Omvärldsbevakning oktober 2022: Geotermisk energi, digitala tvillingar och batteriernas betydelse för energiproduktionen

I samverkan med Kairos Future erbjuder vi på IUC Norr omvärldsbevakning och trendspaning. Fokus ligger på trender som påverkar svensk industri.

Vi behöver förstå både på kort och lång sikt. Det krävs att vi förstår våra kunder, konkurrenter och marknader för framgång på kort sikt. Vi behöver förstå vart de ska och vart de kommer vara i framtiden för att kunna skaffa ett försprång. Kan vi förstå trender och framtiden blir det kraftfullt för affären, innovationskraften och varumärket. Vi kan utvecklas och tillsammans bidra till en framtid där våra unga vill och kan fortsätta leva och bo.

Vad händer i omvärlden som kan ha betydelse för dig och ditt företag? Vi har plockat ut trender och ger dig några exempel inom varje trend. Har du önskemål om vilka framtidsspaningar du vill veta mer om? Kontakta 

Tre tydliga trender

  • TREND 1: Kan geotermisk energi, det vill säga att använda värme från vulkanisk aktivitet, bli en del av vår framtida och klimatsmarta energiproduktion? Det ska den amerikanska regeringen att undersöka. Teknologin har hitintills varit dyr och ineffektiv i stor skala. Men kan innovationer och teknologiöverföring från näraliggande produktion av gas, skiffergas och olja skynda på utvecklingen? Projekt i Malmö, Göteborg, Helsingfors, Århus och Toscana visar på möjligheterna, men också svårigheterna.
  • TREND 2: En av flera stora fördelar med att arbeta med digitala tvillingar är att kunna testa, analysera och utvärdera olika förändringar innan förändringarna sker i skarpt läge. Detta genom att bygga upp digitala och identiska tvillingar av fysiska objekt, exempelvis produktionsanläggningar eller infrastruktur. Med hjälp av digitala tvillingar går det att göra simuleringar som kan visa värdefulla data, såsom obalanser, flaskhalsar och uppenbara svagheter i exempelvis ett produktionsflöde. De breda möjligheterna för tillämpningsområden gör att tekniken blir allt viktigare att hålla ett öga på.
  • TREND 3: Stigande gaspriser, energimixens innehåll och energimarknadens funktionssätt är alla delar som påverkar prisutvecklingen på el just nu. I denna utveckling kommer batteriernas betydelse att öka världen över. Förmågan att lagra energi till tillfällen då solen inte lyser och vinden inte blåser skapar möjligheter till en jämnare energiförsörjning. Utvecklingen kommer att öka konkurrensen om de avgörande jordartsmetallerna, vilket också kan påverka industrin och geopolitiken i framtiden.

Trend 1: Geotermisk energi – framtida bidrag till energimixen?

Nyligen annonserade USA:s regering en satsning på att utforska framtida användningsområden för geotermisk energi, det vill säga att utvinna energi från jordens innandöme genom att dra värme från vulkanisk aktivitet. Historiskt har energiformen varit dyr. Teknologin har fungerat väl i områden där värmen från berggrunden har varit enkel att komma åt. Men den har varit dyr och svår att använda i länder och miljöer med en mer otillgänglig berggrund.

Men nu är frågan om teknologiöverföring från näraliggande produktion av gas, skiffergas och olja kan skynda på utvecklingen? Det skulle kunna öppna helt andra dörrar för energiformen att bli en kostnadseffektiv och stabil del av energimixen. Tekniken skulle i så fall kunna bli aktuell i länder med en mer otillgänglig berggrund som exempelvis Sverige har. För industrin skapar detta potentiellt goda möjligheter att utforska området vad gäller såväl underhåll som maskintillverkning.

I Malmö, Göteborg och Helsingfors finns möjligheter att använda geotermisk energi
I Malmö och Göteborg undersöker man nu möjligheterna att använda geotermisk energi. Ett liknande projekt är på gång i Helsingfors. Läs mer>

Storsatsning på geotermiskt värmeverk i danska Århus
I Århus ska ett 110MW geotermiskt värmeverk vara färdigt 2029. Verket kommer att täcka 20 procent av värmebehovet i länet och spås minska utsläppen med 165 000 ton koldioxid årligen. Läs mer>

Projekt i Toscana kommer att kapa utsläpp och försörja 32 000 familjer med el
Ett geotermiskt kraftverk har nyligen fått grönt ljus i Italien. Kraftverket ska använda så kallad binär cyklisk teknologi och beräknas försörja 32 000 familjer med el. Läs mer>

Trend 2: Ljus framtid för digitala tvillingar

Teknikutvecklingen, snabbare uppkopplingar och möjligheter att samla in och analysera stora mängder data skapar nya möjligheter att arbeta med digitala tvillingar. Användningsområdena och tekniken flyttar nu in i allt fler objekt, maskiner, infrastrukturer och tillverkningsprocesser. Till och med hälsan i världshaven kan analyseras tack vare tekniken.

