Tre tydliga trender - IUC omvärldsspanar september 2020

I samverkan med Kairos Future erbjuder vi på IUC Norr omvärldsbevakning och trendspaning. Fokus ligger på trender som påverkar svensk industri.

Vi behöver förstå både på kort och lång sikt. Det krävs att vi förstår våra kunder, konkurrenter och marknader för framgång på kort sikt. Vi behöver förstå vart de ska och vart de kommer vara i framtiden för att kunna skaffa ett försprång. Kan vi förstå trender och framtiden blir det kraftfullt för affären, innovationskraften och varumärket. Vi kan utvecklas och tillsammans bidra till en framtid där våra unga vill och kan fortsätta leva och bo.

Vad händer i omvärlden som kan ha betydelse för dig och ditt företag? Vi har plockat ut trender och ger dig några exempel inom varje trend. Har du önskemål om vilka framtidsspaningar du vill veta mer om? Kontakta

Tre tydliga trender

  • TREND 1: Inom industrin behövs flexibla produktionslinor för att snabbt kunna möta efterfrågan där den stiger och kunna trappa ned där efterfrågan sjunker. ”Horisontell innovation” effektiviserar teknikutvecklingen.
  • TREND 2: Västvärlden börjar fundera på om det var så vettigt att förlita sig på Kina och andra länder för sin industriproduktion. Nu är trenden reshoring, både av ekonomiska skäl och för att säkra förnödenheter som mediciner, mat och elektronik.
  • TREND 3: Drönarlogistik blir troligen en allt viktigare faktor i framtidens industri, och för leveranser av till exempel sjukvårdsmaterial till svårtillgängliga platser i glesbebyggda länder. Rwanda ligger i frontlinjen för test och utveckling.

Trend 1: Flexibel produktionslina

Coronakrisen i sig, och lågkonjunkturen som följer, har i de flesta branscher drivit på behovet av att snabbt kunna ställa om. Framtiden är mindre förutsägbar, planering och prognoser mer otydliga. Inom industrin behövs flexibla produktionslinor för att snabbt kunna möta efterfrågan där den stiger och kunna trappa ned där efterfrågan sjunker. Allt från klimat till geopolitik kan påverka inköp och konsumtion.

ROLLS ROYCE´ VD PEKAR PÅ ”HORISONTELL INNOVATION”

Rolls Royce i Storbritannien ställde om sin produktionslina på bara tio dagar för att kunna producera ventilatorer till brittiska NHS. Vd Steve Dunn pekar på att ökad flexibilitet i produktionen är viktig för ”horisontal innovation”, där teknik och processer utvecklade för en sektor överförs till en annan.
Klicka här för att läsa mer!

INDIEN: SKAKIG MARKNAD KRÄVER FLEXIBEL BILPRODUKTION

Indiska biltillverkare letar efter sätt att ställa om till en mer flexibel produktionslina. Man flyttar fokus från ren produktionsprestanda till en mer agil produktion med mindre partistorlekar, kortare tid till marknaden och lägre tillverkningskostnader.
Klicka här för att läsa mer!

PLATSFÖRETAG SNABBA ATT STÄLLA OM PRODUKTIONEN

Svensk plastindustriförening, SPIF, uppmuntrade sina medlemmar att ställa om produktionen för tillverkning av skyddsutrustning redan i mars 2020. Man fick snabb respons. Även plåtföretag har anmält intresse att bistå med produktionskapacitet.
Klicka här för att läsa mer!

Trend 2: Självförsörjning inför framtida kriser

Västvärlden börjar fundera på om det var så vettigt att förlita sig på Kina, Bangladesh, Vietnam och andra länder för sin industriproduktion. Långa globala värdekedjor upplevs alltmer som trögföränderliga och opålitliga. Trenden handlar inte bara om reshoring av ekonomiska skäl utan framför allt om att säkra förnödenheter som mediciner, mat, och elektronik.

