Framgångsrik brittisk modell skapar arbetstillfällen

Överföring av kunskap mellan universitetet och de små och medelstora företagen skapar hållbar utveckling och tillväxt i regionen. Nu skapar IUC Norr och Luleå tekniska universitet en tydligare brygga mellan akademi och näringsliv. IUC Norr och Luleå tekniska universitet blir regional samverkanspart i den nationella satsningen KTP, Knowledge Transfer Partnerships.

– Den kunskap vi har om industriföretagens behov visar på vikten av att skapa en kunskapsväxling mellan industri och akademi. Det är en stark kraft för att öka både konkurrenskraft och rekryteringsmöjligheter i industrin, säger Åsa Tjärnberg, vd, IUC Norr.

KTP bygger på en framgångsrik brittisk modell där en nyexaminerad akademiker får ett strategiskt utvecklingsuppdrag i ett företag under cirka ett år. Halva lönen betalas av företaget och resten av samhället/projektet. Som stöd finns också en kvalificerad akademisk coach från Luleå tekniska universitetet och en professionell affärscoach, som i Norrbotten och Västerbotten kommer från IUC Norr.

KTP bygger på samarbeten mellan företag och universitet eller högskola samt en nyexaminerad student. Syftet är flerfaldigt. Företagen får och tillämpar kunskaper, som tekniska färdigheter, vilket ökar deras konkurrenskraft och produktivitet. Den nyexaminerade studenten får erfarenheter som stödjer den framtida karriären. Universitetet eller högskolan får möjlighet att inhämta kunskap om företagens vardag och vad som händer i branschen, därmed stimuleras den verksamhetsrelaterade forskningen och utbildningen vid lärosätet. En marknadsmässig lön finansieras av företaget och projekt/regionala medel. Projekten ges också stöd av en kvalificerad handledare och andra resurser från Luleå tekniska universitet samt en affärscoach från IUC Norr.

– Projektet är en fantastisk möjlighet för universitetet att praktiskt testa och lära sig arbeta efter ett koncept för kvalificerad kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv. Konceptet har utvecklats och använts framgångsrikt i Storbritannien i 30 år och Högskolan Dalarna introducerade det i Sverige för några år sedan, säger Marita Holst, projektledare på Luleå tekniska universitets innovationskontor, och tillägger:

– Genom att samarbeta och kombinera kunskapsväxling, regional utveckling och förbättrad miljö blir alla vinnare: akademi, näringsliv, studenter och regionen. Projektet skapar också nya möjligheter för fortsatta samarbeten mellan företagen och universitetet.

KTP infördes i Sverige för drygt fem år sedan och hittills har över 50 företag i norra Mellansverige medverkat. Utvärdering från Tillväxtverket genom Kontigo liksom den följeforskning som genomförts visar tydligt på nyttan och potentialen av KTP-modellen. En fråga till 40 företag visade att 80 procent angav att de sannolikt kommer att erbjuda den nyexaminerade fortsatt anställning på företaget efter projekttiden.

IUC Norr har många års erfarenhet av utvecklingsprojekt för små och medelstora industriföretag i norra Sverige.

– För oss blir KTP ett bra tillskott i verktygslådan. Vi är på plats i företagen och lyssnar noga på deras behov. Den här samverkan med universitetet ger skräddarsydda insatser som berikar företagen med aktuell forskning och akademisk kompetens, säger Åsa Tjärnberg.

Marita Holst, Luleå tekniska universitet och Åsa Tjärnberg, IUC Norr.

Kommunikationschef

070-527 57 40

Marie Näslund Jakobsson

Kommunikationschef

Kontaktuppgifter

  • 070-527 57 40

Dela via

Produktion 4.0 | Projekt

NMI Teknik rustar för att växa

NMI Teknik är en mekanisk verkstad i Kalix, med nytänkande problemlösning och modern utrustning som konkurrensfördelar. De bygger ut och planerar…

11 oktober, 2021 — Lästid 5 min

IUC erbjudande | IUC Norr | KTP | Luleå tekniska universitet | Projekt

En fantastisk möjlighet som alla företag borde vara intresserade av

IT-bolaget Mirror, med verksamhet i Kalix och Luleå, behövde hjälp med att ta fram en marknads- och kommunikationsplan till ett…

1 juni, 2022 — Lästid 5 min

Peter Nilsson och Stefan Nordmark på Smart Recycling.

IUC erbjudande | KTP

Smart Recycling tar in ny kompetens för att ta nästa steg

Smart Recyclings affärsidé kretsar kring att effektivisera återvinningsbranschen och öka konkurrenskraften hos de transportföretag som sköter tömningen av återvinningscontainrar. Med…

21 maj, 2021 — Lästid 5 min

Information | Medarbetare

Välkommen Emina!

Vi hälsar Emina Kovacevic varmt välkommen till oss på IUC Norr i rollen som affärsutvecklare. Emina har erfarenhet av att…

26 oktober, 2023 — Lästid 2 min