Framgångsrik brittisk modell skapar arbetstillfällen

Överföring av kunskap mellan universitetet och de små och medelstora företagen skapar hållbar utveckling och tillväxt i regionen. Nu skapar IUC Norr och Luleå tekniska universitet en tydligare brygga mellan akademi och näringsliv. IUC Norr och Luleå tekniska universitet blir regional samverkanspart i den nationella satsningen KTP, Knowledge Transfer Partnerships.

– Den kunskap vi har om industriföretagens behov visar på vikten av att skapa en kunskapsväxling mellan industri och akademi. Det är en stark kraft för att öka både konkurrenskraft och rekryteringsmöjligheter i industrin, säger Åsa Tjärnberg, vd, IUC Norr.

KTP bygger på en framgångsrik brittisk modell där en nyexaminerad akademiker får ett strategiskt utvecklingsuppdrag i ett företag under cirka ett år. Halva lönen betalas av företaget och resten av samhället/projektet. Som stöd finns också en kvalificerad akademisk coach från Luleå tekniska universitetet och en professionell affärscoach, som i Norrbotten och Västerbotten kommer från IUC Norr.

KTP bygger på samarbeten mellan företag och universitet eller högskola samt en nyexaminerad student. Syftet är flerfaldigt. Företagen får och tillämpar kunskaper, som tekniska färdigheter, vilket ökar deras konkurrenskraft och produktivitet. Den nyexaminerade studenten får erfarenheter som stödjer den framtida karriären. Universitetet eller högskolan får möjlighet att inhämta kunskap om företagens vardag och vad som händer i branschen, därmed stimuleras den verksamhetsrelaterade forskningen och utbildningen vid lärosätet. En marknadsmässig lön finansieras av företaget och projekt/regionala medel. Projekten ges också stöd av en kvalificerad handledare och andra resurser från Luleå tekniska universitet samt en affärscoach från IUC Norr.

– Projektet är en fantastisk möjlighet för universitetet att praktiskt testa och lära sig arbeta efter ett koncept för kvalificerad kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv. Konceptet har utvecklats och använts framgångsrikt i Storbritannien i 30 år och Högskolan Dalarna introducerade det i Sverige för några år sedan, säger Marita Holst, projektledare på Luleå tekniska universitets innovationskontor, och tillägger:

– Genom att samarbeta och kombinera kunskapsväxling, regional utveckling och förbättrad miljö blir alla vinnare: akademi, näringsliv, studenter och regionen. Projektet skapar också nya möjligheter för fortsatta samarbeten mellan företagen och universitetet.

KTP infördes i Sverige för drygt fem år sedan och hittills har över 50 företag i norra Mellansverige medverkat. Utvärdering från Tillväxtverket genom Kontigo liksom den följeforskning som genomförts visar tydligt på nyttan och potentialen av KTP-modellen. En fråga till 40 företag visade att 80 procent angav att de sannolikt kommer att erbjuda den nyexaminerade fortsatt anställning på företaget efter projekttiden.

IUC Norr har många års erfarenhet av utvecklingsprojekt för små och medelstora industriföretag i norra Sverige.

– För oss blir KTP ett bra tillskott i verktygslådan. Vi är på plats i företagen och lyssnar noga på deras behov. Den här samverkan med universitetet ger skräddarsydda insatser som berikar företagen med aktuell forskning och akademisk kompetens, säger Åsa Tjärnberg.

Marita Holst, Luleå tekniska universitet och Åsa Tjärnberg, IUC Norr.

Dela via

IUC erbjudande | IUC Norr | KTP | Luleå tekniska universitet | Projekt

En fantastisk möjlighet som alla företag borde vara intresserade av

IT-bolaget Mirror, med verksamhet i Kalix och Luleå, behövde hjälp med att ta fram en marknads- och kommunikationsplan till ett…

1 juni, 2022 — Lästid 5 min

KTP | Luleå tekniska universitet | Våra erbjudanden

KTP – Kunskapsväxling mellan akademi och industri

Välkommen på ett digitalt informationsmöte där IUC Norr, Luleå tekniska universitet och Martin Spegel, marknadschef på Mirror berättar om sina…

16 november, 2021 — Lästid 1 min

Omställningslyftet

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet. Omställningslyftet var…

29 april, 2024 — Lästid 1 min

IUC Norr | Kompetenslyft grön industri | Medarbetare

Välkommen Maria!

Vi hälsar Maria Taylor varmt välkommen till oss på IUC Norr i rollen som projektansvarig för Kompetenslyft Grön Industri. Maria…

22 februari, 2024 — Lästid 2 min