100 miljoner till satsning på ökad automation

100 miljoner till satsning på ökad automation

IUC har fått ett nytt treårigt uppdrag av Tillväxtverket inom regeringens initiativ Smart Industri/Robotlyftet. IUC Norr är en av 8 noder. Sveriges små och medelstora industriföretag (SMF) svarar för en stor del av den svenska industriproduktionen och är strategiskt viktiga i leverantörskedjorna. Riktade insatser till dessa företag är avgörande för att stärka svensk ekonomi och behålla produktion i Sverige.

Åsa Tjärnberg, Vd IUC Norr:
”Det känns viktigt att kunna erbjuda företagen stöd att utvecklas inom automation och robotisering. Vi har sett vilken positiv effekt det kan ha för konkurrenskraften. ”

Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Satsningen omfattar 100 miljoner kronor fram till 2021, och målet är att öka företagens kunskaper om automationslösningar, och att underlätta för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

IUC Norr har i samverkan med 15 andra IUC-bolag i landet samt RISE, Robotdalen och Automation Region gjort omfattande och lyckade insatser i de pilotstudier som genomförts under 2018. Ett uttalat mål är att nå ännu fler industriella SMF, med spridning från norr till söder. IUC Norr jobbar företagsnära, och har via sin nationella samverkan ett unikt kontaktnät bland Sveriges industriföretag.

Jenny Bramell, styrelseordförande IUC Sverige:
”I pilotstudierna har vi haft möjlighet att testa metoder för att verkligen nå ut till företagen, väcka intresse och ge kunskap och förståelse för hur det enskilda företaget skulle kunna öka sin effektivitet genom ökad automation. Nu vet vi att vi har ett arbetssätt som fungerar, och vi ser fram emot det fortsatta arbetet tillsammans med våra samverkansparter. ”

Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket:
”Vi har stort förtroende för att IUC och deras partners expertkunskap kommer att bidra till att kartlägga företagens behov och se hur en ny automationslösning ger bästa effekt.”

Även i det nya treåriga uppdraget samverkar IUC med RISE, Robotdalen Automation Region och SWIRA (Swedish Industrial Robot Association). Insatserna innebär att ge industriella SMF insikter och kunskaper om användning och investering i robot- och automationslösningar samt erbjuda utbildningar och framförallt tidiga analyser om förutsättningar för robotisering/automation. Med analyserna som grund för beslut om vilken robotisering som ger bäst effekt i verksamheten, kan företagen även söka en fördjupande Automationscheck.

Uttalande från företag som deltagit i pilotstudien:
Karin Prytz, vd på SLP i Övertorneå, ett företag med ett 40-tal anställda, som arbetar med släp- och lastbilspåbyggnader.
”Vi fick en väldigt bra genomlysning över våra möjligheter att automatisera. Vi gjorde simuleringar för en robot för vår balksvets, och ny bedömning av vår strategi. Ett viktigt resultat var att projektet väckte tankar hos vår personal om vad automatisering kan

Dela via

IUC erbjudande | IUC Norr | KTP | Luleå tekniska universitet | Projekt

En fantastisk möjlighet som alla företag borde vara intresserade av

IT-bolaget Mirror, med verksamhet i Kalix och Luleå, behövde hjälp med att ta fram en marknads- och kommunikationsplan till ett…

1 juni, 2022 — Lästid 5 min

Projekt | Robotisering | Robotlyftet

Fler robotar i industrin

Trenden med minskade robotinvesteringar i Sverige har brutits, det visar den senaste statistiken från IFR, International Federation of Robots. Efter…

8 oktober, 2020 — Lästid 2 min

Niklas Bergholm, Frekab.

Automation | Produktion 4.0 | Projekt | Robotisering

Smart och effektivt på Frekab

Utvecklingsprocessen i Produktion 4.0 gjorde att Frekab i Bjurholm var bättre rustade när corona-pandemin slog till. Både materialtillgång och orderingång…

30 mars, 2021 — Lästid 5 min

IUC Norr | Medarbetare

Välkommen Maria!

Vi hälsar Maria Enholm varmt välkommen till oss på IUC Norr i rollen som vd. Maria kommer närmast från Polarbröd…

10 juni, 2024 — Lästid 3 min