arbetar aktivt med att stödja industrins kompetensförsörjning.

– I projektet har vi de förutsättningar och samverkansparter för att dels arbeta för att varje aktör som jobbar med fokus kompetensförsörjning ska utveckla och finslipa sitt eget specifika erbjudande. Även hitta formerna för ett långsiktigt och effektivt samarbete. Allt för att uthålligt efter projektet kunna matcha företagens behov kopplat till kompetenskrav för en grön omställning, säger Ingegerd Gren, Senior rådgivare Svensk Industrivalidering, Skärteknikcentrum Sverige.

Planeringen av projektet är i full gång och påbörjas redan i januari 2023. Målet är att ska vi arbeta med minst 20 underleverantörer med sammanlagt 200 anställda i metallindustrin i Västerbotten och minst 30 företag med sammanlagt 300 anställda i stålindustrin i Norrbotten.

– Projektet har en bred förankring och vi tror att det är precis ett sådant här projekt som krävs för att hjälpa underleverantörerna att ta nästa steg. Teknikcollege kommer också vara en självklar del vilket känns som en nyckel i att arbeta med långsiktig kompetensförsörjning mot framtidens medarbetare, säger Åsa Tjärnberg.

Dela via

Maria Enholm

Information | IUC Norr | Medarbetare

Maria Enholm ny vd för IUC Norr 

Styrelsen för IUC Norr har utsett Maria Enholm, nuvarande utvecklingschef vid Polarbröd AB, till ny vd för IUC Norr. Maria…

11 januari, 2024 — Lästid 2 min

Omslag bok Någon ska göra jobbet

Kompetensförsörjning | Projekt | Våra erbjudanden

Någon ska göra jobbet - boken om hållbar kompetensförsörjning och cirkulär integration

I den här boken har vi samlat reflektioner och lärdomar från oss och från ett antal företag. Hur skapas en…

8 mars, 2021 — Lästid 2 min

Kompetensförsörjning | Teknikcollege

Öppet brev: Vår rekrytering av nya medarbetare till 2026 börjar NU

Vår rekrytering av nya medarbetare till 2026 börjar NU. Öppet brev från Norrbottens industriföretag. Vi törs lova att ingen generation…

5 november, 2022 — Lästid 3 min

Bild på TROMBs logotyp monterad på vägg.

Kompetensförsörjning | Kompetensresan | Projekt

Tromb utvecklar för att växa

Tromb arbetar med digital affärsutveckling och har många av sina kunder inom industri, telekom och offentlig sektor. Trombs uppdrag är…

15 april, 2021 — Lästid 3 min