Nätverk inom underhåll i norra Sverige

Logo Europeiska regionala utvecklingsfondenI samråd med industrin har IUC Norr etablerat ett branschöverskridande underhållsnätverk för regionens basindustrier. Syftet är att bidra till en bättre kommunikation, information, planering, ökad säkerhet, bättre kvalitet och bättre affärer.

Regionen har flera stora basindustrier med stora underhållsstopp och investeringar. För att skapa en effektivare kommunikation mellan regionens basindustrier krävs en god kommunikation, informationsutbyte och samordnad planering. I samråd med basindustrin har vi därför startat upp det branschöverskridande underhållsnätverket, säger Niclas Tidström projektledare och affärsutvecklare IUC Norr.

Underhållsnätverket är för personer med ledande befattning inom regionens basindustrier.

– Vi ser nyttan i att kunna utbyta erfarenheter mellan varandra. Alla har liknande utmaningar och att samordna oss är viktigt, säger Jarl Oscarsson, underhålls- och säkerhetschef Boliden Rönnskär.

Vid ett större underhållsstopp hos någon av regionens basindustrier berörs mellan 600-1300 personer från leverantörsföretag.

-Förhoppningen är att det ska bli enklare för de små och medelstora leverantörsföretagen att kunna arbeta på de större industriföretagen. Ju mer gemensamma regler och riktlinjer desto lättare blir det att göra rätt. Vi försöker göra gemensamma förändringar i våra verksamheter så långt det är möjligt. På de träffarna vi haft har vi pratat mycket om hälsa och säkerhet vilket känns rätt att ha som utgångspunkt. Det är en lovande start och de är spännande att se vad vi kan lära av varandra, säger Tomas Westerlund, Underhållschef, SCA Munksund.

Underhållsnätverket träffas tre-fyra gånger per år. Deltagande företag är: SCA Munksund, Smurfit Kappa, Billerud Korsnäs Karlsborg, SSAB, LKAB och Boliden Rönnskär.

IUC Norr och projektet Vilja Kunna Växa

Projektet Vilja Kunna Växa ska främja idéer och skapa samverkan mellan företag. Ett betydande antal företag ska signifikant öka sin affärsmässiga förmåga och komma en god väg på sin tillväxtresa

Projektet Vilja Kunna Växa finansieras av Region Norrbotten, Gällivare kommun, Luleå kommun, Piteå kommun, Skellefteå kommun, Umeå kommun och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

IUC Norr är ett regionalt utvecklingsbolag för industrin i norra Sverige. Vi arbetar nära företag och individer för att flytt fram positionerna och bli mer konkurrenskraftiga. I strategisk samverkan med regioner och kommuner arbetar vi för att skapa tillväxt hos industriföretagen. Vi tar ett ledarskap för industrins utveckling mot en hållbar framtid.

Dela via

Ceerus | Energieffektivisering | Projekt

Stora vinster för företagen i projektet Ceerus 

Projektet Ceerus har hjälpt små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten att minska sin energianvändning. Totalt har 24 företag…

15 oktober, 2023 — Lästid 3 min

Omställningslyftet

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet. Omställningslyftet var…

29 april, 2024 — Lästid 1 min

IUC Norr | Kompetenslyft grön industri | Medarbetare

Välkommen Maria!

Vi hälsar Maria Taylor varmt välkommen till oss på IUC Norr i rollen som projektansvarig för Kompetenslyft Grön Industri. Maria…

22 februari, 2024 — Lästid 2 min

IUC Norr | Kompetenslyft grön industri | Utbildning

Grundläggande utbildning i hållbarhet

Vad innebär en grön omställning för den som arbetar inom stål- och metallindustrins värdekedjor? Projektet Kompetenslyft Grön Industri har under…

28 januari, 2024 — Lästid 1 min