Fler robotar i industrin

Trenden med minskade robotinvesteringar i Sverige har brutits, det visar den senaste statistiken från IFR, International Federation of Robots. Efter att under några år ha halkat nedåt i rankingen har Sverige nu avancerat till femte plats i världen, före Tyskland. Det nationella Robotlyftet nämns som en bidragande orsak och IUC Norr som är en nod för Robotlyftet i norra Sverige bekräftar den bilden. Efter 70 intervjuer i små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten visar drygt 40 procent intresse för att utveckla sin produktion inom Robotlyftet.

– Det finns ett uttalat intresse i industrin för automation och robotisering för att utveckla lönsamhet och konkurrenskraft, säger Andréas Kostenniemi, process- och verksamhetsutvecklare på IUC Norr.

En stark drivkraft i den här utvecklingen är också kompetensförsörjningen, som många industriföretag i Norrbotten ser som ett stort hinder för tillväxt. Med robotar för monotona arbetsuppgifter kan medarbetare nyttjas till mer komplexa arbetsuppgifter.

– Utveckling av produktionen behöver ofta ske parallellt med organisations- och affärsutveckling. Där ser vi att våra olika utvecklingsprojekt kan komplettera och förstärka varandra i ett företag. Det blir mer pang för pengarna helt enkelt, säger Andréas Kostenniemi.

Inom Robotlyftet arbetar IUC Norr för att öka kunskapen om, och utreda förutsättningarna för, automation i industriföretag i Norrbotten och Västerbotten.

– Vi hjälper dem också att söka finansiering i form av Automationscheck för att effektivisera tillverkningen. Dessutom skapar vi affärsarenor där de som har behov av automationslösningar kan möta de som kan leverera sådana, säger Andréas Kostenniemi.

IUC Norr menar att norra Sverige med sin industriella och tekniska kunskap även har potential för fler företag som utvecklar teknik och produkter för robotisering och automation på både nationell och internationell marknad.

Robotlyftet är ett av Tillväxtverkets uppdrag kopplat till Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi. Syftet är att stärka företagens konkurrenskraft genom ökad kompetens i att använda och investera i automationslösningar. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Läs mer om Robotlyftet

Dela via

Ceerus | Energieffektivisering | Projekt

Stora vinster för företagen i projektet Ceerus 

Projektet Ceerus har hjälpt små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten att minska sin energianvändning. Totalt har 24 företag…

15 oktober, 2023 — Lästid 3 min

Robotlyftet | Svensk industri

Samhällsekonomiska effekter av det nationella programmet Robotlyftet

På uppdrag av IUC Sverige har det utförts beräkningar av hur effekterna på samhällsekonomin för programmet ROBOTLYFTET fördelats. Den samhällsekonomiska…

3 januari, 2022 — Lästid 2 min

Covid-19 | IUC erbjudande | Robotlyftet

Sveriges industriföretag visar stort intresse för stöd och utveckling

Hur har Sveriges små och medelstora industriföretag egentligen påverkats av Covid-19? Inom vilka områden har man idag störst behov av…

9 oktober, 2020 — Lästid 3 min

Automation | Projekt | Robotisering | Robotlyftet

100 miljoner till satsning på ökad automation

IUC har fått ett nytt treårigt uppdrag av Tillväxtverket inom regeringens initiativ Smart Industri/Robotlyftet. IUC Norr är en av 8…

13 juni, 2019 — Lästid 3 min