En av flera stora fördelar med att arbeta med digitala tvillingar är att kunna testa, analysera och utvärdera olika förändringar innan förändringarna sker i skarpt läge. Detta genom att bygga upp digitala och identiska tvillingar av fysiska objekt, exempelvis produktionsanläggningar eller infrastruktur. Användningsområdena blir fler och fler vilket gör det än viktigare att ha ett öga på tekniken.

Rockwell automation storsatsar på digitala tvillingar med svenska Tech Tribe
Rockwell Automation och Tech Tribe ska tillsammans de skapa lösningar med digitala tvillingar. De kommer att användas för driftsättning, provkörning och utbildning av operatörer. Läs mer>

Tour de France kopplar upp
I årets upplaga av Tour de France byggdes en karta som med hjälp av NFC sensorer och RFID kunde spåra deltagarnas cyklar. Tack vare maskininlärning kunde arrangörerna exempelvis placera ut toaletter på ett optimalt sätt. Läs mer>

Digitala tvillingar bidrar till ökad kunskap om havens hälsa
I EU-projektet ”European Digital Twin of the Ocean” skapar forskarna en digital kopia världshaven. Data hämtas från satellitnätverk, simuleringsmodeller och sensorer. Målsättningen är att ta reda på hur haven mår. Läs mer>

Trend 3: Batteriernas betydelse för energiproduktionen ökar

Northvolts stora batterisatsning i Skellefteå väl omskriven. Men investeringen är bara ett exempel på hur batterier världen över ökar i betydelse. Batterier blir allt viktigare för att kunna jämna ut energitillgången. Detta innebär ett uppsving för batteriproduktion och investeringar i batterier världen över. En ökad batteriproduktion innebär ökad konkurrens om jordartsmetaller, vilka också kan komma att forma så väl industri som geopolitik i framtiden. För att kunna producera alla de batterier som kommer att behövas är gruvindustrin särskilt viktig.

Volvo investerar i batterifabrik i Mariestad
Fyra mil från motorfabriken i Skövde, närmare bestämt i Mariestad, investerar Volvo i en
ny batterifabrik. Fabriken kommer att innebära betydligt större kapacitet för elbilstillverkning i Sverige. Läs mer>

Fortum satsar på återvunna batterier
Återvunna batterier minskar svinnet samtidigt som de dyra jordartsmetallerna får en längre livscykel. I Harjavalta, Finland, bygger Fortum just nu en anläggning för att återvinna batterier. Läs mer>

Batterier byggs in i Kraftverken
Form Energy i USA vill bygga in stora elektrokemiska batterier i kraftverken. På så sätt kan vatten,- vind,- och solkraften fortsätta att försörja elnätet, även när vädret inte är perfekt. Läs mer>

Dela via

Omvärldsbevakning | Trender

Omvärldsbevakning juni 2022: Kolavskiljning, inflation och halvledare

I samverkan med Kairos Future erbjuder vi på IUC Norr omvärldsbevakning och trendspaning. Fokus ligger på trender som påverkar svensk…

30 juni, 2022 — Lästid 4 min

IUC Norr | Trender

Omvärldsbevakning januari 2023: Kärnkraft, Metaverse och cybersäkerhet i fokus

I samverkan med Kairos Future erbjuder vi på IUC Norr omvärldsbevakning och trendspaning. Fokus ligger på trender som påverkar svensk…

26 januari, 2023 — Lästid 6 min

luftskeppB2

IUC Norr | Omvärldsbevakning | Svensk industri | Trender

Tre tydliga trender – IUC omvärldsspanar november 2021

I samverkan med Kairos Future erbjuder vi på IUC Norr omvärldsbevakning och trendspaning. Fokus ligger på trender som påverkar svensk…

8 november, 2021 — Lästid 5 min

Omställningslyftet

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet. Omställningslyftet var…

29 april, 2024 — Lästid 1 min