JAPAN MINSKAR SITT EKONOMISKA BEROENDE AV KINA

Japan, en av Kinas största handelspartners, bidrar med 220 miljarder yen (ca 18 miljarder kronor) till företag som flyttar sin produktion tillbaka till Japan från tidigare kinesiska partnerskap, i ett försök att minska landets ekonomiska beroende av Kina.
Klicka här för att läsa mer!

USA INITIERAR ETT ”ECONOMIC PROSPERITY NETWORK

Trump’s administration har föreslagit ett ”ekonomiskt välståndsnätverk”, en sorts allians med en blandning av utvecklade länder och utvecklingsländer, för att säkra mer pålitliga värdekedjor som kombinerar billig tillverkning med strategiska allianser.
Klicka här för att läsa mer!

OHÅLLBART MED 50 % SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD PÅ LIVSMEDEL

LRF menar att Sveriges självförsörjningsgrad bör förbättras i sviterna efter coronakrisen, framför allt vad gäller mat. En strategisk fråga inför framtiden blir om beredskapslager som i Finland eller större lokal produktion är att föredra.
Klicka här för att läsa mer!

Trend 3: Drönarleverans tar fart

Efterfrågan på drönare har ökat i spåren av pandemin. Drönarlogistik blir troligen en allt viktigare faktor i framtidens industri. Robotar och drönare kan användas för leveranser men också för intern logistik i fabriker, lagerlokaler och produktionskedjor. I Sverige och andra länder med svårtillgängliga, glesbebyggda områden kan drönare bli användbara för leveranser av exempelvis medicin och elektroniska komponenter.

RWANDA I FRONTLINJEN FÖR TEST OCH UTVECKLING AV DRÖNARE

I Rwanda började man redan 2017 förlita sig på drönare för att leverera blod från blodgivare i städerna, till sjukhus på landsbygden. Landet har öppnat sitt luftrum för obemannade drönarturer, vilket gör landet till en attraktiv testbädd
Klicka här för att läsa mer

HÄLSOFARLIGA ARBETSMILJÖER DRIVER PÅ AUTONOM LOGISTIK

Strejker och protester från  arbetare i lagerlokaler vars hälsa hotas av pandemin har drivit företag, däribland Amazon, till att snabba på implementeringen av autonom logistik i logistik- och leveranskedjan.
Klicka här för att läsa mer!

RISE UTVECKLAR SÄKERHETSSYSTEM FÖR DRÖNARE

Forskningsinstitutet RISE har tagit fram ett eget säkerhetssystem, Drone Safety Service, ett system som kommer att kunna användas av många aktörer i drönarbranschen och även i framtida forskningsprojekt.
Klicka här för att läsa mer!

Dela via

Information | Medarbetare

Välkommen Emina!

Vi hälsar Emina Kovacevic varmt välkommen till oss på IUC Norr i rollen som affärsutvecklare. Emina har erfarenhet av att…

26 oktober, 2023 — Lästid 2 min

luftskeppB2

IUC Norr | Omvärldsbevakning | Svensk industri | Trender

Tre tydliga trender – IUC omvärldsspanar november 2021

I samverkan med Kairos Future erbjuder vi på IUC Norr omvärldsbevakning och trendspaning. Fokus ligger på trender som påverkar svensk…

8 november, 2021 — Lästid 5 min

Omvärldsbevakning | Tips från IUC Norr

Tre tydliga trender - IUC omvärldsspanar

I samverkan med Kairos Future erbjuder vi på IUC Norr omvärldsbevakning och trendspaning. Fokus ligger på trender som påverkar svensk…

12 juni, 2020 — Lästid 5 min

IUC erbjudande | Tips från IUC Norr

Företagssupporten

IUC Norr lanserar tillsammans med flertalet lokala och regionala samverkansparter, Luleå Business Region och Luleå kommun Företagssupporten. Den är till…

31 maj, 2020 — Lästid 1 min