Stora vinster för företagen i projektet Ceerus 

Projektet Ceerus har hjälpt små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten att minska sin energianvändning. Totalt har 24 företag deltagit och nio av dessa har genomfört en energikartläggning.
– Vi har fått lärdom om vilka kontakter vi kan ta för att kunna genomföra alla de effektiviseringsåtgärder som framkom i kartläggningen, säger Michael Lyckhagen, vd på LN Industrimontage som är ett av de företag som medverkat i projektet.

Projektet Ceerus pågick från juli förra året till oktober i år (2023). Målet har varit att minska energianvändning, kostnader och klimatpåverkan hos både små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Det här har skett bland annat genom energikartläggningar, handlingsplaner samt insikter och kunskap som ska göra övergången till förnybara alternativ smidigare. 

Tillsammans med samverkansparten Energikontor Norr, besökte IUC Norr 24 företag. 11 av dessa fick en genomlysning av sin energianvändning och tips på hur de systematiskt kan jobba med sitt energiarbete. 

9 av de besökta företagen genomförde dessutom en energikartläggning och fick vidare coachning. 

– Många står inför helt nya utmaning och förutsättningar i och med hur omvärlden förändras. Både produkter, tjänster och organisationer behöver anpassa sig för att kunna möta nya regelverk och ny efterfrågan hos kunder, säger Marie Holmgren, projektansvarig och industricoach på IUC Norr. 

För LN Industrimontage som finns på fyra orter i Norrbotten, var det de gamla anläggningarna och den höga energianvändningen som var ingången till projektet. 

– Vi har haft mycket kontakt med IUC Norr tidigare och deltagit i andra projekt. Vi visste därför på förhand att det här skulle bli bra, säger Michael Lyckhagen. 

Första delen av projektet innebar att LN Industrimontage fick besök av IUC Norr för en genomlysning av företagets energianvändning. Där klargjordes bland annat att företagets gamla fläktsystem behövde bytas ut. Under andra delen av projektet gjordes en energikartläggning och en åtgärdsplan. 

Totalt sett har vi nästan sparat 1 MW/h per år åt företagen. Eller rättare sagt identifierat en potential, då det är upp till företagen vad de faktiskt tar tag i och ser till att åtgärda, säger Marie Holmgren.  

Förutom insparade KW/h och förbättrad ekonomi, meddelar de medverkande företagen att de även bland annat skapat nya kontakter, ökat sin medvetenhet om elanvändning samt skapat en grund för framtida förbättringar. Lägg där till goda förutsättningar för att minska CO2-utsläppen. 

– Vi har en målsättning att bli CO2-neutrala i framtiden – och där kan IUC Norr och Energikontor Norr vara jättebra partners, säger Michael Lyckhagen. 

Se filmen om LN Industrimontages medverkan i CEERUS

Läs mer om projektet Ceeerus

Projektet Ceerus pågick mellan 20220701–20231031 och ägs av IUC Norr med Energikontor Norr som samverkanspart. Finansiärer är Region Norrbotten, Region Västerbotten samt Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vill du veta mer om projektet Ceerus?

Hör av dig till Marie eller Peter.

Projektledare och Industricoach

072-086 73 46

Peter Jonsson

Projektledare och Industricoach

Kontaktuppgifter

  • 072-086 73 46

Dela via

Man vid tillverkning av dörrar, Polardörrar.

Produktion 4.0 | Projekt

Halverad ledtid på Polardörren

”Tack vare Produktion 4.0 fick vi luft under vingarna och kunde vända på en negativ trend”, säger Kurt Hempele, vd p…

22 april, 2021 — Lästid 6 min

Anders Hermanson, vd Bnearit.

Kompetensresan | Projekt

Samarbetet gav tillväxt för BnearIT

BnearIT hade nått en position i sin utveckling som krävde mer struktur och strategisk utveckling, både som affärspartner och som…

12 maj, 2021 — Lästid 5 min

IUC erbjudande | IUC Norr | KTP | Luleå tekniska universitet | Projekt

En fantastisk möjlighet som alla företag borde vara intresserade av

IT-bolaget Mirror, med verksamhet i Kalix och Luleå, behövde hjälp med att ta fram en marknads- och kommunikationsplan till ett…

1 juni, 2022 — Lästid 5 min

Produktion 4.0 | Projekt

NMI Teknik rustar för att växa

NMI Teknik är en mekanisk verkstad i Kalix, med nytänkande problemlösning och modern utrustning som konkurrensfördelar. De bygger ut och planerar…

11 oktober, 2021 — Lästid 5 min